ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Berlin Wall of shame - Germany

Strolling next to the wall    -    Περπατώντας δίπλα στο τοίχος 
The Berlin Wall was built in 1961 until its fall on the night of November 9, 1989 and the German reunification was a reality.
Το Τείχος του Βερολίνου χτίστηκε το 1961 και έπεσε το βράδυ της 9ης Νοεμβρίου, 1989. Η επανένωση της Γερμανίας ήταν μια πραγματικότητα.

The Berlin Wall was built on August 13, 1961 and was the symbol of the division for the city and for the country.
Το Τείχος του Βερολίνου χτίστηκε στις 13 Αυγούστου 1961 και υπήρξε το σύμβολο της διαίρεσης για την πόλη και για τη χώρα.

All tourists visiting to Berlin want to see the Wall at the East Side Gallery, the Brandenburg Gate and Checkpoint Charlie.
Όλοι οι τουρίστες που επισκέπτονται το Βερολίνο θέλουν να δουν το Τοίχος, την Πύλη του Βρανδεμβούργου και το Checkpoint Charlie.

The Topography of Terror (Topographie des Terrors) is an outdoor and indoor history museum in Berlin.
Η Τοπογραφία του Τρόμου είναι υπαίθριο και εσωτερικό ιστορικό μουσείο στο Βερολίνο. 

It is located on the site of buildings which during the Nazi regime from 1933 to 1945 were the headquarters of the Gestapo and the SS, the principal instruments of repression during the Nazi era. (Photo: Lygia & Grigoris Maliotis).
Ακριβώς, εδώ βρισκόταν το διοικητικό κέντρο κατά τη διάρκεια του ναζιστικού καθεστώτος 1933-1945. Ήταν η έδρα της Γκεστάπο και των Ες-Ες, τα κύρια όργανα της καταστολής κατά τη διάρκεια της ναζιστικής εποχής. (Στη φωτογραφία: Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης)
No one visit to Berlin is considered complete without seen the symbol of the Cold War, Berlin Wall which has been called the "physical image" of the Iron Curtain.
Καμιά επίσκεψη στο Βερολίνο δεν ολοκληρώνεται, χωρίς να δείτε το σύμβολο του Ψυχρού Πολέμου, το περιβόητο Τείχος του Βερολίνου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως η «φυσική εικόνα» του σιδηρού παραπετάσματος.

 Popi & Phivos Nicolaides visiting the Topography of Terror (Topographie des Terrors) next to the Wall. 
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης στο υπαίθριο, ιστορικό μουσείο "Η Τοπογραφία του Τρόμου"  ακριβώς δίπλα στο Τοίχος. 
For 28 years, the colossal construction with its parallel chain-link fences and enclosed "death strip" controlled by machine-gun towers and minefields divided in two a city - Berlin and a country - Germany.
Για 28 χρόνια, η κολοσσιαία αυτή κατασκευή με παράλληλη αλυσίδα από φράχτες, εμπλουτισμένους αισθητήρες κίνησης, ναρκοπέδια, συρματοπλέγματα, τάφρους εναντίον οχημάτων, σύνδεση με κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που ελέγχονταν από φυλάκια και πύργους με πάνοπλους φρουρούς, χώριζε στα δύο μια πόλη – το Βερολίνο και μια χώρα – τη Γερμανία.

Germany was divided since the end of World War II in 1945 and in 1949 two countries were born: Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic.
Η Γερμανία από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου το 1945 
 χωρίστηκε και το 1949 γεννήθηκαν δύο χώρες: Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας.
The monument is yet another piece in the puzzle of Germany's attempts to come to terms with its Nazi past and reinforces its reputation as a country which like no other has painstakingly documented its misdeeds.
Το μνημείο είναι ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ των προσπαθειών της Γερμανίας, να συμφιλιωθεί με το ναζιστικό παρελθόν της και να ενισχύει τη φήμη της, όσο καμιά άλλη χώρα, που έχει τόσο σχολαστικά τεκμηριώσει τα λάθη, του παρελθόντος.
Adolf Hitler's elite killers, the SS, the Gestapo secret police and the Reich Main Security Office ran their central operations from the site, making it the main cog in the Nazi regime.
Το κέντρο δραστηριοτήτων, το αρχηγείο της ελίτ των δολοφόνων του Αδόλφου Χίτλερ, τα SS, η μυστική αστυνομία της Γκεστάπο και το Κεντρικό Γραφείο Ασφαλείας του Ράιχ ήταν το κύριο γρανάζι του ναζιστικού καθεστώτος.
Perhaps no wall in history has been more famous as a barrier to human freedom. 
Ίσως να είναι το μοναδικό τοίχος στην ιστορία της ανθρωπότητας, που ήταν περισσότερο γνωστό ως εμπόδιο για την ανθρώπινη ελευθερία και αξιοπρέπεια.
The Checkpoint Charlie was a crossing point of the Berlin Wall, (part of which 1.3 kilometers, that was not destroyed) for historical reasons, coincidentally means «Wall Street». (In the photo: Lygia & Grigoris Maliotis).
Το Checkpoint Charlie ήταν ένα σημείο διέλευσης του Τείχους του Βερολίνου, (μέρος του τοίχου 1,3 χιλιομέτρων, που δεν καταστράφηκε) για ιστορικούς λόγους, συμπτωματικά σημαίνει «Wall Street». (Φώτο: Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης).

Checkpoint Charlie "Checkpoint C" was the name given by the Western Allies to the most well-known Berlin Wall crossing point between East Germany and West Germany during the Cold War.
Checkpoint Charlie "Checkpoint Γ" ήταν το όνομα που δόθηκε από τους Δυτικούς Συμμάχους για το πιο γνωστό Τείχους του Βερολίνου. Το σημείο διέλευσης μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής Γερμανίας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

At the Checkpoint Charlie, the crossing point of the Berlin Wall, Lygia & Grigoris Maliotis enjoying the atmosphere.
Στο σημείο ελέγχου 
Checkpoint Charlie του Τείχους  η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνουν την ατμόσφαιρα.

The most famous was Checkpoint Charlie, which was meant only to Allied personnel and non-German citizens. Today thousands of people crossing it and remember...
Το πιο γνωστό ήταν το Checkpoint Charlie, το οποίο προοριζόταν μόνο για τους αλλοδαπούς και τα μέλη των συμμαχικών δυνάμεων.
The fall of the Berlin Wall is the most influential mark of the communist bloc downfall.
Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου υπήρξε η καμπή στην πτώση του κομμουνιστικού μπλοκ.
Bridges, railways, underground railways, roads, sidewalks, and even buildings, and canals and rivers were divided into two...
Γέφυρες, σιδηροδρομικές γραμμές, ο υπόγειος σιδηρόδρομος, δρόμοι, πεζοδρόμια, ακόμη και κτίρια, αλλά και κανάλια και ποταμοί είχαν χωριστεί στα δυο...
The building in the picture (above) was in the East side of the city only a few meters away from the opposite building (see following photo).
Το κτίριο στην πιο πάνω φωτογραφία βρισκόταν στο Ανατολικό Βερολίνο και βρισκόταν μόλις λίγα μέτρα από το άλλο κτίριο στην κάτω φωτογραφία, που τα χώριζε το τείχος.
A very few meters from the Berliner Mauer and opposite the building (previous pictures!).
Αυτό το υπέροχο κτίριο βρισκόταν λίγα μόνο μέτρα από τα σύνορα του Τείχους στο Δυτικό Τομέα.
The beautiful Oberbaum Bridge on the River Spree, built in 1895, is the most spectacular and most beautiful bridge in Berlin. It spans the river Spree.
It was the checkpoint going through only on foot. It is here where occasionally spy exchanges took place as well as filming productions.
Η πανέμορφη Γέφυρα Oberbaum στον ποταμό Spree, που χτίστηκε το 1895, ήταν σημείο ελέγχου και διακίνησης μόνο με τα πόδια. Είναι εδώ που έγιναν κατά καιρούς ανταλλαγές κατασκόπων και είδαμε σκηνές από κινηματογραφικές ταινίες. Γι' αυτό και η φαντασία οργιάζει περνώντας τη γέφυρα αυτή!
Since the fall of the Berlin Wall, the Brandenburger Gate has become the symbol of a reunified Berlin.
Με την πτώση του Τείχους, η Πύλη του Βρανδεμβούργου έγινε το σύμβολο μιας επανενωμένης πόλης.
The Brandenburg Gate area has played a major role in the history of the city. During the Nazi period, it was the army’s favourite spot for military parades and after the war became a symbol of the dramatic division of the capital.
Η Πύλη του Βρανδεμβούργου και γενικά η γύρω περιοχή έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ιστορία της πόλης. Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής περιόδου, ήταν το αγαπημένο σημείο του στρατού για τις στρατιωτικές παρελάσεις και μετά τον πόλεμο έγινε σύμβολο της δραματικής αλλαγής της πόλης.
It was designed carefully, but naturally there were many ‘loopholes’ for escape that had not been anticipated, let alone the incredible imagination of the people who were innovating in unbelievable ways of escape.
Το Τοίχος είχε σχεδιαστεί προσεκτικά, αλλά φυσικά υπήρχαν πολλές «τρύπες» που επέτρεπαν την απόδραση με απίστευτα τεχνάσματα και μέσα. Η φυγή προς την ελευθερία ήταν δραματική με απίστευτους τρόπους διαφυγής.
More than 2.5 million Germans left the totalitarian hell and escaped to the West between 1949 and 1961.
Μεταξύ 1949 και 1961 περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια Γερμανοί εγκατέλειψαν τον ολοκληρωτικό «παράδεισο» και διέφυγαν στη Δύση.
In the East it was named "the anti-fascist protection wall" while in the west people named it "Wall of Shame".
Στον ανατολικό τομέα το είχαν ονομάσει «αντιφασιστικό τείχος προστασίας», ενώ στο δυτικό τομέα, το βάφτισαν «τείχος του αίσχους».
The wall here was never demolished. The section adjacent to the Topography of Terror site is the longest extant segment of the outer wall.
Ο τοίχος εδώ ποτέ δεν είχε κατεδαφιστεί. Το τμήμα του τοίχους που βρίσκεται εδώ, είναι το μεγαλύτερο σωζόμενο τμήμα του εξωτερικού τοίχους.
The cellar of the Gestapo headquarters, where many political prisoners were tortured and executed, was found and excavated.
Το υπόγειο αρχηγείο της Γκεστάπο, όπου βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι, βρέθηκε και ανασκάφηκε.
The buildings that housed the Gestapo and SS headquarters were largely destroyed by Allied bombing during early 1945 and the ruins demolished after the war.
Τα κτίρια που στεγάζονταν τα κεντρικά γραφεία της Γκεστάπο και των SS είχαν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό από τους συμμαχικούς βομβαρδισμούς στις αρχές του 1945 και τα ερείπια κατεδαφίστηκαν μετά τον πόλεμο.
It was once the most feared address in Berlin, a place easy to enter but very hard to leave. Now the ruins of the former engine room of Nazi terror have been preserved in a new exhibition space open to the public from tomorrow.
Ήταν κάποτε ή έδρα του φόβου και του τρόμου στο Βερολίνο, ένα μέρος εύκολα να μπεις, αλλά πολύ δύσκολα να βγεις. Τώρα, τα ερείπια του πρώην μηχανοστασίου, της ναζιστικής τρομοκρατίας, έχουν διατηρηθεί σε ένα νέο εκθεσιακό χώρο ανοιχτό για το κοινό.
Popi Nicolaides & Lygia Maliotis thinking how the Nazi-initiated terror was implemented and how both the Nazi party and state institutions merged together
Η Πόπη Νικολαΐδου & Λυγία Μαλιώτη, αναλογίζονται, πως η ναζιστική θηριωδία ξεκίνησε την τρομοκρατία, πώς τέθηκε σε εφαρμογή και πως το ναζιστικό κόμμα έγινε ένα με τα όργανα του κράτους.
The East German technology as a monument now a catastrophic system ...
Η τεχνολογία της Ανατολικής Γερμανίας ως μνημείο πια ενός καταστροφικού συστήματος...

So sad to rethink the past ana all the horrible thinks that happened in the name of "peoples rights"!
Πολύ λυπηρό να σκέφτεσαι το παρελθόν και τα όσα τρομερά έγιναν στο όνομα των "δικαιωμάτων του λαού"!
The new exhibition and documentation building and the redesigned historic grounds were opened to the public on May 7, 2010.
Το νέο κτίριο της Έκθεση και Τεκμηρίωσης και ο επανασχεδιασμένος ιστορικός χώρος άνοιξαν στο κοινό στις 7 Μαΐου, 2010 .
The boundary between the American and Soviet zones of occupation in Berlin ran along the Prinz-Albrecht-Strasse, so the street soon became a fortified boundary.
Το σύνορο μεταξύ της ζώνης κατοχής των αμερικανικών και των σοβιετικών βρισκόταν κατά μήκος του δρόμου Prinz-Albrecht-Strasse, οπότε σύντομα έγινε οχυρωμένο.
Today Berlin wall is a big attraction for the tourists from all over the world.
Σήμερα το Τείχος του Βερολίνου είναι πόλος έλξης για πολλούς τουρίστες από όλο τον κόσμο.
Life goes on and Lygia Maliotis & Popi Nicolaides ready to get the bus for the next stop...
Η ζωή συνεχίζεται και η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου έτοιμες να πάρουν το λεωφορείο για τον επόμενο σταθμό...Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video