ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Kastro, Sifnos island - Greece

Beauties of Sifnos island - Greece
Κάστρο, Σίφνος, Ομορφιές της Ελλάδας

To the east of Sifnos stands Kastro, (the toponym means Castle) a traditional settlement, hung on the rocky hill, which has been inhabited since prehistoric times.
Στα ανατολικά της Σίφνου στέκεται αγέρωχο το Κάστρο, ένας παραδοσιακός οικισμός, γαντζωμένος στο βραχώδη λόφο, ο οποίος κατοικείται αδιάλειπτα από τα προϊστορικά χρόνια.
To entry Kastro even today the old entrances called "lodgies" are used, that in the past were protected by martial towers.
Η είσοδος στο Κάστρο γίνεται ακόμη και σήμερα από τις λεγόμενες «λότζιες», τις παλιές εισόδους-στοές, που άλλοτε προστάτευαν πολεμικοί πύργοι.
Kastro has been built in the ruins of the ancient capital of Sifnos and is the only village of the island with a strong medieval character.
Το Κάστρο χτίστηκε στα ερείπια της αρχαίας πρωτεύουσας, της Σίφνου και είναι το μοναδικό χωριό του νησιού με έντονο μεσαιωνικό χαρακτήρα.
The old capital of Sifnos, the medieval settlement of Kastro is built on a hill (fortified for centuries) and has been inhabited since Prehistoric times (3rd millennium BC).
Παλαιά πρωτεύουσα, της Σίφνου, ο μεσαιωνικός οικισμός του Κάστρου είναι χτισμένος σε ύψωμα (φύσει οχυρή θέση) που κατοικείται αδιάλειπτα από τους Προϊστορικούς Χρόνους (3η χιλιετία π.Χ.)
.
Kastro (Castle in English) village is a lovely cliff-top village in Sifnos island, Greece.
Το Κάστρο στο βράχο είναι ένα πανέμορφο χωριό, της Σίφνου.
An absolutely amazing view from afar or up close. ..
Το Κάστρο από μακριά είναι ικανό να σου κόψει την ανάσα με την ομορφιά του ενώ από κοντά θα σε πλανέψει με τα χαρίσματα του.
Lygia & Gregoris Maliotis admiring Kastro, and having a glance in the past, when the pirates acted in Mediterranean Sea.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης θαυμάζοντας το Κάστρο και ρίχνοντας μια ματιά στο παρελθόν και συγκεκριμένα στην εποχή των Κουρσάρων.
To protect the town from pirates there were only five entrances in the massive walls which enclosed it.
Για να προστατεύσουν την πόλη από τους πειρατές, υπήρχαν μόνο πέντε είσοδοι στα μαζικά τείχη που την περιέβαλαν.
Lygia & Gregoris Maliotis and Popi Nicolaides confirm that: Kastro (Castle) has a curious beauty with incredible inside and outside views...
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου επιβεβαιώνουν ότι το Κάστρο έχει μια περίεργη ομορφιά με απίστευτη εσωτερική και εξωτερική θέα...
The town has been inhabited for over 3000 years and was at one time the capital of the island.
Η πόλη έχει κατοικηθεί για πάνω από 3000 χρόνια και υπήρξε κάποτε η πρωτεύουσα του νησιού.
In the valley and the hills around Kastro there are several churches and the remains of ancient columns scattered around.
Στην κοιλάδα και τους λόφους γύρω από το Κάστρο υπάρχουν αρκετές εκκλησίες και τα ερείπια των αρχαίων κιόνων διάσπαρτα.
The area around the Castle with a unique atmosphere to be discovered by visitors and travellers!
Η περιοχή γύρω από το Κάστρο με μια μοναδική ατμόσφαιρα, περιμένει, να την ανακαλύψουν οι επισκέπτες και οι ταξιδιώτες!
Today's Castle is crowned with walls, which you can see in many places that are "talking" about the period of the Venetian occupation that met the island.
Το σημερινό Κάστρο στεφανώνεται με τείχη, τα οποία μπορείς να δεις σε πολλά σημεία, που «μιλούν» για την περίοδο της Ενετοκρατίας που γνώρισε το νησί.
As you continue to walk around the village with the Aegean below you, the ancient walls and the ruins of the Venetian fortress are above you. 
Αν ακολουθήσετε τον κεντρικό δρόμο προς τα αριστερά θα βγείτε τελικά στη θάλασσα με εκπληκτική θέα στην ακτή.
Amazing views and incredible landscape create an exciting atmosphere for all visitors!
Εκπληκτική θέα και απίστευτο τοπίο, δημιουργούν μια συναρπαστική ατμόσφαιρα για όλους τους επισκέπτες!
The twin churches in the valley below the town are a popular subject for the many artists who visit the village.
Οι δίδυμες εκκλησίες στην κοιλάδα κάτω από την πόλη είναι ένα δημοφιλές θέμα για τους πολλούς καλλιτέχνες που επισκέπτονται το χωριό.
It is worth making a walk in the interior of Kastro. Wander in the narrow alleys admire the beauty of tradition.
Αξίζει να κάνετε μια βόλτα στο εσωτερικό του Κάστρου. Να περπατήσετε στα στενά σοκάκια και τα καλντερίμια και να θαυμάσετε την ομορφιά της παράδοσης.
Gregoris Maliotis cannot resist to the magnificent panoramic view of the Aegean Sea.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης δεν μπορεί, να αντισταθεί στην υπέροχη, πανοραμική θέα, του Αιγαίου.
Kastro, is rich in antiquities and besides having an archaeological museum, there are artifacts scattered throughout the village.
Το Κάστρο είναι πλούσιο σε αρχαιότητες και εκτός από το γεγονός ότι διαθέτει αρχαιολογικό μουσείο, υπάρχουν αντικείμενα που διασκορπίζονται σε όλο το χωριό.
Narrow little streets, old entrances called the “lodgies”, beautiful two-storey houses, superb old mansions and 16th and 17th century churches with ornamental floors compose the incredible beauty of Kastro.
Στενά δρομάκια, παλιές είσοδοι που ονομάζονται «λότζιες», όμορφα διώροφα σπίτια, υπέροχα παλιά αρχοντικά και εκκλησίες του 16ου και 17ου αιώνα με διακοσμητικά δάπεδα, συνθέτουν την απίστευτη ομορφιά του Κάστρου.
The beauty of the place is simply breathtaking, says Popi Nicolaides.
Η ομορφιά, του τόπου, απλά κόβει την ανάσα, λέει η Πόπη Νικολαΐδου.
The new houses and interventions have being made totally respecting the architecture of the area and the natural landscape.
Τα νέα σπίτια και οι παρεμβάσεις έχουν γίνει με τρόπο απόλυτα σεβόμενο την αρχιτεκτονική της περιοχής και του φυσικού τοπίου.
In the traditional terraces the visitor can sit endless hours and survey the sea, enjoying the calmness and the peacefulness of the landscape.
Στα πλακόστρωτα πεζούλια μπορεί κανείς να κάτσει ατελείωτες ώρες και να αγναντεύει το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνοντας την ηρεμία και την γαλήνη του τοπίου.
Lygia Maliotis reports that he discovered another beautiful Greek island named Sifnos!
Η Λυγία Μαλιώτης αναφέρει ότι ανακάλυψε άλλο ένα πανέμορφο ελληνικό νησί, με το όνομα Σίφνος!
The Castle's ornament is the picturesque chapel of the Seven Martyrs, built on a rock, with a spectacular view of the sea.
Στολίδι του Κάστρου είναι το γραφικό εκκλησάκι των Επτά Μαρτύρων, χτισμένο πάνω σε βράχο, με καταπληκτική θέα στο πέλαγος.
The exterior walls of houses constitute the wall of the castle itself. In this houses lived mainly the lower caste of the island while the aristocracy was fortified to the top of the hill.
Οι εξωτερικοί τοίχοι των σπιτιών αποτελούν το τείχος του ίδιου του κάστρου. Στα σπίτια αυτά κατοικούσε κατά κύριο λόγο η λαϊκή τάξη του νησιού καθώς οι αριστοκρατία ήταν οχυρωμένη προς την κορυφή του λόφου.


Even today the beauty of Kastro remains intact from time passing by. 
Ακόμα και σήμερα η ομορφιά του Κάστρου παραμένει ανέπαφη από το πέρασμα των χρόνων.
The picturesque chapel of the Seven Martyrs, creates charming images and attracts visitors attention.
Το γραφικό εκκλησάκι των Επτά Μαρτύρων, δημιουργεί γοητευτικές εικόνες και τραβά την προσοχή κάθε επισκέπτη.

The all-new entrances to the Castle and the houses are examples of architecture of that era: double and triple, joined together, with a narrow front.
Οι αλλοτινές είσοδοι στο Κάστρο όσο και τα σπίτια αποτελούν δείγματα της αρχιτεκτονικής εκείνης της εποχής: δίπατα και τρίπατα, ενωμένα μεταξύ τους, με στενό μέτωπο.
Young romantic couple on a bench sitting on bench with arms round each other, overlooking the amazing Aegean Sea...
Νεαρό, ρομαντικό ζευγάρι σε έναν παγκάκι αγκαλιά, με θέα το υπέροχο Αιγαίο Πέλαγος...
The charming and beautiful newly married couple Despina Kopti & Costas Bouris looking for the best romantic place to take commemorative pictures of their wedding!
Το γοητευτικό και πανέμορφο νιόπαντρο ζευγάρι Δέσποινα Κόπτη και Κώστας Μπούρης, ψάχνουν για το πιο ρομαντικό μέρος, για να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες του γάμου τους!
Actually Kastro is the type of place that would have the most appeal to an artist, poet, writer, newly married couple or even a monk!
Στην πραγματικότητα, το Κάστρο είναι το είδος εκείνου, του τόπου, που θα ελκύει εύκολα έναν καλλιτέχνη, ποιητή, συγγραφέα, νιόπαντρο ζευγάρι ή ακόμα και έναν μοναχό.
The astonishing small bay under the Church offers blue and crystal clear water. It is a great opportunity for underwater observation as well!
Ο εκπληκτικής φυσικής ομορφιάς μικρός όρμος κάτω από την Εκκλησία προσφέρει καταγάλανα και πεντακάθαρα νερά αλλά και ευκαιρία για παρατήρηση του παρθένου βυθού.
Precisely in the shade of Kastro you will find the small beach Seralia. Dreams about swimming by Popi and Lygia!
Ακριβώς στην σκιά του Κάστρου βρίσκεται η μικρή παραλία Σεράλια. Η Πόπη και η Λυγία κάνουν όνειρα για ένα σύντομο κολύμπι!
The port of Kastro is known as Saralia and has a couple fish taverns that few tourists know about.
Το λιμάνι του Κάστρου είναι γνωστό ως Σεράλια και διαθέτει δύο ψαροταβέρνες που γνωρίζουν λίγοι τουρίστες.
Infinite beauty images in Kastro anywhere you look!
Εικόνες απείρου ομορφιάς στο Κάστρο όπου κι αν κοιτάξεις!
It is a pretty small beach though and rocky and not many people use it. 
Είναι μια αρκετά μικρή παραλία όμως και βραχώδης και δεν το χρησιμοποιούν πολλοί άνθρωποι.
Beyond the historical interest that Kastro offers, its actual beauty is hidden in the back side of the village.
Πέρα από το ιστορικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει το Κάστρο, η μεγαλύτερη ομορφιά είναι κρυμμένη στην πίσω πλευρά του οικισμού.
At the entrance of Kastro there is the old Elementary School of Kastro, which no longer operates as a school though during the summer it hosts various exhibitions.
Στην είσοδο του Κάστρου υπάρχει το παλιό Δημοτικό Σχολείο του Κάστρου, το οποίο δεν λειτουργεί πλέον ως σχολείο, αλλά το καλοκαίρι φιλοξενεί διάφορες εκθέσεις.
Besides the religious monuments, the visitors of the Castle have the opportunity to visit the seaside settlement of Seralia, the old harbor of the settlement, where the relics of medieval harbor works are preserved.
Πέραν των θρησκευτικών μνημείων, οι επισκέπτες του Κάστρου έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τον παραλιακό οικισμό Σεράλια, το παλαιό λιμάνι του οικισμού, όπου σώζονται λείψανα μεσαιωνικών λιμενικών έργων.
At the end of the 17th century the School of the Holy Sepulcher, known as the Archipelagos Educational School, was founded at Kastro, where taught great teachers.
Στα τέλη του 17ου αιώνα ιδρύθηκε στο Κάστρο η Σχολή του Παναγίου Τάφου, γνωστή ως Παιδευτήριον του Αρχιπελάγους, όπου δίδαξαν σπουδαίοι δάσκαλοι.
The view of Aegean to the east is astonishing and rewarding for all the visitors!
Η εκπληκτική θέα, του Αιγαίου προς την ανατολή είναι εκπληκτική και η θέα μαγευτική, ανταμείβοντας κάθε επισκέπτη!Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video