ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Kimolos Island - Greece

Kimolos, a silver touch in the Aegean!
Κίμωλος, μια ασημένια πινελιά στο Αιγαίο!
Kimolos is another island of Cyclades which are considered to be the pearl of the Greek islands, featuring idyllic landscapes that allure visitors from all over the world.
Η Κίμωλος είναι ακόμη ένα νησί των Κυκλάδων, που θεωρούνται ως το μαργαριτάρι των ελληνικών νησιών, με ειδυλλιακά τοπία που γοητεύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
Kimolos is a volcanic island, mountainous and full of natural caves. It counts about over of 900 inhabitants, mostly concentrated in the "Hora" and at the port "Psathi".
Η Κίμωλος είναι ένα ηφαιστειογενές νησί, ορεινό, γεμάτο με φυσικές σπηλιές. Αριθμεί πάνω από 900 κατοίκους, συγκεντρωμένους κυρίως στη «Χώρα» και στο λιμάνι Ψάθη.
Its inhabitants, who are concentrated in Horio, are mainly engaged in agriculture, fishing, quarrying of limestone, mining of "chalk land" and tourism.
Οι κάτοικοί της, που είναι συγκεντρωμένοι στο Χωριό, ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία, την αλιεία, τη λατόμευση πωρόλιθου, την εξόρυξη της «κιμωλίας γης» και τον τουρισμό.
Small in size shines under the Aegean sun. Authentic and charming, Kimolos welcomes Popi Nicolaides and Lygia Maliotis.
Μικρή σε μέγεθος αστράφτει κάτω από τον ήλιο του Αιγαίου. Αυθεντική και γοητευτική, η Κίμωλος καλωσορίζει την Πόπη Νικολαΐδου και τη Λυγία Μαλιώτη.
The "Horio", Kimolos town, Greece less than 1 km. from the port, offers a full dive into the past.
Το «Χωριό», η πόλη της Κιμώλου, λιγότερο από 1χλμ. από το λιμάνι, προσφέρεται για μια βουτιά στο παρελθόν.
Kimolos is surrounded by piercing sunlight and azure waters, and is so peaceful and off the tourist trail.
Η Κίμωλος περιβάλλεται από το ηλιακό φως και τα γαλάζια νερά. Είναι πολύ ήσυχη και μακριά από τον μαζικό τουρισμό.
Due to its volcanic landscapes, and sheer natural beauty, and lack of uniformity, mixed rock formations of all shapes and sizes, compete with silky sand, providing quite an alternative beach experience.
Λόγω των ηφαιστειογενών τοπίων, της απόλυτης φυσικής ομορφιάς και της έλλειψης ομοιομορφίας, οι βράχοι όλων των σχημάτων και μεγεθών ανταγωνίζονται με την μεταξωτή άμμο, προσφέροντας μια αρκετά εναλλακτική εμπειρία στην παραλία.
The island got its name from the white rock, the well known chalk used on the blackboard. 
Το νησί πήρε το όνομά του από το λευκό πέτρωμα, τη γνωστή από τους μαυροπίνακες κιμωλία.
Kimolos was called "Argentiera" by the Venetians, and takes its name from the Greek word Kimolia, which means chalk.
Η Κίμωλος ονομαζόταν "Αρτζεντιέρα» από τους Ενετούς. Το όνομά της όμως το παίρνει από την ελληνική λέξη κιμωλία.
And in effect, a white/silver quality of perlite is still being mined today, along with cimolite, chalk.
Και στην πραγματικότητα, μια ασπρόμαυρη ποιότητα περλίτη εξακολουθεί να εξορύσσεται σήμερα, μαζί με κιμωλίτη.
Despite the small size of the island, Kimolos is full of churches and chapels. You’ll find churches throughout the island.
Παρά το μικρό μέγεθος του νησιού, η Κίμωλος είναι γεμάτη εκκλησίες και παρεκκλήσια. Υπάρχουν εκκλησίες και εκκλησάκια σε όλο το νησί.
The island’s churches, dating back to the 16th century, like Panagia Odigitria (1592), Agios Ioannis Chrisostomos, Metamorfosi Sotiros, Panagia Ikonomou, etc.
Οι εκκλησίες, του νησιού χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα, όπως η Παναγία Οδηγήτρια (1592), ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, η Μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Παναγία Οικονόμου, κ.α.
Horio is actually part of the “Kastro” or castle. There you will find some remarkable post-Byzantine churches that will take your breath away. ( In the photo above: Saint John Chrysostomos Church).
Το Χωριό είναι στην πραγματικότητα μέρος του Κάστρου. Εκεί θα βρείτε μερικές αξιόλογες μεταβυζαντινές εκκλησίες που θα σας κόψουν την ανάσα. (Στη φωτογραφία πάνω η εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσόστομου).
Eight of the churches have been characterized as historical monuments. 
Οκτώ από τις εκκλησίες χαρακτηρίστηκαν ως ιστορικά μνημεία. 
The crown jewel is the cathedral of Panagia Odigitria.
Το κόσμημα είναι ο καθεδρικός ναός της Παναγίας της Οδηγήτριας.
It is a place where simplicity, hospitable people and beaches, along with the necessary restaurants and cafes allow unique moments of quietness.
Είναι ένα μέρος όπου η απλότητα, η φιλοξενία, οι παραλίες μαζί με τα εστιατόρια και τα καφέ επιτρέπουν μοναδικές στιγμές ηρεμίας.
Kimolos is relatively untouched by tourism waves. There are no hotels on the island except of rooms to let (kind of hotel apartments).
Η Κίμωλος είναι σχετικά ανέγγιχτη από τα κύματα τουρισμού. Δεν υπάρχουν ξενοδοχεία στο νησί εκτός από ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Lygia & Gregoris Maliotis and Popi Nicolaides ready to explore Horio, the capital of Kimolos island, a quiet and tranquil place to explore.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου έτοιμοι, να εξερευνήσουν το Χωριό, την πρωτεύουσα της Κιμώλου, είναι ένα ήσυχο και γαλήνιο μέρος.
Kimolos is the ideal place for someone seeking a quiet and restful holiday. 
Η Κίμωλος είναι το ιδανικό μέρος για κάποιον που αναζητά ήσυχες και ξεκούραστες διακοπές.
Unbelievable beauty, artistic taste, romantic mood and harmony, all gathered in a magical corner.
Απίθανη ομορφιά, καλλιτεχνική καλαισθησία, ρομαντική διάθεση και αρμονία, όλα μαζεμένα σε μια μαγευτική γωνιά.
Horio is found in the southeastern part of Kimolos. Kimolos has a sparse population and most of its inhabitants are concentrated there.
Το Χωριό βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Κιμώλου, η οποία είναι αραιοκατοικημένη και οι περισσότεροι από τους κατοίκους της είναι συγκεντρωμένοι εκεί.
The rich cultural heritage continues alongside the modern life. Gregoris Maliotis exploring the village around all the corners.
Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά συνεχίζεται παράλληλα με τη σύγχρονη ζωή. Ο Γρηγόρης Μαλιώτης εξερευνά το χωριό σε όλες του τις γωνιές.
In Horio, you can see the typical Cycladic stone houses, narrow cobbled streets and a sense of an old charm prevailing all over.
Στο Χωριό, μπορείτε να δείτε τα τυπικά κυκλαδίτικα πέτρινα σπίτια, τα στενά λιθόστρωτα δρομάκια και την αίσθηση μιας παλιάς γοητείας που επικρατεί παντού.
Many old buildings have been restored and new roads are being constructed to make it easier for the people.
Πολλά παλιά κτίρια έχουν αποκατασταθεί και κατασκευάζονται νέοι δρόμοι για να διευκολύνουν τον κόσμο.
The feature of Horio is its traditional architecture: whitewashed houses with blue windows and flowered yards, which are built around the center of the old Venetian Castle.
Το χαρακτηριστικό του Χωριού είναι η παραδοσιακή του αρχιτεκτονική: ασβεστωμένα σπίτια με μπλε παράθυρα και ανθισμένες αυλές, τα οποία είναι χτισμένα γύρω από το κέντρο του παλιού βενετσιάνικου κάστρου.
Kimolos: First in our heart says Popi Nicolaides!
Η Κίμωλος πρώτη στην καρδιά μας, λέει η Πόπη Νικολαΐδου!
Kimolos, magic, distinct, authentic!   -   Κίμωλος, μαγική, ξεχωριστή, αυθεντική!
Such a beautiful place! The village is definitely a place to take your camera. Trying to get the best picure!
Τέτοιος πανέμορφος τόπος! Το χωριό είναι σίγουρα ένα μέρος για πολλές φωτογραφίες. Προσπάθεια για την καλύτερη φωτογραφία!
Horio, a hamlet at the foot of Mt Xaplovouni, will enthrall you with its picturesque simplicity and authenticity.
Το Χωριό, ο μοναδικός οικισμός του νησιού στους πρόποδες του όρους Ξαπλοβουνίου, θα σας μαγέψει με την απλότητά του, τη γραφικότητα και την καθαρότητά του.
In the Village of Kimolos, you will not find a big central square, but some small ones like Theoskepasti, Kambos (with playground) or School (with nice view).
Στο Χωριό της Κιμώλου, δεν θα βρείτε μια μεγάλη κεντρική πλατεία, αλλά μερικές μικρές όπως της Θεοσκέπαστης, του Κάμπου (με την παιδική χαρά) ή του Σχολείου (με ωραία θέα).
Little by little, old buildings are being restored. Popi Nicolaides wandering in the small square. 
Σιγά-σιγά, τα παλιά κτίρια αποκαθίστανται και χτίζονται νέα. Η Πόπη Νικολαΐδου περιπλανάται στην όμορφη μικρή πλατεία.
These whitewashed houses portray true Aegean architectural style. 
Αυτά τα ασβεστωμένα σπίτια απεικονίζουν την αληθινή αρχιτεκτονική του Αιγαίου.
Kimolos is a Greek island in the Aegean Sea. It lies on the southwest of the island group of Cyclades. Popi Nicolaides in front of the Municipality building.
Η Κίμωλος είναι ένα ελληνικό νησί στο Αιγαίο. Βρίσκεται νοτιοδυτικά του νησιωτικού συγκροτήματος των Κυκλάδων. Η Πόπη Νικολαΐδου μπροστά στο Δημαρχείο.
Kimolos is the administrative center of the municipality of Kimolos, which also includes the uninhabited islands of Polyaigos, Agios Efstathios and Agios Georgios.
Η Κίμωλος είναι το διοικητικό κέντρο του Δήμου Κίμωλου, το οποίο περιλαμβάνει επίσης τα ακατοίκητα νησιά Πολύαιγο, Άγιο Ευστάθιο και Άγιο Γεώργιο.
A sense of bygone days, when the island was certainly enjoying better local economic conditions.
Μια αίσθηση του παλιού καιρού, όταν το νησί απολάμβανε σίγουρα καλύτερες τοπικές οικονομικές συνθήκες.
Paved narrow streets, abandoned houses being now recovered, typical Cycladic stone- built houses.
Πλακόστρωτα σοκάκια, εγκαταλελειμμένα σπίτια που τώρα επισκευάζονται, τυπικά κυκλαδίτικα πετρόχτιστα σπίτια. (Πλατεία Αντωνίου Β. Σαρδή Οικονόμου 1772-1843, Μέλος της Φιλικής Εταιρείας).
As you explore the narrow streets, you experiencing a fascinating adventure. Lygia Maliotis in front of the Dormition of the Virgin Church.
Καθώς εξερευνάτε τα στενά δρομάκια, βιώνετε μια συναρπαστική περιπέτεια. Η Λυγία Μαλιώτη μπροστά από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
The picturesque villages, with the narrow cobblestone pavements, the small squares and their churches impress every visitor.
Τα γραφικά χωριά, με τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια, τις μικρές πλατείες και τις εκκλησίες τους, εντυπωσιάζουν κάθε επισκέπτη.
Religious islanders have built more than eighty churches throughout the island. In the picture above, the Taxiarchon church .
Θρησκευόμενοι κάτοικοι έχουν χτίσει πάνω από ογδόντα εκκλησίες σε όλο το νησί.Στη φωτογραφία πάνω, ο Ιερός Ναός των Ταξιαρχών.
Many mothers loved playing with dolls when they were little and looked forward to the day when they would be able to do the same with their child or grandchild!
Πολλές μητέρες άρεσε, να παίζουν με τις κούκλες όταν ήσαν μικρές και προσβλέπουν στην ημέρα, που θα μπορούνε, να κάνουnε το ίδιο με το παιδί ή την εγγονή τους!
A pretty place which stimulates feelings of adventure and excitement to the visitor.
Ένα όμορφο μέρος που διεγείρει τα συναισθήματα, της περιπέτειας και του ενθουσιασμού, του επισκέπτη.
A female is never, not ever, too old to play with dolls and have fun. 
Μία δεν είναι ποτέ, μα ποτέ, πολύ μεγάλη, για να παίζει με τις κούκλες και να περνά όμορφα.
Walk under archways and through covered alleys, amongst white houses with gardens in full bloom.
Περπατήστε τα δρομάκια με τις καμάρες και τα σκεπαστά περάσματα ανάμεσα από λευκά σπίτια με ολάνθιστες αυλές.
The village has a traditional Cycladic architecture, with whitewashed houses, coloured windows and doors.
Το χωριό έχει παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, με ασβεστωμένα σπίτια, χρωματιστά παράθυρα και πόρτες.
Taking a stroll along the narrow streets of Horio is an ideal way to experience a cultural side of the town.
Η βόλτα στα στενά δρομάκια του Χωριού είναι ένας ιδανικός τρόπος, για να ζήσετε μια πολιτιστική πλευρά του τόπου.
The pulse of the island revolves around Horio, its lone settlement. The village personifies classic Cycladic architecture, with small alleys, small eateries, and churches all dressed in white.
Ο παλμός του νησιού περιστρέφεται γύρω από το Χωριό, το μοναδικό οικισμό. Το χωριό χαρακτηρίζει η κλασσική κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, με μικρά σοκάκια, μικρά εστιατόρια και εκκλησίες, όλα ντυμένα με άσπρο χρώμα.
Lovely day strolling around the narrow streets.
Ωραία μέρα περπατώντας στα στενά δρομάκια.
Walking through the narrow streets gives you a glimpse of island's past. 
Το περπάτημα μέσα από τα στενά δρομάκια, σας δίνει μια ματιά το παρελθόντος, του νησιού.
Spectacular and stunning landscape. Trully amazing. 
Θεαματικό και εκπληκτικό τοπίο. Πραγματικά καταπληκτικό.
The ruined Venetian Castle in Horio is located at the highest point of the island. This fortified Castle built in the 16th century remains well preserved till today.
Το κατεστραμμένο βενετσιάνικο κάστρο στο Χωριό βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του νησιού. Αυτό το οχυρωμένο Κάστρο που χτίστηκε τον 16ο αιώνα παραμένει καλά διατηρημένο μέχρι σήμερα.
Lygia & Gregoris Maliotis discovering the beauties of the village center, full of narrow streets, and all white-houses full of flowers.
Η Λυγία και Γρηγόρης Μαλιώτης ανακαλύπτουν τις ομορφιές στο κέντρο, του χωριού γεμάτο γραφικά σοκάκια και κάτασπρα σπίτια, γεμάτα λουλούδια.
It's worth a stroll around the narrow streets especially if you want to get the feeling of the place.
Αξίζει μια βόλτα στα στενά δρομάκια, ιδιαίτερα εάν θέλετε, να νιώσετε την αίσθηση του τόπου.
Balconies and narrow white streets are full of flowers and greenery . 
Τα μπαλκόνια τα στενά λευκά δρομάκια είναι γεμάτα λουλούδια και πράσινο.
Horio houses the Folklore and Archaeological museum. Gregoris Maliotis ready to enter the Archaelogical Museum.
Το Χωριό στεγάζει το Λαογραφικό και Αρχαιολογικό Μουσείο. Ο Γρηγόρης Μαλιώτης έτοιμος να επισκεφθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο.
Spending some time wandering around the area enjoying the incredible pleasant atmosphere.
Περιπλανώμενοι για λίγο στην περιοχή και απολαμβάνοντας την απίστευτη ευχάριστη ατμόσφαιρα.
In 1944 it was conquered by the Axis powers and remained under sovereignty until May 8th 1945, several months after the liberation of continental Greece.
Το 1944 καταλήφθηκε από τις Δυνάμεις του Άξονα και παρέμεινε υπό κατοχή ως τις 8 Μαΐου 1945, αρκετούς μήνες μετά την απελευθέρωση, της ηπειρωτικής Ελλάδας.
That period of time was extremely painful for the residents, who suffered from hunger and the forced  labour of Germans. Those events inspired the film "The Guns of Navarone" in 1961.
Το διάστημα αυτό υπήρξε εξαιρετικά επώδυνο για τους κατοίκους, που υπέφεραν από την πείνα και τα καταναγκαστικά έργα των Γερμανών. Τα γεγονότα αυτά ενέπνευσαν την ταινία "Τα Κανόνια του Ναβαρόνε" το 1961.
The shiny lace beaches of Kimolos provide an awesome beach experience. 
Οι λαμπερές δαντελωτές παραλίες της Κιμώλου προσφέρουν μια εκπληκτική εμπειρία.
Bonatsa beach on Kimolos is a large beach with golden sand and crystal water. 
Η παραλία Μπονάτσα στην Κίμωλο είναι μια μεγάλη παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά.
A "swimming pool" virgin beach, family friendly with amazing colors from early in the morning till the sunset!
Μια παρθένα παραλία «πισίνα», φιλική προς την οικογένεια με καταπληκτικά χρώματα από νωρίς το πρωί μέχρι το ηλιοβασίλεμα!
Bonatsa is one of the most famous beaches of the island and becomes quite popular in summer months. You can enjoy a refreshing swim and warm sunshine here.
Η Μπονάτσα είναι μια από τις πιο γνωστές παραλίες του νησιού και γίνεται αρκετά δημοφιλής τους καλοκαιρινούς μήνες.
Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video