ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Paris - France


Discovering the city of light, Paris, France    
Part I'
Ανακαλύπτοντας το Παρίσι, την πόλη του φωτός

Μέρος Α'

Discovering the magnificent city of Paris with its rich culture, history, excellent monuments and gorgeous architecture.
Ανακαλύπτοντας την υπέροχη πόλη του Παρισιού με την πλούσια πολιτιστική παράδοση, ιστορία, τα εξαίρετα μνημεία και την ωραιότατη αρχιτεκτονική των κτιρίων.
 
 
 Michael Yiannatsos
Writes from Larnaca, Cyprus
Μιχάλης Γιαννάτσος
Γράφει από τη Λάρνακα
 A city like no other!!   -   Μια μοναδική πόλη σαν καμμιά άλλη!!
The Eiffel Tower (La Tour Eiffel) is located on the Champ de Mars in Paris. It’s one of the most recognizable structures in the world.
Ο Πύργος του Άιφελ (La Tour Eiffel) βρίσκεται στο Champ de Mars του Παρισιού. Είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες κατασκευές στον κόσμο.

Souzana Yiannatsou enjoys the marvelous river view.
Η Σουζάνα Γιαννάτσου απολαμβάνει την υπέροχη θέα του ποταμού.
The tower is the tallest building in Paris and the most-visited monument in the world; millions of people ascend it every year.
Ο πύργος είναι το ψηλότερο κτίριο στο Παρίσι και το πιο πολυ-επισκεπτόμενο μνημείο στον κόσμο. Εκατομμύρια άνθρωποι ανεβαίνουν κάθε χρόνο στον Πύργο.


Eiffel Tower, the most-visited paid monument in the world.
Ο Πύργος του Άιφελ με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο.
 Paris is one of the most spectacular cities in the world containing a wealth of history and culture.
Το Παρίσι είναι μια από τις πιο θεαματικές πόλεις στον κόσμο με έναν πλούτο γεμάτο ιστορία και πολιτισμό.

The museum of Louvre, opened its doors in 1793. It is the largest and most lavish museum in the world.  
Το μουσείο του Λούβρου, που άνοιξε τις πύλες του το 1793 δεν είναι δυνατό να το αγνοήσεις. Είναι το μεγαλύτερο και το πιο πλούσιο μουσείο στον κόσμο.
 What to see first in Paris with the 160 museums, 200 art galleries, 100 theatres, 600 movies and endless other institutions of art.
Τι να πρωτοδεί κανείς στο Παρίσι με τα 160 μουσεία, τις 200 γκαλερί, τα 100 θέατρα, τους 600 κινηματογράφους και τα αμέτρητα ινστιτούτα τέχνης.

The treasures are endless and including the famous Mona Lisa, Leonarto Da Vinci, the Venus of Milos and Nike of Samothrace.
Οι θησαυροί του είναι άπειροι και σ’ αυτούς συγκαταλέγονται εκτός από την διάσημη Τζιακόντα, Μόνα Λίζα, του Λεονάρτο Ντα Βίντσι, η Αφροδίτη της Μήλου και η Νίκη της Σαμοθράκης. 


   Nike of Samothrace.  -  Νίκη της Σαμοθράκης.
 
 
One of the greatest cities in the world with the metropolitan area to exceed 11 million inhabitants, it is the cultural and economic capital of France, headquarters of many international organizations like UNESCO.
Μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της του κόσμου με τη μητροπολιτική περιοχή της να ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια κατοίκους, είναι η πολιτιστική και οικονομική πρωτεύουσα της Γαλλίας, έδρα πολλών διεθνών οργανισμών, όπως της ΟΥΝΕΣΚΟ.

In any path or avenue you walk, the echo of history follows your footsteps.
Σε κάθε διαδρομή ή λεωφόρο περπατάτε, ο απόηχος της ιστορίας ακολουθεί τα βήματά σας.

To understand better Paris you must necessarily do two things. You have to walk as much as you can on the streets and go on a trip with the floating buses (bateaux mouches) on the river Seine.
Για να καταλάβετε καλύτερα το Παρίσι, πρέπει να κάνετε οπωσδήποτε δύο πράγματα. Πρέπει να περπατήσετε όσο μπορείτε στους δρόμους και να πάτε σε ένα ταξίδι με το πλεούμενο λεωφορείο στον ποταμό Σηκουάνα.

The river Seine, which dominates the city, creates an atmosphere of romance and irresistible charm.
Ο ποταμός Σηκουάνας που δεσπόζει στην πόλη, δημιουργεί μια ακαταμάχητη ατμόσφαιρα ρομαντισμού και γοητείας.

Paris is one of the birthplaces of photography and a city whose casual beauty makes for rich material to anyone willing to walk around slowly and observe carefully.
Το Παρίσι είναι μία από τις γενέτειρες της φωτογραφίας και μια πόλη της οποίας η ομορφιά κάνει για πλούσιο υλικό για οποιονδήποτε είναι διατεθειμένος να το περπατήσει και να το παρατηρήσει προσεκτικά.

The Notre Dame, Paris, known Notre Dame de Paris is at the island Ile de la Site (Island City) in the historic heart of Paris, near another island Ile Saint Louis.
Η Νοτρ Νταμ ντε Παρί, η γνωστή Παναγία των Παρισίων βρίσκεται στο νησάκι Ιλ ντε λα Σιτέ (νησί της πόλης) στην ιστορική καρδιά του Παρισιού, κοντά στο άλλο νησάκι Ιλ Σαιν Λουί.

The masterpiece of this gothic architecture built in the 12th century and rebuilt the 19th century to capture the beauty.
Το αριστούργημα αυτό της γοτθικής αρχιτεκτονικής που χτίστηκε τον 12ο αιώνα και αναστηλώθηκε τον 19ο αιώνα σε αιχμαλωτίζει με την ομορφιά του.

In this temple kings and emperors were crowned and the crusaders were blessed. But the tale of Esmeralnta and the hunchback comes back to our memory
Στο ναό αυτό στέφονταν βασιλείς και αυτοκράτορες και ευλογούνταν οι σταυροφόροι. Αλλά και το παραμύθι της Εσμεράλντας και του Κουασιμόδου ξαναζωντανεύει στη μνήμη μας!

Pont des Arts, which crosses from the left bank to the Louvre museum. The love padlocks, called cadenas d’amour, multiplied until there were thousands of love tokens on the bridge, each engraved with a message of love. After locking the love padlock onto the fence, lovers toss the keys into the Seine river – a sign of their eternal devotion. Τα λουκέτα αγάπης, που ονομάζονται Cadenas d'amour, στη γέφυρα, το καθένα με χαραγμένο ένα μήνυμα αγάπης. Μετά το κλείδωμα του λουκέτου αγάπης πάνω από το φράκτη, οι εραστές πετάνε τα κλειδιά στον ποταμό Σηκουάνα - ένα σημάδι της αιώνιας αφοσίωσης τους.
If you don’t visit the magnificent cathedral of Notre Dame you have not visited Paris!!!
Αν δεν επισκεφθείτε τον μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό της Νοτρ Νταμ, είναι σαν να μην πήγατε στο Παρίσι
.
 Amazing images everywhere.  -  Καταπληκτικές εικόνες παντού.
 
It's a city for lovers and a city to fall in love with.
Η πόλη των ερωτευμένων και η πόλη που ερωτεύεσαι εύκολα.
No doubt Paris is the city for lovers...
Δεν χωρά αμφιβολία ότι το Παρίσι είναι η πόλις των ερωτευμένων...
 Beautiful and unique.  -  Όμορφο και μοναδικό.

Millions of tourists every year and all year round from every part of the world.
Εκατομμύρια τουριστών κάθε χρόνο και ολόχρονα, από όλα τα μέρη της γης.
The Georges Pompidou Centre, is a cultural center. It was opened in 1977 and hosts the Public Library Information and the National Museum of Modern Art. It bears the name of former French President Georges Pompidou in the period 1969-1974. Το Κέντρο Ζωρζ Πομπιντού είναι πολιτιστικό κέντρο. Εγκαινιάστηκε το 1977 και φιλοξενεί τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Πληροφοριών και το Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Φέρει το όνομα του πρώην προέδρου της Γαλλίας Ζωρζ Πομπιντού την περίοδο 1969-1974.
The Memorial to the Armenian Genocide of 1915 by the Ottoman Empire.
Το Μνημείο για τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1915 από τον Οθωμανική Αυτοκρατορία.
 

With our good friend Chrysanthos Antoniou, who lives in the beautiful Paris and guided us a lot in the busy streets of the city.
Ο καλός μας φίλοι Χρύσανθος Αντωνίου που ζει στο όμορφο Παρίσι και έκανε τον ξεναγό μας στους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης.
 
Pieces of art.   -   Αριστουργήματα τέχνης.
   Michael Yiannatsos, discovering the beauties of the city of Paris. 
  Ο Μιχάλης Γιαννάτσος ανακαλύπτει τις ομορφιές της πόλης του Παρισιού.

Chrysanthos Antoniou enjoying the company from Cyprus!
Ο Χρύσανθος Αντωνίου απολαμβάνοντας την παρέα από την Κύπρο!
The charming of the place.  -  Η γλυκύτητα του τόπου.
 Amazing place to be.  -  Υπέροχος τόπος να βρεθείς.
 
Sweet memories from the amazing city of Paris.
Γλυκές αναμνήσεις πια από το πανέμορφο και μοναδικό Παρίσι.
Street art from around the world.   -   Υπαίθριοι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video