ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Αύξηση της απασχόλησης, πρωταγωνιστής ο Τουρισμός!!!


- Ο μέσος μισθός στη διαμονή υπερέβη τα 1000 Ευρώ !!!
- Αυξήθηκε το 2014 κατά 23% ο όγκος απασχόλησης στον κλάδο του Τουρισμού.

Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα τον Απρίλιο του 2015, αλλά και μια σειρά ακόμη ιδιαίτερα ενθαρρυντικά χαρακτηριστικά σχετικά με την απασχόληση, αποτυπώνονται στην τελευταία Έκθεση του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», με τα στοιχεία να είναι τα καλύτερα της τελευταίας 15ετίας. 
Τα στοιχεία του «ΕΡΓΑΝΗ» καταγράφουν θετικό ισοζύγιο απασχόλησης (σχέση προσλήψεων – «αποχωρήσεων») τον Απρίλιο του 2015 κατά 80.223 θέσεις εργασίας, έναντι 60.600 θέσεων τον Απρίλιο του 2014, με συνέπεια την δημιουργία και διατήρηση επιπλέον 19.623 θέσεων εργασίας.
Οι μηνιαίες αυτές επιδόσεις είναι οι καλύτερες από τον Ιανουάριο του 2001 (15ετία). Επίσης θετικό- και σε επίπεδο 15ετίας-, είναι το ισοζύγιο της απασχόλησης του πρώτου 4μήνου του 2015 (Ιαν. – Απρίλ.) με 108.387 θέσεις εργασίας, από 101.476 θέσεις το αντίστοιχο 4μηνο του 2014, (παρά και τις πολύ δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν στον τομέα της απασχόλησης τον Ιανουάριο του 2015, λόγω της διεξαγωγής των Εθνικών εκλογών). 
Θετικό είναι το ισοζύγιο απασχόλησης και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, με την καλύτερη επίδοση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (25.533 θέσεις) και τη δεύτερη καλύτερη από την Περιφέρεια Κρήτης (19.492 θέσεις).


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
        Ε3
(Αναγγελίες Πρόσληψης)
         Ε5 
(Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης)
       Ε6
(Καταγγελίες   Συμβάσεων Αορίστου  Χρόνου)
     Ε7
  (Λήξεις Συμβάσεων  Ορισμένου   Χρόνου)
  ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧ/ΣΕΩΝ
   Ε5+Ε6+Ε7
ΙΣΟΖΥΓΙΟ  
       Ε3 -       (Ε5+Ε6+Ε7)
Καταλύματα
50.123
2.227
491
8.058
10.776
39.347
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
50.852
21.982
3.341
6.997
32.320
18.532
Λιανικό εμπόριο
12.430
4.367
2.111
1.075
7.553
4.877
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών κλπ
2.848
264
84
523
871
1.977
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
2.907
678
190
292
1.160
1.747Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
191
33
63
186
282
-91
Έργα πολιτικού μηχανικού
1.049
248
771
127
1.146
-97
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
1.748
501
831
617
1.949
-201
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
187
162
206
46
414
-227
Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
1.946
565
326
1.533
2.424
-478
 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, από τα στοιχεία του «ΕΡΓΑΝΗ» είναι, επίσης, σημαντικά αφού καταγράφεται, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, αλλαγή της σχέσης πλήρους – μερικής απασχόλησης. Συγκεκριμένα, στις νέες προσλήψεις του Απριλίου του 2015 το ποσοστό των συμβάσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης είναι 56,78%. Πρόκειται για μια σχέση που έλαβε θετικό πρόσημο για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2015, ύστερα από πολλούς μήνες όπου οι συμβάσεις μερικής και εκ περιτροπής εργασίας, κυριαρχούσαν στις νέες προσλήψεις. 
 Τα παραπάνω στοιχεία, πρώτα και κύρια θετικά για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αντανακλούν με σαφήνεια το «δείγμα γραφής» της συγκεκριμένης περιόδου από τη νέα Κυβέρνηση της χώρας. Είναι μια πρώτη «απάντηση»,- που με επιμονή και σχέδιο μπορεί να παγιωθεί-, σε όσους αμφισβητούν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπέρ του κόσμου της εργασίας. 
Πρωτοβουλίες οι οποίες, είναι πλέον φανερό, αποκτούν τη δική τους θετική δυναμική. Παράλληλα, τα στοιχεία αποτυπώνουν και το πολύ θετικό κλίμα που δημιουργείται από την δράση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε μια νέα «βάση», η οποία υπηρετεί ένα διαφορετικό πολιτικό όραμα για την απασχόληση στην χώρα μας, που θα καταγραφεί με ιδιαίτερη ακρίβεια το επόμενο χρονικό διάστημα.
(σε θέσεις εργασίας)
Απρίλιος 2015
        ( 1 )
Απρίλιος    2014
( 2 )
Διαφορά
   (1 – 2)
Ιαν. - Απριλ.     2015
     (3)
Ιαν. - Απριλ. 2014
   (4)
Διαφορά
   (3-4)
Ι. Προσλήψεις
186.479
145.812
40.667
495.206
423.174
72.032
     ΙΙ. Αποχωρήσεις*
106.256
85.212
21.044
386.819
321.698
65.121
Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου  και λήξεις συμβάσεων ορισμένου
χρόνου
55.237
44.517
10.720
203.577
169.107
34.470
Β. Οικειοθελείς  αποχωρήσεις
51.019
40.695
10.324
183.242
152.591
30.651
       ΙΙΙ. Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ)
80.223
60.600
19.623
    108.387

    101.476

6.911
 
Η ανακοίνωση του ΣΕΤΕ
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ που επεξεργάστηκε το SETE Intelligence, επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις του ΣΕΤΕ σχετικά με την συμβολή του ελληνικού τουρισμού στην απασχόληση, αφού σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΙΚΑ για το 2014 αυξήθηκε κατά 23% ο όγκος απασχόλησης (ημέρες εργασίας) στον κλάδο του τουρισμού. 
Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2014 κατεγράφησαν 137 χιλιάδες θέσεις (+36%) μισθωτής εργασίας επιπλέον σε σχέση με τον Ιούλιο του 2013, ξεπερνώντας τις 500 χιλιάδες, αριθμός που αποτελεί το 1/3 της συνολικής απασχόλησης των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. 
Κατά τη διάρκεια του 2014, οι συνολικές αποδοχές των μισθωτών του τομέα ανήλθαν στα 3, 8 δισ. Ευρώ, αυξημένες σχεδόν κατά 500 εκατ. σε σχέση με το 2013. 
Ο μέσος μισθός στη διαμονή υπερέβη τα 1000 Ευρώ. 
Οι συνολικές εισφορές του τομέα προς το ΙΚΑ αυξήθηκαν κατά 200 εκατ. Ευρώ, φτάνοντας το 1,6 δισ. Ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο 16% των συνολικών εσόδων του Οργανισμού, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ την άμεση συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας. 
Από τα παραπάνω δεδομένα συνάγεται ότι οποιαδήποτε μείωση της τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα, που θα προέλθει από τυχόν περαιτέρω φορολογικές επιβαρύνσεις ή την έλλειψη σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος, θα επιφέρει σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις στην απασχόληση, στα εισοδήματα και στη στήριξη της κοινωνικής ασφάλισης.


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video