ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Scorpios island - Lefkada - Greece

Beauties of Greece
Skorpios island of Onassis
Skorpios, Skorpidi and Sparti are three small islands north of the island of Meganisi, between the island of Lefkada and the mainland of Greece.
Ο Σκορπιός, το Σκορπίδι και το Σπάρτη είναι τρία μικρά νησιά βόρεια του νησιού Μεγανήσι ανάμεσα στη νήσο Λευκάδα και την ηπειρωτική Ελλάδα.
At the harbor of Nydri village in Lefkada island there is today a bronze statue of Aristotelis Onassis (20 January 1906 – 15 March 1975) who was a Greek shipping magnate, who amassed the world's largest privately owned shipping fleet and was one of the world's richest and most famous men.
Στο λιμάνι του Νυδριού, στη Λευκάδα, υπάρχει σήμερα ο χάλκινος ανδριάντας του μεγιστάνα, Αριστοτέλη Ωνάση (20 Ιανουαρίου 1906 - 15 Μαρτίου 1975), που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο ιδιωτικό στόλο και ήταν ένας από τους πλουσιότερους και πιο διάσημους άνδρες στον κόσμο.
Skorpios is also known as the island of Onassis. Skorpios is a green and wooded island. The highest point is 81 meters.
Ο Σκορπιός είναι γνωστός επίσης ως το νησί του Ωνάση. Είναι ένα καταπράσινο και δασωμένο νησί. Το υψηλότερο σημείο είναι 81 μέτρα.
In the 60's the island of Skorpios was bought by the Greek businessman and shipping tycoon, Aristotle Onassis (1906-1975).
Στη δεκαετία του '60 το νησί του Σκορπιού αγοράστηκε από τον Έλληνα εφοπλιστή Αριστοτέλη Ωνάση (1906-1975).
He was known for his business success, his great wealth and also his personal life, including his marriage to Athina Mary Livanos (daughter of shipping tycoon Stavros G. Livanos); his affair with famous opera singer Maria Callas; and his 1968 marriage to Jacqueline Kennedy, the widow of American President John F. Kennedy.
Ήταν γνωστός για την επιχειρηματική του επιτυχία, τον μεγάλο του πλούτο και την προσωπική του ζωή, συμπεριλαμβανομένου του γάμου του με την Αθηνά Μαρία Λιβανού (κόρη του μεγιστάνα εφοπλιστή Σταύρου Γ. Λιβανού), το δεσμό του με τη διάσημη τραγουδίστρια της όπερας Μαρία Κάλλας και το γάμο του το 1968 με την Τζακελίν Κέννεντι, χήρα του αμερικανικού προέδρου Τζον Φ. Κέννεντι.
In October 20, 1968, in Scorpios island, Aristotle Onassis married Jacqueline (Jackie) Kennedy, widow of the assassinated U.S. President John F. Kennedy.
Στις 20 Οκτωβρίου 1968 στον Σκορπιό, ο Αριστοτέλης Ωνάσης παντρεύτηκε την Τζακελίν (Τζάκι) Κέννεντι, χήρα του δολοφονημένου προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Φ. Κέννεντι.Greek shipping tycoon Aristotle Onassis bought the island of Skorpios in 1962 for just 3.5 million drachmas, the equivalent of about £10,000 (€11,720).
Ο Έλληνας εφοπλιστής Αριστοτέλης Ωνάσης αγόρασε το νησί του Σκορπιού το 1962 για μόλις 3,5 εκατομμύρια δραχμές, δηλαδή περίπου £10,000 (€ 11,720).
It took five years for the resettlement of the forested island without water and electricity. From the mainland brought thousands of trees and plants.
Χρειάστηκαν πέντε χρόνια για την αναδάσωση του δασικού νησιού χωρίς νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Μεταφέρθηκαν χιλιάδες δέντρα και φυτά.
Aristotle Onassis, piped in utilities, imported sand, planted over 200 varieties of trees. He also built a family compound that includes three residences, a helicopter pad and a boat quay. He built harbour facilities in the bay on the north side for his beloved yacht “Christina”.
Ο Αριστοτέλης Ωνάσης, έφερε άμμο και φύτεψε πάνω από 200 ποικιλίες δέντρων. Έχτισε επίσης ένα οικογενειακό συγκρότημα που περιλαμβάνει τρεις κατοικίες, ένα ελικοδρόμιο και μια αποβάθρα πλοίων. Κατασκεύασε λιμενικές εγκαταστάσεις στον κόλπο στη βόρεια πλευρά για το αγαπημένο γιοτ τη «Χριστίνα».
Aristotle Onassis (1906 – 1975), his son Alexander Onassis ( 1948 – 1973), and his daughter Christina Onassis (1950 - 1988) are all buried on the island.
Ο Αριστοτέλης Ωνάσης (1906 – 1975), ο γιος του Αλέξανδρος Ωνάσης (1948 – 1973), και η κόρη του Χριστίνα Ωνάση (1950 - 1988) είναι όλοι θαμμένοι στο νησί.
The chapel that house the Onassis' family tombs remains on the island as a reminder of its past according to the Greek shipping magnet's last will.
Το παρεκκλήσι που στεγάζει τους τάφους της οικογένειας του Ωνάση παραμένει στο νησί ως υπενθύμιση του παρελθόντος του, σύμφωνα με την τελευταία επιθυμία του Ωνάση.
Yachts anchored at Skorpios, a lovely spot to swim.
For the next 100 years Aristotle Onassis' private paradise will be leased to Russian multimillionaire Dmitry Rybolovlev.
Για τα επόμενα 100 χρόνια ο ιδιωτικός παράδεισος του Αριστοτέλη Ωνάση μισθώθηκε στον Ρώσο πολυεκατομμυριούχο Δημήτρη Ραϊμπολόβλεβ.
Specially trained French and American bodyguards, with special high-tech equipment, guard the island 24 hours a day.
Ειδικά εκπαιδευμένοι Γάλλοι και Αμερικανοί σωματοφύλακες, με ειδικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, φρουρούν το νησί 24 ώρες την ημέρα.
Skorpios Island, is a private island in the Ionian Sea. It is just off the western coast of Greece, to the east of the island of Lefkada.
Το ιδιωτικό νησί Σκορπιός στο Ιόνιο Πέλαγος, βρίσκεται ακριβώς έξω από τη δυτική ακτή της Ελλάδας, στα ανατολικά της Λευκάδας.
From barren rock to a Beautiful Island, spanning 74 acres. 
Από ένα άγονο βράχο, σε ένα όμορφο νησί, έκτασης 74 στρεμμάτων.
Barren and dry, it was turned into a blooming paradise, full of plants and flowers transported from all over the globe.
Άγονο και ξηρό, μετατράπηκε σε έναν ανθισμένο παράδεισο, γεμάτο από φυτά και άνθη που μεταφέρθηκαν από όλο τον κόσμο.
The Greek island of Skorpios, a pearl of the Ionian Sea off the coast of Greece.
Το νησί Σκορπιός, ένα μαργαριτάρι του Ιονίου Πελάγους στην ακτή της Ελλάδας.
Scorpios islet is viewed by thousands of tourists every year.
Το νησάκι Σκορπιός το βλέπουν έστω και από μακριά χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο.
Reaching the Scorpios islet and endless camera clicks are on the air!
Πλησιάζοντας το νησάκι Σκορπιός, τα ατελείωτα κλικ της κάμερας γεμίζουν τον αέρα!
It's doubtful that the new owners will be able to regain the glamour the island used to possess with Onassis.
Είναι αμφίβολο εάν οι νέοι ιδιοκτήτες, θα είναι σε θέση, να ξανακερδίσουν την αίγλη, που γνώριζε κάποτε το νησί με τον Ωνάση.
A Russian billionaire Dmitry Rybolovlev bought island with the Aristotle Onassis’ tomb for €120 million euros.
Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος Δημήτη Ραϊμπολόβλεβ αγόρασε νησί του Αριστοτέλη Ωνάση για € 120 εκατομμύρια ευρώ.
Natural beauty, magic, legend, myth and much more...
Φυσική ομορφιά, μαγεία, θρύλος, μύθος και πολλά άλλα...
Whatever hands are changed, Scorpios island will always live under the shadow of Aristotle Onassis myth.
Όσα χέρια κι αν αλλάξει, ο Σκορπιός θα ζει πάντα κάτω από τη σκιά του μύθου, του Αριστοτέλη Ωνάση.
The Onassis saga remains high on the all-time list of real-life success stories, though it is not strictly a rags-to-riches tale.
Το έπος του Ωνάση παραμένει υψηλό στον κατάλογο όλων των εποχών, των επιτυχημένων ιστοριών, της πραγματικής ζωής, αν και δεν είναι αυστηρά ένα παραμύθι-πλούτου που ξεκίνησε από φτώχεια.
Boat trips from Nydri to one or more of Lefkada’s satellite islands, are very popular. 
Εκδρομές με σκάφος από το Νυδρί σε ένα ή περισσότερα κοντινά νησιά, της Λευκάδας είναι πολύ δημοφιλείς.
From the time Skorpios Island was sold to Rybolovlev, the whole area has become a forbidden zone for tourists. With the exception of this little rocky small beach allowed for visitors.
Από την εποχή που ο Σκορπιός πωλήθηκε στον Ραϊμπολόβλεβ, ολόκληρη η περιοχή έχει καταστεί απαγορευμένη ζώνη για τους τουρίστες. Με την εξαίρεση της μικρής αυτής βραχώδους παραλίας, που επιτρέπεται για τους ξένους.
Just mooring off Skorpios. The only place of Scorpios you can reach for a while and swim.
Μόλις το σκάφος έχει αγκυροβολήσει στον Σκορπιό. Το μόνο μέρος στον Σκορπιό που επιτρέπεται η προσέγγιση για λίγο και το κολύμπι.
Many yachts and othe boats going and coming whole day in the summer time.
Πολλά γιότ και άλλα πλεούμενα πηγαινοέρχονται όλη μέρα τους καλοκαιρινούς μήνες. 
It’s a beautiful place for a dip and no surprise that it’s popular with the other yachts that continiously come and go. 
Είναι ένα όμορφο μέρος για μια βουτιά και δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι είναι δημοφιλές στα άλλα σκάφη, που πηγαινοέρχονται συνέχεια.
Gregoris Maliotis was surrendered to the myth and the deep blue waters of the Scorpios sea.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης παραδόθηκε στον μύθο και στα βαθιά γαλάζια νερά της θάλασσας του Σκορπιού.
Being private property, you can’t land and explore Skorpios unfortunately. But there is a limited opportunity for us mere mortals to swim close to the islet.
Όντας ιδιωτική ιδιοκτησία, δυστυχώς, δεν μπορείτε, να επισκεφθείτε και να εξερευνήσετε τον Σκορπιό. Αλλά υπάρχει μια περιορισμένη ευκαιρία για εμάς τους κοινούς θνητούς, να κολυμπούν κοντά στο νησάκι.
The legend of Onassis lives on and provokes the interest of the world even today. Who didn't wish to take a swim here, says Popi Nicolaides.
Ο θρύλος του Ωνάση εξακολουθεί, να ζει ακόμη και σήμερα και προκαλεί το ενδιαφέρον του κόσμου. Και ποιος δεν θα ήθελε, να κολυμπήσει έστω και για λίγο σ' αυτά τα νερά του Σκορπιού, λέει η Πόπη Νικολαΐδου.
Aristotle Onassis: His name synonymous with myth. You have to assume that the island’s owners and its glamourous past is a large part of the its allure.
Αριστοτέλης Ωνάσης: Το όνομά του είναι συνώνυμο με το μύθο. Πρέπει να υποθέσετε ότι οι ιδιοκτήτες του νησιού και το γοητευτικό παρελθόν του αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της γοητείας του.
As Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides swim here, their imagination flies... There are many legends and myths surrounding the island of Scorpios!
Καθώς κολυμπάνε εδώ, η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου, η φαντασία πετάει... Υπάρχουν πολλοί θρύλοι και μύθοι γύρω από το νησί του Σκορπιού!
Living your myth for a while as an equal, true Croesus!
Ζώντας τον μύθο σας για κάποιο διάστημα ως ίσος, αληθινός Κροίσος!
Thousands of swimmers from all over the world, look so happy as they have completed the challenge to swim in the waters of Scorpios island.
Χιλιάδες κολυμβητές από όλο τον κόσμο, φαίνονται τόσο χαρούμενοι, καθώς έχουν ολοκληρώσει την πρόκληση, να κολυμπήσουν στα νερά του Σκορπιού.Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video