ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Catalonia Square, Barcelona - Spain

Plaza de Cataluña an important social and cultural venue in Barcelona
Catalonia Square sometimes referred to as Plaza de Cataluña, (Spanish name) is a large square in central Barcelona.
Η Πλατεία Καταλονίας που αναφέρεται ως Plaza de Cataluña, (στα ισπανικά) είναι μια μεγάλη πλατεία στο κέντρο της Βαρκελώνης.

Lygia & Gregoris Maliotis and Popi & Phivos Nicolaides in Catalonia Square, an important social and cultural venue in Barcelona.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης στην Πλατεία Καταλονίας, ένας σημαντικός κοινωνικός και πολιτιστικός χώρος στη Βαρκελώνη.

Perhaps the most well-known plaza in Spain. It is considered to be Barcelona’s city center and remarkably, the place where modernity and antiquity meet in this bustling city.
Ίσως, η πιο γνωστή πλατεία στην Ισπανία. Θεωρείται ως το κέντρο της Βαρκελώνης και ο τόπος όπου συναντώνται το νέο με το παλιό σε αυτή την πολυσύχναστη πόλη.

The square is surrounded by several important buildings and neighborhoods, but its importance is not limited to what it is surrounded by.
Η Πλατεία περιβάλλεται από πολλά σημαντικά κτίρια και γειτονιές, αλλά η σημασία της δεν περιορίζεται μόνο στον περιβάλλοντα χώρο.

After the medieval city walls were demolished in the 19th century, ambitious designs for the city's public spaces were conceived.
Μετά την κατεδάφιση των μεσαιωνικών τειχών του 19ου αιώνα, σχεδιάστηκαν φιλόδοξα σχέδια για τους δημόσιους χώρους της πόλης.

It was urbanised for the first time in 1902 and was further modified in 1929, which also included the construction of a metro station.
Η πόλη αστικοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1902 και τροποποιήθηκε περαιτέρω το 1929, η οποία περιελάμβανε επίσης την κατασκευή ενός σταθμού μετρό.

Popi & Phivos Nicolaides and Lygia & Gregoris Maliotis in Catalonia Square, hosting various local fiestas, religious ceremonies, markets, and many other performances.
Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης και Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στην πλατεία Καταλωνίας, όπου φιλοξενούνται διάφορες τοπικές εκδηλώσεις, θρησκευτικές τελετές, αγορές και πολλές άλλες παραστάσεις.

The surrounding architecture and the fountains make it a very nice place to begin getting a feel for the city.
Η γύρω αρχιτεκτονική των κτιρίων και τα σιντριβάνια την καθιστούν ένα πολύ ωραίο μέρος, για να αρχίσετε, να νιώθετε την πόλη.

It is regarded as the central most point of Barcelona city center and, for many travellers, will also be the main transport hub for their journey.
Θεωρείται ως το πιο κεντρικό σημείο της Βαρκελώνης και για πολλούς ταξιδιώτες, είναι επίσης ο κύριος κόμβος μεταφοράς για το ταξίδι τους.

The place is incredibly popular with locals and tourists alike. It is considered one of the most important parts of the city and you can find it full of activity at all times.
Απίστευτα δημοφιλής τόσο στους ντόπιους όσο και στους τουρίστες. Θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά μέρη της πόλης και είναι πάντα γεμάτη δραστηριότητα κάθε στιγμή.

There are several sculptures, monuments and works of art inside of it. Many are reminiscent of Catalans that have achieved fame and notoriety throughout history.
Υπάρχουν πολλά γλυπτά, έργα τέχνης και μνημεία στην Πλατεία. Πολλά έργα αναφέρονται σε φημισμένους Καταλανούς που ιστορικά ξεχώρισαν και διακρίθηκαν.

Plaça de Catalunya was designed in 1859, specifically to be the most important square in the city.
Η Πλατεία Καταλονίας σχεδιάστηκε το 1859, ειδικά για να είναι η πιο σημαντική πλατεία της πόλης.

Lygia Maliotis impressed by the beauty of the place takes pictures in order to remember her visit to this gorgeous square in Barcelona city.
Η Λυγία Μαλιώτη εντυπωσιασμένη από την ομορφιά του τόπου, βγάζει φωτογραφίες, για ενθύμιο από την επίσκεψή της σε αυτή την πανέμορφη πλατεία, της Βαρκελώνης.

It's a pretty enough location, but the main attractions are that it is the anchoring point for La Rambla on one side and the Passeig de Gracia on the other.
Είναι μια αρκετά όμορφη, αλλά το κύριο είναι ότι αποτελεί το σημείο εκκίνησης προς τη Ράμπλα από τη μια πλευρά και την παλιά πόλη από την άλλη.


It is the third biggest plaza in Spain after the Madrid and Barcelona ones.
Αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη πλατεία στην Ισπανία μετά της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης.
The plaza is not just important for tourism; it also houses some very important and striking buildings.
Η πλατεία δεν είναι μόνο σημαντική για τον τουρισμό. Στεγάζει επίσης μερικά πολύ σημαντικά και εκπληκτικά κτήρια.

Lygia & Gregoris Maliotis and Popi Nicolaides looking excited with the beautiful surrounding buildings and the large square in the middle.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου ενθουσιασμένοι με τα όμορφα γύρω κτίρια και τη μεγάλη πλατεία στη μέση.
In 1965 an underground parking lot was constructed underneath it and then various construction projects were completed until about 1986.
Το 1965 κατασκευάστηκε υπόγειος χώρος στάθμευσης και στη συνέχεια ολοκληρώθηκαν διάφορα κατασκευαστικά έργα μέχρι το 1986.
Great panoramic view of the main square, in the heart of Barcelona city.

Μεγάλη πανοραμική θέα, της κεντρικής πλατείας, στην καρδιά της πόλης.

Popi Nicolaides and  Lygia & Gregoris Maliotis posing for the best picture in the best square of the city!
Η Πόπη Νικολαΐδου και  Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης ποζάρουν για την καλύτερη φωτογραφία στη καλύτερη πλατεία της πόλης!
In short, the square has many attractions for everyone. It is the perfect starting point for going around this city.
Με λίγα λόγια, η πλατεία έχει πολλά αξιοθέατα για όλους. Είναι το ιδανικό σημείο εκκίνησης για να ανακαλύψετε την πόλη.

Actually it is round in shape with fountains, sculptures and grass verges - a welcome oasis of green in the heart of the city.
Στην πραγματικότητα έχει στρογγυλό σχήμα με βρύσες, πίδακες και γρασίδια, μια ευπρόσδεκτη όαση πρασίνου στην καρδιά της πόλης.

The plaza’s positioning, which is completely centralized, was a carefully planned move in both importance and symbolism.
Η τοποθέτηση της πλατείας, η οποία είναι εντελώς στο κέντρο, ήταν μια προσεκτικά προγραμματισμένη κίνηση τόσο στη σημασία όσο και στο συμβολισμό.


To the nort two fountains and grassy slopes are available where tourists often sit to rest and relax.
Στα βόρεια υπάρχουν δύο βρύσες και πλαγιές με πράσινο όπου οι τουρίστες συχνά κάθονται, για να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν.

In the center it has giant star where people come to feed the pigeons. Day and night flocks of pigeons gather in the center of the square.
Στο κέντρο υπάρχει ένα τεράστιο αστέρι όπου οι άνθρωποι έρχονται και ταΐζουν τα περιστέρια. Μέρα και νύχτα κοπάδια περιστεριών συγκεντρώνονται στο κέντρο της Πλατείας.


In fact, this is an endless attraction as many people feed the birds and take pictures.
Στην πραγματικότητα, δημιουργούν ένα όμορφο θέαμα και πολλοί άνθρωποι έρχονται εδώ για να ταΐσουν τα πουλιά και να βγάλουν φωτογραφίες.
Daily beautiful images of the popular square.
Καθημερινές εικόνες στη δημοφιλή πλατεία.
The plaza wants to be the center of attraction and this can be seen in the statues, buildings and open areas it has that have been constructed over the years.
Η πλατεία θέλει να αποτελεί το κέντρο ενδιαφέροντος και αυτό φαίνεται στα αγάλματα, στα κτίρια και στους ανοικτούς χώρους που έχουν κατασκευαστεί με τα χρόνια.

Lygia Maliotis looking carefully at the city’s main square and the point of departure for any visitor willing to discover the wonderful Barcelona Old Town.
Η Λυγία Μαλιώτη κοιτάζει προσεκτικά την κεντρική πλατεία της πόλης και το σημείο εκκίνησης για κάθε επισκέπτη που θέλει, να ανακαλύψει την υπέροχη παλιά πόλη της Βαρκελώνης.

It is especially known for its fountains and statues, its proximity to some of Barcelona's most popular attractions,
Είναι ιδιαίτερα γνωστή για τα σιντριβάνια και τα αγάλματα και την εγγύτητά της με μερικά από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της Βαρκελώνης.

Popi Nicolaides believes that this square represents a major attraction in Barcelona, whether you’re looking for history, culture, and impressive architecture, or just want to walk around and catch a glimpse of Catalans lifestyle.
Η Πόπη Νικολαΐδου εκτιμά ότι η πλατεία αυτή αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό αξιοθέατο στη Βαρκελώνη, είτε αναζητάτε ιστορία, πολιτισμό και εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, είτε απλά θέλετε να περπατήσετε γύρω και να πάρετε μια γεύση του τρόπου ζωής των Καταλανών.


Some of the city's most important streets and avenues meet at Plaça Catalunya. 
Μερικοί από τους σημαντικότερους δρόμους και λεωφόρους της πόλης συναντώνται στην Πλατεία Καταλονίας.
During fiesta times there are often live musical performances given in Plaça de Catalunya and the square will be packed full of onlookers.
Κατά τη διάρκεια των περιόδων των φεστιβάλ, υπάρχουν συχνά ζωντανές μουσικές παραστάσεις και η πλατεία γεμίζει από κόσμο.

Plaça Catalunya is the main location where strikes, protests and sit-ins are held in Barcelona.
Η Πλατεία είναι ο κύριος χώρος όπου πραγματοποιούνται, απεργίες, διαμαρτυρίες και καθιστικές εκδηλώσεις στη Βαρκελώνη.


This is also the headquarters for the City Tour hop-on, hop-off bus tours. 
Εδώ, είναι επίσης ο κεντρικό χώρος εκκίνησης για τις περιηγήσεις με το λεωφορείο City-hop, hop-off.
There are many benches available so that all visitors are able to sit and enjoy a few moments looking at the beautiful square and the pigeons.
Υπάρχουν πολλά παγκάκια, έτσι, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να καθίσουν και να απολαύσουν λίγα λεπτά κοιτάζοντας την όμορφη πλατεία και τα περιστέρια.


Barcelona’s main venue for rallies and outdoor public meetings.
Ο κύριος χώρος, της Βαρκελώνης για πορείες και υπαίθριες δημόσιες συναντήσεις.

In most big cities, there is a vibrant business community happening right on the street. Street hawkers selling bags.
Στις περισσότερες μεγάλες πόλεις, υπάρχει μια ζωντανή επιχειρηματική κοινότητα που δραστηριοποιείται στους δρόμους. Μικροπωλητές πωλούν τσάντες στο δρόμο.Lygia & Gregoris Maliotis and Popi Nicolaides bargaining with a street hawker who sells colorful handkerchiefs.
Η Λυγία και ο Γρηγόρης Μαλιώτης και η Πόπη Νικολαΐδου διαπραγματεύονται με έναν πωλητή που πωλεί πολύχρωμα χειροτεχνήματα.

From here one can practically go anywhere, by means of taxis, the tourist bus, metro or by some of the most important public bus-routes in the city.
Από εδώ μπορείτε να πάτε σχεδόν παντού, με ταξί, με το τουριστικό λεωφορείο, με το μετρό ή με μερικές από τις σημαντικότερες δημόσιες γραμμές λεωφορείων της πόλης.

Daily pretty images with youthful happy scenes which add a vibrant atmosphere to the area.
Καθημερινές όμορφες εικόνες με νεανικές χαρούμενες σκηνές που προσθέτουν μια ζωντανή ατμόσφαιρα στην περιοχή.


One of Barcelona's most vibrant spaces in the middle of the city. Thanks Barcelona. Muchas gracias Barcelona!
Ένας από τους πιο ζωντανούς χώρους της Βαρκελώνης στη μέση της πόλης. Ευχαριστούμε πολύ Βαρκελώνη!Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video