ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Kleftiko, Milos Island - Greece

Spectacular and stunning coast
Κλέφτικο, Μήλος: Θεαματική, εκπληκτική ακτή
The island of Milos has some of the most spectacular beaches in Greece. It also has some amazing places to swim that are not actually beaches like Kleftiko above.
Η Μήλος έχει μερικές από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες στην Ελλάδα. Έχει επίσης μερικά καταπληκτικά μέρη για κολύμπι, που στην πραγματικότητα δεν είναι παραλίες όπως το Κλέφτικο πιο πάνω.
Among many amazing beaches stands out Kléftiko with its turquoise waters. 
Μεταξύ των πολλών καταπληκτικών παραλιών ξεχωρίζει το Κλέφτικο με τα γαλαζοπράσινα νερά.
I share the view that Milos is one of the many magical islands of Greece. 
Πιστεύω κι εγώ όπως πολλοί άλλοι, ότι, η Μήλος είναι ένα από τα πολλά, μαγικά νησιά της Ελλάδας.
A huge open-volcanic geological museum, a delight of the vast variety of rocks, the rotation of the colors and the correlation between them.
Ένα τεράστιο ανοιχτό ηφαιστειακό γεωλογικό μουσείο, απόλαυση της τεράστιας ποικιλίας των πετρωμάτων, της εναλλαγής των χρωμάτων και ο συνδυασμός μεταξύ τους.
The amazing volcanic nature of Milos and the miracles of nature!
Η εκπληκτική ηφαιστειακή φύση της Μήλου και τα θαύματα της φύσης!
In Kleftiko, which can be reached only by boat, you can dive in secluded rocky caves with crystal clear waters.
Στο Κλέφτικο, το οποίο μπορεί να προσεγγιστεί μόνο με βάρκα, μπορείτε να βουτήξετε σε απομονωμένες βραχώδεις σπηλιές με κρυστάλλινα νερά.
Lygia & Gregoris Maliotis and Popi Nicolaides enjoy the unique beauty of Mediterranean Sea, crystal waters and exotic scenery.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνουν την ξεχωριστή ομορφιά, της Θάλασσας, της Μεσογείου, τα κρυστάλλινα νερά και την εξωτική ομορφιά.
The diversity of the colour of the sand is due to the volcanic landscape of the island which has also created unique white, red or brown rock formations.
Η ποικιλία των χρωμάτων της άμμου όπως κι αυτή του βραχώδους τοπίου οφείλεται στην ηφαιστειογενή δραστηριότητα.
Due to the volcanic origin of its ground, Milos presents an impressive coastal morphology and diversity.
Λόγω της ηφαιστειακής προέλευσης, του εδάφους της, η Μήλος παρουσιάζει μια εντυπωσιακή παράκτια μορφολογία και ποικιλομορφία.
The volcanic activity in ancient years has endowed Milos island with an exciting variety of gorgeous landscapes, consequently offering the visitor a wide range of activities.
Η ηφαιστειακή δραστηριότητα στα αρχαία χρόνια έχει προικίσει τη Μήλο με μια συναρπαστική ποικιλία πανέμορφων τοπίων, προσφέροντας έτσι στον επισκέπτη ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.
Spectacular colours, dramatic views! Absolutely breathtaking. No doubt Milos would easily be a photographer's paradise...
Θεαματικά τα χρώματα, εκπληκτική θέα, που κόβουν την ανάσα. Κανένας δισταγμός, ότι η Μήλος μπορεί εύκολα να είναι ο παράδεισος για τους φωτογράφους.
The best way to see the beaches and dramatic coast of Milos with its spectacular volcanic rock formations is by boat.
Ο καλύτερος τρόπος για να δείτε τις παραλίες και τη συναρπαστική ακτή της Μήλου με τους θεαματικούς ηφαιστειογενείς σχηματισμούς είναι με σκάφος.
It's really exciting.      -    Είναι πραγματικά συναρπαστικό.
Thousands of travelers and locals in Kleftiko… exploring and experiencing the most dramatic coastlines.
Χιλιάδες ταξιδιώτες και ντόπιοι στο Κλέφτικο... εξερευνώντας και βιώνοντας τις πιο θεαματικές ακτές.
Peculiar stone shapes, beautifully coloured and enchanting coasts with white-gold beaches and carved rocks mirrored in the Aegean blue.
Παράξενοι σχηματισμοί, όμορφοι χρωματισμοί, μαγευτικές παραλίες με άσπρο-χρυσό παραλίες και σκαλισμένα βράχια, που αντικατοπτρίζονται στο γαλάζιο του Αιγαίου.
Deep dark sea caves surround the place.
Σκοτεινές θαλάσσιες σπηλιές βρίσκονται παντού.
You feel like you're on the edge of the world here!
Νιώθεις εδώ, σαν να βρίσκεσαι στην άκρη του κόσμου!
It’s truly is a feast for the senses.
Είναι πραγματικά, μια γιορτή για τις αισθήσεις.
Milos Greek Island is known as the "Island of Colors" thanks to its jewel-colored waters and building painted in vivid primary tones.
Η Μήλος είναι γνωστή ως το «Νησί των χρωμάτων» χάρις στα διαμαντένια σε χρώματα νερά και τα ζωγραφισμένα με έντονους χρωματισμούς κτίσματα της.
Clear calm waters. Enjoying the spectacular scenery of Milos coast.
Καθαρά ήρεμα νερά. Απολαμβάνοντας το εντυπωσιακό τοπίο της ακτής.
The Greek Island of Milos, in the Western Cyclades Island chain, is a real surprise for the adventure traveller.
Η Μήλος στην αλυσίδα των Δυτικών Κυκλάδων, αποτελεί πραγματική έκπληξη για τον ταξιδιώτη που αγαπάει την περιπέτεια.
Enjoying its fabulous turquoise bays. 
Απολαμβάνοντας τους υπέροχες τυρκουάζ κόλπους της.
The coastline will leave you speechless. The area is covered with epic peaks, secluded bays and huge rocks.
Η ακτογραμμή θα σας αφήσει άφωνους. Η περιοχή καλύπτεται από επικές κορυφές, απομονωμένους κόλπους και πελώριους βράχους.
Milos island is full of spectacular coastlines to explore, many of which are more famous for their breathtaking views.
Η Μήλος είναι γεμάτη εκπληκτικές ακτές για εξερεύνηση, πολλές από τις οποίες είναι γνωστές για την υπέροχη θέα τους.
Lygia & Gregoris Maliotis and Popi Nicolaides, having the great pleasure in swimming in a stunning coast and an amazing sea.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου, ευχαριστημένοι που κολυμπούν σε μια εκπληκτική ακτή με μια υπέροχη θάλασσα!
Spectacular and stunning landscape. Trully amazing. 
Θεαματικό και εκπληκτικό τοπίο. Πραγματικά καταπληκτικό.
Fishing in this area is strictly prohibited for protecting biodiversity and protecting marine life, thus you can see a lot of fish.
Η αλιεία σε αυτόν το μέρος απαγορεύεται αυστηρά για προστασία της βιοποικιλότητας και της θαλάσσιας ζωής, έτσι μπορείτε να δείτε πολλά ψάρια.
The island of Milos has some amazing places to swim that are not actually beaches. But they have a unique allure!
Η Μήλος έχει μερικά καταπληκτικά μέρη για κολύμπι, που στην πραγματικότητα δεν είναι παραλίες. Αλλά έχουν μια μοναδική γοητεία!
Exploring a multitude of smaller beaches which may seem inaccessible otherwise.
Εξερεύνηση μιας πληθώρας μικρότερων παραλιών, που μπορεί, να φαίνονται απρόσιτες διαφορετικά.
Travelers agree that Kleftiko cost is unforgettable.
Οι ταξιδιώτες συμφωνούν ότι η ακτή Κλέφτικο μένει αξέχαστη.
Tourists from all over the world come to visit the this hot spot each year.
Τουρίστες από όλο τον κόσμο έρχονται για να επισκεφθούν τον τόπο κάθε χρόνο.
Calm and clear waters, attractive to everyone. 
Ήρεμα και καθαρά νερά ελκύουν τους πάντες.
Milos coastline is abundant with rugged rocks, caves, bays and unique geographical marvels.
Η ακτογραμμή της Μήλου είναι μεγάλη με τραχιά βράχια, σπηλιές, όρμους και μοναδικά γεωγραφικά θαύματα.
Secrets of the sea waiting to explore.
Τα μυστικά της θάλασσας περιμένουν να εξερευνηθούν.
A deep view of the Mediterranean Sea. - Βαθιά ματιά στη θάλασσα της Μεσογείου.
Popi Nicolaides and Lygia Maliotis eagerly got off the boat and quickly had their first swimming.
Η Πόπη Νικολαΐδου και η Λυγία Μαλιώτη με ανυπομονησία κατέβηκαν από το σκάφος για ένα γρήγορο, πρώτο μπανάκι.
On your way a feast for the senses. - Στο δρόμο σας μια γιορτή για τις αισθήσεις.
The highlight of the trip though is dropping anchor at Kleftiko and jumping off the boats to swim around the giant rock formations in sea so blue.
Το αποκορύφωμα του ταξιδιού είναι ο σταθμός στο Κλεφτικό και η βουτιά από τα σκάφη για να κολυμπήσετε γύρω από τους γιγαντιαίους σχηματισμούς πετρωμάτων στη γαλάζια θάλασσα.
The amazing views from the boat.   -     Καταπληκτική θέα από το σκάφος.
Lygia Maliotis looks more than happy, and living lively the excitement of the unique coast and the amazing sea.
Η Λυγία Μαλιώτη φαίνεται πολύ ευχαριστημένη και ενθουσιασμένη από τη σπάνια ακτή και την καταπληκτική θάλασσα.
Popi Nicolaides, face to face with the beauty of the coast and the spectacular blue sea.
Η Πόπη Νικολαΐδου, πρόσωπο με πρόσωπο με την ομορφιά της ακτής και της καταπληκτική γαλάζιας θάλασσας.
Gregoris Maliotis does not miss the chance for a quick dive in this heavenly spot in Milos. 
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης δεν χάνει την ευκαιρία για μια σύντομη βουτιά σε αυτό το παραδεισένιο μέρος, της Μήλου.
Lygia Maliotis enjoying a leisurely swimming in one of the most exotic coasts of Milos.
Η Λυγία Μαλιώτη απολαμβάνει ένα χαλαρό κoλύμπι σε μια από τις πιο εξωτικές ακτές της Μήλου.
Phivos Nicolaides impressed by the amazing volcanic nature of Milos and the miracles of nature!
Ο Φοίβος Νικολαΐδης εντυπωσιασμένος από την εκπληκτική ηφαιστειακή φύση, της Μήλου και τα θαύματα, της φύσης!
The sensation of the sea is intense, the sound and the smell of it at night, the sun daylight dance on it will enchant you.
Η αίσθηση της θάλασσας είναι έντονη, ο ήχος και η μυρωδιά της τη νύχτα, ο ήλιος της ημέρας με το ηλιακό φως να χορεύει στη θάλασσα, θα σας μαγέψουν.
Kleftiko Coast is a protected coastal area boasts dramatic seaside cliffs that shelter, and some of Milo’s most romantic and picture-perfect views. 
Η ακτή Κλεφτικό είναι μια προστατευόμενη παράκτια περιοχή με εντυπωσιακούς παραθαλάσσιους βράχους που προσφέρουν καταφύγιο και μερικές από τις πιο ρομαντικές και όμορφες εικόνες της Μήλου.
No wonder why Milos is so popular. - Καμιά απορία γιατί η Μήλος είναι τόσο δημοφιλής.
Mediterranean great beauty. -  Η μεγάλη ομορφιά της Μεσογείου.
Kleftiko is one of those places that you will never forget. This is for sure.
Το Κλέφτικο είναι ένα από αυτά τα μέρη, που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Αυτό είναι σίγουρο.
Milos - GreeceΠηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video