ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Sarakiniko beach, Milos island - Greece

Loving Sarakiniko – Αξιαγάπητο Σαρακήνικο, Μήλος
Sarakiniko Beach, is considered as one of the most popular beaches in the island of Milos, Greece.
Η Παραλία Σαρακήνικο θεωρείται ως μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες, της Μήλου.
Although most of the beaches in Milos are unique and have gorgeous rock formations, many people consider Sarakiniko Beach to be one of the most spectacular.
Παρόλο που οι περισσότερες παραλίες στη Μήλο είναι μοναδικές και έχουν πανέμορφους βραχώδεις σχηματισμούς, πολλοί θεωρούν ότι η παραλία Σαρακήνικο είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές.
One of the most enchanting things about this beach are its many rock formations, some of which are multi-colored.
Από τα πιο μαγευτικά πράγματα για αυτή την παραλία είναι οι πολλοί βραχώδεις σχηματισμοί της, μερικοί από τους οποίους είναι πολύχρωμοι.
A picture is worth a thousand words...    -    Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις...
The volcanic rocks developed huge holes, dark caves and strange hollowed out shapes.
Τα ηφαιστειακά πετρώματα ανέπτυξαν τεράστιες τρύπες, σκουρόχρωμες σπηλιές και περίεργα κοίλα σχήματα.
Beautiful white rocks and crystal clear turquoise waters. Sarakiniko beach is the most spectacular beach in Milos.
Όμορφα λευκά βράχια και κρυστάλλινα νερά τυρκουάζ. Η παραλία Σαρακήνικο είναι η πιο εντυπωσιακή παραλία στη Μήλο.
Lygia & Gregoris Maliotis, demanding travelers looking for something out of the ordinary.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, απαιτητικοί ταξιδιώτες, που αναζητούν κάτι το ξεχωριστό και όχι συνηθισμένο.
Most of these formations are concentrated on the coastal areas on the island, and nowhere else is this more prevalent than on Sarakiniko Beach.
Οι περισσότεροι από αυτούς τους σχηματισμούς είναι συγκεντρωμένοι στις παράκτιες περιοχές του νησιού και πουθενά αλλού, δεν είναι πιο διαδεδομένο τόσο, όσο στην Παραλία Σαρακήνικο.
There are both horizontal and vertical rock formations that can be found throughout the length of the beach.
Υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι βραχώδεις σχηματισμοί, που βρίσκονται σε όλο το μήκος της παραλίας.
The rocks have eroded through the centuries, which is why they have been formed in such unique shapes.
Τα πετρώματα έχουν διαβρωθεί κατά τη διάρκεια των αιώνων, γι 'αυτό και έχουν διαμορφωθεί σε τέτοια μοναδικά σχήματα.
Lygia & Gregoris Maliotis spending a day at this incredible Greek beach carved out of white “moon” rocks.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, περνώντας μια μέρα σε αυτή την απίστευτη ελληνική παραλία, που έχει χαραχθεί από «σεληνιακά», λευκά βράχια.
The daily clash of the sea and the passing of time carved out Sarakiniko beach on Milos. 
Η καθημερινή σύγκρουση, της θάλασσας και το πέρασμα, του χρόνου χάραξαν την παραλία.
Lygia Maliotis wondering from where all these white moon rocks came from?
Η Λυγία Μαλιώτη αναριώται, από πού προέρχονται άραγε, όλα αυτά τα λευκά σεληνιακά βράχια;
It's the best place to photograph... - Είναι το καλύτερο μέρος για φωτογραφίες...
Popi & Phivos Nicolaides enjoying the great scene within the larger context of the gorgeous Milos coastline.
Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, απολαμβάνουν το υπέροχο σκηνικό μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της πανέμορφης ακτής της Μήλου.
This island itself curves around the caldera of the volcano and is defined by its breathtaking and often colorful rock formations.
Αυτό το νησί καμπυλώνεται γύρω από την καλντέρα του ηφαιστείου και προσδιορίζεται από τους εκπληκτικούς και συχνά πολύχρωμους βράχους.
On volcanic Milos, a geologically diverse island known for its unusual rock formations and geothermal springs, the spectacular shorelines are characterized by multicoloured rocks and volcanically heated sand.
Στην ηφαιστειογενή Μήλο, με μια γεωλογική πολυμορφία, γνωστή για τους ασυνήθιστους βράχους και τις γεωθερμικές πηγές, οι θεαματικές ακτές χαρακτηρίζονται από πολύχρωμους βράχους και ηφαιστειακά θερμαινόμενη άμμο.
Because this beach is so stunning, it is actually the most photographed spot on the island, especially during sunset.
Επειδή αυτή η παραλία είναι τόσο εντυπωσιακή, στην πραγματικότητα είναι το πιο πολυφωτογραφημένο σημείο του νησιού, ειδικά κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος
.
It is a wonder to sit here and take in the entire whitewashed landscape and its striking contrast against the blue sea.
Είναι ένα θαύμα να καθίσετε εδώ και να βλέπετε όλο το ασβεστωμένο τοπίο και την εντυπωσιακή αντίθεση του άσπρου με το γαλάζιο, της θάλασσας.
A girl in a swimming costume on the background of an incredible landscape can bring to the ecstasy of people who are sensitive to contemplation...
Ένα κορίτσι με μαγιό στο φόντο ενός απίστευτου τοπίου, μπορεί να φέρει σε έκσταση ανθρώπους, που είναι ευαίσθητοι στο να αναπολούν…
If you’ve ever wanted to step foot on the moon, this is as close as you might get!
Αν σκεφτήκατε ποτέ, να πατήσετε το πόδι σας στο φεγγάρι, αυτό εδώ, είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά!
The flow of lava has created a shoreline that is multi-faceted and in many places quite dramatic with strange rock formations that look like you are on another planet.
Η ροή της λάβας έχει δημιουργήσει μια ακτογραμμή που είναι πολύπλευρη και σε πολλά μέρη αρκετά συνταρακτική με περίεργους βράχους που μοιάζουν σαν να βρίσκεστε σε έναν άλλο πλανήτη.
Sarakiniko beach on Milos is not you're an average beach. Visiting it is like stepping into another world!
Το Σαρακήνικο στη Μήλο δεν είναι η συνηθισμένη παραλία. Η επίσκεψη εκεί είναι σαν να περπατάς σε έναν άλλο κόσμο!
Such a beautiful place! The seaside is definitely a place to take your camera.
Τέτοιος πανέμορφος τόπος! Η παραλία είναι σίγουρα ένα μέρος για πολλές φωτογραφίες.
Popi Nicolaides trying to discover some secrets of the clena sea, which are waiting to explore.
Η Πόπη Νικολαΐδου προσπαθώντας να ανακαλύψει μερικά μυστικά, της καθαρής θάλασσας, που περιμένουν να εξερευνηθούν.
Its remarkable landscape and seascape offer a unique sensory experience that’s almost out of this world.
Το αξιοσημείωτο τοπία και η εικόνα, της θάλασσας προσφέρουν μια μοναδική αισθητική εμπειρία, που είναι σχεδόν εξωπραγματική.
It's difficult to believe you are looking at something in nature says, Gregoris Maliotis and he adds: You sense the explosion that vaulted them from the sea.
Είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι κοιτάς κάτι στη φύση, λέει ο Γρηγόρης Μαλιώτης και προσθέτει: Αισθάνεσαι την έκρηξη που τα έβγαλε από τη θάλασσα.
Striking white beach and the various colorful rock formations around the coast of Sarakiniko, Milos.
Καταπληκτική λευκή παραλία με τους διάφορους πολύχρωμους βραχώδεις σχηματισμούς γύρω από την ακτή.
Lygia Maliotis exploring one of the best wild swimming locations in this unique spot of Milos…
Η Λυγία Μαλιώτη εξερευνώντας μια από τις καλύτερες τοποθεσίες για κολύμπι, σ’ αυτό το ιδιαίτερο και ξεχωριστό μέρος, της Μήλου...
You truly have to see it, to believe it and fully appreciate the grandeur of this place.
Πραγματικά, πρέπει, να το δείτε, για να το πιστέψετε και να εκτιμήσετε πλήρως το μεγαλείο αυτού του τόπου.
Milos, a creation of peeved nature. Spectacular and stunning landscape. Trully amazing.
Η Μήλος, Δημιούργημα των παραξενιών της φύσης. Θεαματικό και εκπληκτικό τοπίο. Πραγματικά καταπληκτικό.
Some people have written that walking around Sarakiniko beach could be compared to walking on the surface of the moon.
Μερικοί έχουν γράψει ότι το περπάτημα γύρω από την παραλία Σαρακήνικο, μπορεί να συγκριθεί με το περπάτημα στην επιφάνεια του φεγγαριού. 
Popi Nicolaides and Lygia Maliotis, living in the moment they thrill to be in such an amazing place.
Πόπη Νικολαΐδης & Λυγία Μαλιώτη ζώντας τη στιγμή, συγκλονισμένες που βρίσκονται σε ένα τέτοιο καταπληκτικό μέρος.
Between the rock formations, visitors can stretch out on a towel, but the rocks are there to gaze at and enjoy throughout the day.
Μεταξύ των βράχων, οι επισκέπτες μπορούν να ξεκουραστούν σε μια πετσέτα, αλλά οι βράχοι είναι εκεί για να τους δουν και να τους απολαύσουν όλη την ημέρα.
A sexy topless girl on the beach reading a reading a serious book on volcanoes!
Ένα σέξι με τόπλες κορίτσι στην παραλία, διαβάζει ένα σοβαρό βιβλίο σχετικά με τα ηφαίστεια!
Sunbathing, swimming and relaxing right next to the sea.
Ηλιοθεραπεία, κολύμπι και χαλάρωση, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα.
While here, you also don’t want to forget your camera.
Ενώ βρίσκεστε εδώ, δεν θα θέλατε, να ξεχάσετε τη φωτογραφική σας μηχανή.
Peculiar stone shapes, beautifully coloured and enchanting coast with white carved rocks mirrored in the Aegean blue.
Παράξενοι σχηματισμοί, όμορφοι χρωματισμοί, μαγευτική ακτή με άσπρα, σκαλισμένα βράχια, που αντικατοπτρίζονται στο γαλάζιο του Αιγαίου.
Not everyone works with models. She thought the poses made her feel more like a model!
Δεν δουλεύουν όλοι με μοντέλα. Αυτή νομίζει ότι με τις πόζες της, είναι μοντέλο!
Figuring out how to pose your subjects can be one of the hardest parts of taking pictures.
Ο τρόπος με τον οποίο ζητάτε, να ποζάρουν στις φωτογραφίες, μπορεί να είναι ένα από τα πιο δύσκολα σημεία στη φωτογράφιση.
New ideas for posing girls.   -   Νέες ιδέες για πόζες κοριτσιών.
Spectacular colours, dramatic views! Absolutely breathtaking. No doubt Milos would easily be a photographer's paradise...
Θεαματικά τα χρώματα, εκπληκτική θέα, που κόβουν την ανάσα. Κανένας δισταγμός, ότι η Μήλος μπορεί εύκολα να είναι ο παράδεισος για τους φωτογράφους.
The luxury of simplicity, true luxury can’t be bought.
Η πολυτέλεια της απλότητας, η πραγματική πολυτέλεια δεν μπορεί να αγοραστεί.
Spectacular landscapes surround Sarakiniko beach and bay… which have great views toward nearby Kimolos island.
Παραμυθένια τοπία περιστοιχίζουν την παραλία Σαρακήνικο και τον κόλπο... που έχουν υπέροχη θέα προς το κοντινό νησί της Κιμώλου.
Besides relaxing at this beach, it is also an ideal spot for sunset because the rocks seem to light up with spectacular colors during the setting sun.
Εκτός από τη χαλάρωση σε αυτή την παραλία, είναι επίσης ένα ιδανικό μέρος για το ηλιοβασίλεμα, επειδή τα βράχια φαίνεται να φωτίζονται με εντυπωσιακά χρώματα κατά τη δύση του ήλιου.
Sarakiniko is now a destination for adventurous travelers seeking something truly wild and off the beaten path. 
Το Σαρακήνικο τώρα, αποτελεί ένα προορισμό για ταξιδιώτες που αγαπούν την περιπέτεια, που αναζητούν κάτι πραγματικά άγριο και μακριά από τα συνηθισμένα.
Sarakiniko drew the interest of European explorers for hundreds of years.
Το Σαρακήνικο τράβηξε το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων εξερευνητών εδώ και εκατοντάδες χρόνια.
My pictures can't do this place justice to Sarakiniko beach on Milos... Simply gorgeous!
Οι φωτογραφίες μου δεν μπορούν, να αποδώσουν πιστά αυτό το μέρος ... Απλά πανέμορφο!
Beyond comparison to any other beach, Sarakiniko is the absolute best beach in Milos!
Πέρα από κάθε σύγκριση, το Σαρακήνικο είναι η απόλυτα, καλύτερη παραλία στη Μήλο!Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video