ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Nydri, Lefkada - Greece

Beauties of Greece
Νυδρί, Λευκάδας
Lefkada is a Greek island in the Ionian Sea, connected to the mainland by a causeway and a floating bridge. The east coast is known for its traditional villages, including the seaside resort of Nydri.
Η Λευκάδα είναι ένα ελληνικό νησί στο Ιόνιο Πέλαγος, συνδεδεμένο με την ηπειρωτική χώρα με ένα μακρύ δρόμο και πλωτή γέφυρα. Η ανατολική ακτή είναι γνωστή για τα παραδοσιακά της χωριά, όπως το παραθαλάσσιο θέρετρο του Νυδριού.
The area of Nidri attracts a great number of tourists from country and abroad each summer, fascinating them with crystal blue sea and beautiful beaches and offering a vast variety of summer activities and attractions.
Η περιοχή του Νυδριού προσελκύει πολλούς τουρίστες από τη χώρα και το εξωτερικό κάθε καλοκαίρι. Τους συναρπάζει με τα κρυστάλλινα νερά και τις όμορφες παραλίες και προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από καλοκαιρινές δραστηριότητες και αξιοθέατα.
It is located in the eastern part of the island and is the most famous and cosmopolitan tourist resort of the prefecture.
Βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του νησιού και είναι το πιο γνωστό και κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο του νομού.
Nydri is a coastal village in the prefecture of Lefkada in Greece. It has a population of 900 inhabitants. It is also a municipality and the most popular tourist resort on the island.
Το Νυδρί είναι παραλιακό χωριό του νομού Λευκάδας στην Ελλάδα. Έχει πληθυσμό 900 κατοίκους. Είναι επίσης ένας δήμος και το δημοφιλέστερο τουριστικό θέρετρο του νησιού.

The village became particularly well-known when, in 1963, Aristotle Onassis, the ship owner, purchased the opposite island of Scorpios. Since then the village has hosted a number of celebrities from around the world. The space around the statue was surrounded by Scorpio soil.
Το χωριό έγινε ιδιαίτερα γνωστό, όταν το 1963 o εφοπλιστής Αριστοτέλης Ωνάσης αγόρασε την αντικρινή νησίδα Σκορπιός. Έκτοτε το χωριό φιλοξένησε πλήθος διασημοτήτων από όλο τον κόσμο. Τον χώρο γύρω από τον ανδριάντα περιέβαλαν με χώμα από τον Σκορπιό.
It is the most cosmopolitan part of the island. A picturesque fishing village in past, today is the destination of the largest portion of tourists visiting the island.
Πρόκειται για το πιο κοσμοπολίτικο μέρος του νησιού. Γραφικό ψαροχώρι στο παρελθόν, σήμερα είναι ο προορισμός της μεγαλύτερης μερίδας των τουριστών που επισκέπτονται το νησί.
In front of Nydri, within the bay, the beautiful "Prigiponnesia", which are next to each other, and along with the St. Kiriaki Peninsula on the right, create a wonderful island complex, something like a fjord. It is worth visiting.
Μπροστά στο Νυδρί, μέσα στον κόλπο, αναδύονται τα όμορφα «Πριγκιποννήσια» που το ένα δίπλα στο άλλο και μαζί με τη χερσόνησο της Αγίας Κυριακής δεξιά, δημιουργούν ένα υπέροχο νησιώτικο σύμπλεγμα, κάτι σαν φιόρδ.
Nydri is the epicenter of Lefkadian tourism. It is a vibrant resort with a host of hotels, bars, restaurants as well as water sports schools.
Το Νυδρί είναι το επίκεντρο του λευκαδίτικου τουρισμού. Αποτελεί ένα πολύβουο θέρετρο με πλήθος ξενοδοχείων, μπαρ, εστιατορίων όπως και σχολές θαλάσσιων σπορ.
Nidri is a lively little town on the east coast of Lefkas island. Its two roads run parallel with each other – there’s the bustling main street and the long harbour road.
Το Νυδρί είναι μια ζωντανή μικρή πόλη στην ανατολική ακτή της Λευκάδας. Οι δυο δρόμοι της είναι παράλληλοι μεταξύ τους - υπάρχει ο πολυσύχναστος κεντρικός δρόμος και ο μακρύς λιμενικός δρόμος.
The most famous spot of Nydri is the waterfront, facing the west, offering visitors an impressive sunset.
Το διασημότερο σημείο του Νυδριού είναι η προκυμαία, που αντικρίζει τη δύση, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα.
Lygia & Gregoris Maliotis enjoying magnificent sea views in the sea front of Nydri, Lefkada, Greece.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνουν την υπέροχη θέα της θάλασσας στο Νυδρί.
Closer to Nydri, from the west to the east, are the islands of Sparta, Cheloni, Madouri, Skorpidi, Scorpios.
Πιο κοντινά στο Νυδρί, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, είναι τα νησάκια Σπάρτη, Χελώνι, Μαδουρή, Σκορπίδι, Σκορπιός.
Today most of inhabitants are engaged in tourism and fishing.
Σήμερα, οι περισσότεροι από τους κατοίκους ασχολούνται με τον τουρισμό και την αλιεία.
Nidri is the most popular tourist resort in Lefkada located at a distance of 17 km south of the main town.
Το Νυδρί είναι το δημοφιλέστερο τουριστικό θέρετρο στη Λευκάδα, σε απόσταση 17 χλμ. Νότια της πρωτεύουσας.
Popi & Phivos Nicolaides at the spectacular sea front of Nydri.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης στο καταπληκτικό παραλιακό μέτωπο στο Νυδρί.
The town has its own ferry port with ferries to Meganisi and Kefalonia.
Η πόλη έχει το δικό της λιμάνι με πορθμεία προς Μεγανήσι και Κεφαλονιά.
Along the water front you’ll find authentic Greek tavernas and international cuisine, while the main street is heaving with cheery bars and late-night clubs.
Κατά μήκος του παραλιακού μετώπου θα βρείτε αυθεντικές ελληνικές ταβέρνες και διεθνή κουζίνα, ενώ ο κεντρικός δρόμος είναι γεμάτος με χαρούμενα μπαρ και βραδινά κλαμπ.
Summer dreams come true for Lygia & Gregoris Maliotis in Lefkada, Greece this summer!
Φέτος, τα καλοκαιρινά όνειρα γίνονται πραγματικότητα για τη Λυγία και τον Γρηγόρη Μαλιώτη στη Λευκάδα!
Nidri boasts a long stretch of pebbly shoreline – the water is shallow and blue, plus there are little tavernas all along the tree-lined promenade.
Το Νυδρί μπορεί να υπερηφανεύεται για μια μεγάλη έκταση ακτής με βότσαλα - το νερό είναι ρηχό και μπλε, καθώς υπάρχουν μικρές ταβέρνες σε όλο το μήκος του παραλιακού δρόμου.
The island of Lafkada is characterized by its dense forests and the blue of its seas.
Το νησί της Λευκάδας χαρακτηρίζεται από πυκνά δάση και το γαλάζιο, της θάλασσας.
Nydri is an amazing tourist resort with beautiful beaches and pleasant surroundings.
Η παραθαλάσσια περιοχή του Νυδριού είναι ένας καταπληκτικός τουριστικός προορισμός με ωραίες παραλίες και φυσική ομορφιά.
Surrounded by a vast green area with trees and lush vegetation, Nidri is a great choice for fun-filled holidays, especially for the families.
Περιτριγυρισμένο από μια τεράστια καταπράσινη περιοχή με δέντρα και πλούσια βλάστηση, το Νυδρί είναι μια εξαιρετική επιλογή για διακοπές γεμάτα διασκέδαση, ειδικά για τις οικογένειες.
Gregoris Maliotis on old fishing boat posing in water front at night, looking for the best sea food!
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης ποζάρει μπροστά σε μια παλιά ψαρόβαρκα στην προκυμαία, το βράδυ ψάχνοντας για τους καλύτερους ψαρομεζέδες!
Enjoy a real summer vacation on numerous island’s beaches like beautiful Mikros Gialos near Poros or one of many other Lefkada’s beaches that attract tourists from all around the world.
Απολαύστε πραγματικές καλοκαιρινές διακοπές σε πολλές παραλίες του νησιού όπως ο πανέμορφος Μικρός Γιαλός κοντά στον Πόρο ή μία από τις πολλές παραλίες της Λευκάδας που προσελκύουν τουρίστες από όλο τον κόσμο.
Although the Nidri area is pretty touristic developed it hasn’t lost its natural beauty. Wide vegetation with olive trees, pines and cypresses as well as clear blue sea and beautiful sandy beaches attract more and more tourists every year.
Παρόλο που η περιοχή του Νυδρί είναι αρκετά τουριστική, δεν έχει χάσει τη φυσική της ομορφιά. Μεγάλη βλάστηση με ελαιόδεντρα, πεύκα και κυπαρίσσια καθώς και καθαρή γαλάζια θάλασσα και όμορφες αμμουδιές προσελκύουν όλο και περισσότερους τουρίστες κάθε χρόνο.
Every summer, a series of cultural events and religious celebrations take place in Nidri and it is most definite that visitors will enjoy a pleasant stay.
Κάθε καλοκαίρι λαμβάνουν χώρα στο Νυδρί μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων και θρησκευτικών εορτασμών και είναι σαφές ότι οι επισκέπτες θα απολαύσουν μια ευχάριστη διαμονή.
Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis ready to embarke for a day boat trip, to enjoy the unique beauty of Mediterranean Sea.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης έτοιμοι για μια ημερήσια κρουαζιέρα, για να απολαύσουν την ξεχωριστή ομορφιά της Θάλασσας της Μεσογείου.
It is also filled with fishing boats, private yachts and sailboats.
Είναι επίσης γεμάτη με αλιευτικά σκάφη, ιδιωτικά σκάφη και ιστιοφόρα.
At the harbor you can board one of the many boats that are daily cruises or rent a small boat or speedboat and explore them yourself.
Στο λιμάνι μπορείτε να επιβιβαστείτε σε ένα από τα πολλά καραβάκια που εκτελούν ημερήσιες κρουαζιέρες ή να νοικιάσετε ένα μικρό βαρκάκι ή ταχύπλοο και να τα εξερευνήσετε μόνοι σας.
Nidri has one of the busiest ports in Lefkada with ferry connections to the neighbour islands of Meganisi, Ithaca and Kefalonia.
Το Νυδρί έχει ένα από τα πιο πολυσύχναστα λιμάνια στη Λευκάδα με δρομολόγια πλοίων προς τα γειτονικά νησιά Μεγανήσι, Ιθάκη και Κεφαλονιά.
Popi Nicolaides and Lygia Malioti, enjoy summer time at its best!
Η Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία Μαλιώτη, απολαμβάνουν το καλοκαιράκι στα καλύτερά του.
At the harbor of the village there is today a statue of Aristotelis Onassis. Aristotle Onassis was a Greek shipping tycoon who married Jacqueline Kennedy in 1968.
Στο λιμάνι του χωριού υπάρχει σήμερα ανδριάντας του Αριστοτέλη Ωνάση. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης ήταν Έλληνας μεγιστάνας εφοπλιστής, που παντρεύτηκε τη Ζακλίν Κένεντι το 1968.
Aristotle Socrates Onassis (20 January 1906 – 15 March 1975) was a Greek shipping magnate who amassed the world's largest privately owned shipping fleet and was one of the world's richest and most famous men.
Ο Αριστοτέλης Σωκράτης Ωνάσης (20 Ιανουαρίου 1906 - 15 Μαρτίου 1975), μεγιστάνας που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο ιδιωτικό στόλο του κόσμου και ήταν ένας από τους πλουσιότερους και πιο διάσημους άνδρες στον κόσμο.
The bronze statue of Onassis, as he gazes at the Ionian Sea that he loved so much. Aristotle Onassis "looks at" Scorpio island from Nydri. A rare and unsettling gesture.
Το χάλκινο άγαλμα του Ωνάση, έτσι όπως αγναντεύει το Ιόνιο Πέλαγος που τόσο αγάπησε. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης «βλέπει» τον Σκορπιό από το Νυδρί. Μια χειρονομία σπάνια και συνταρακτική.
Travelling around the island of Lefkada is a joy for the visitor, an oasis for the person looking for beauty in his every step.
Ταξιδεύοντας γύρω από το νησί της Λευκάδας είναι χαρά για τον επισκέπτη, μια όαση για τον άνθρωπο που αναζητά ομορφιά σε κάθε 
του βήμα.
The German archaeologist Wilhelm Dörpfeld, having examined the geographical descriptions of Homer in the Iliad and the Odyssey believed that Lefkada was Homer's Ithaca, and that the palace of Odysseus was located west of Nydri on the south coast of Lefkada.
Ο Γερμανός αρχαιολόγος Wilhelm Dörpfeld, αφού εξέτασε τις γεωγραφικές περιγραφές του Ομήρου στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια, πίστευε ότι η Λευκάδα ήταν η Ιθάκη του Ομήρου και ότι το παλάτι του Οδυσσέα βρισκόταν δυτικά του Νυδριού στη νότια ακτή της Λευκάδας.
He performed extensive excavations at Nydri and uncovered Mycenaean tombs, walls, ruins and artefacts which supported his hypothesis. Dörpfeld spent the last years of his life at Nydri and he is buried there.
Διεξήγαγε εκτεταμένες ανασκαφές στο Νυδρί και αποκάλυψε μυκηναϊκούς τάφους, τοίχους, ερείπια και αντικείμενα που υποστήριζαν την υπόθεσή του. Ο Dörpfeld πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στο Νυδρί και είναι θαμμένος εκεί.
Opposite Nydri is the islet of Madouri. In the photo the mansion where poet Aristotle Valaoritis grew up and lived.
Απέναντι από το Νυδρί βρίσκεται το νησάκι Μαδουρή. Στη φωτογραφία το αρχοντικό όπου μεγάλωσε και έζησε ο ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης.

It’s hard to find a spot on Lefkada Island that doesn’t have spectacular views of the crystal clear Ionian Sea.
Είναι δύσκολο να βρείτε ένα σημείο στο νησί της Λευκάδας που δεν έχει καταπληκτική θέα στο πεντακάθαρο Ιόνιο Πέλαγος.
In an idyllic place, a small paradise in Greece.
Σε ένα ειδυλλιακό μέρος, ένας μικρός παράδεισος στην Ελλάδα.
Here, where the green of the pines and the thick forests meets the deep blue of the sea and the sky, creating an image of incomparable natural beauty.
Εδώ, όπου το πράσινο των πεύκων και τα πυκνά δάση συναντά το βαθύ μπλε της θάλασσας και του ουρανού, δημιουργώντας μια εικόνα ασύγκριτης φυσικής ομορφιάς.
If you visit Lefkada in September, take part in the annual Ionian Regatta, one of the biggest Yachting events in the Mediterranean.
Αν επισκεφθείτε τη Λευκάδα το Σεπτέμβριο, λάβετε μέρος στην ετήσια Ιόνια Regatta, μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις Yachting στη Μεσόγειο.
Yachting is one of the favorite activities in Nidri. The town is one of the major yachting destinations in Ionian Sea, along with Lefkada Town. 
Το Yachting είναι μια από τις αγαπημένες δραστηριότητες στο Νυδρί. Η πόλη είναι ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς για γιοτ στο Ιόνιο Πέλαγος, μαζί με την πόλη της Λευκάδας.
The sea is pretty calm here which makes Nidri a perfect place to learn to sail. 
Η θάλασσα είναι αρκετά ήρεμη εδώ, πράγμα που κάνει το Νυδρί ένα τέλειο μέρος, για να μάθει κάποιος να οδηγεί ιστιοφόρο.
There are numerous eye-catching attractions to see during a boat trip like beautiful seashore and numerous islands like Onassis’ private island, Skorpios.
Υπάρχουν πολλά αξιοθαύμαστα αξιοθέατα για να δείτε σε μια βόλτα με πλεούμενο, όπως την πανέμορφη παραλία και πολλά νησιά όπως το ιδιωτικό νησί του Ωνάση, τον Σκορπιό.
The lovely settlement that lies around the natural bay has the best tourist infrastructure including a plethora of modern amenities like taverns, restaurants and various accommodations to choose from.
Ο υπέροχος οικισμός που βρίσκεται γύρω από τον φυσικό κόλπο έχει την καλύτερη τουριστική υποδομή που περιλαμβάνει πληθώρα σύγχρονων ανέσεων όπως ταβέρνες, εστιατόρια και διάφορα καταλύματα για να διαλέξετε.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides in the narrow streets with many shopping opportunities.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου στα στενά δρομάκια της πόλης με πολλές ευκαιρίες για ψώνισμα.Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video