ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Nazare - Portugal

Nazare: A place of big waves and the best beaches in Portugal
Ναζαρέ: Ένας τόπος μεγάλων κυμάτων με τις καλύτερες παραλίες στην Πορτογαλία
The coastal city of Nazare in the arms of the Atlantic Ocean is located in central Portugal.
Η παραλιακή πόλη Ναζαρέ στις αγκάλες του Ατλαντικού Ωκεανού βρίσκεται στην Κεντρική Πορτογαλία.

The town consists of three neighbourhoods: Praia (along the beach), Sítio (an old village, on top of a cliff) and Pederneira (another old village, on a hilltop).
Η πόλη αποτελείται από τρεις συνοικίες: την Πράια (κατά μήκος της παραλίας, που βρέχεται από τον Ατλαντικό ωκεανό), το Σίτιο (παλιός οικισμός στην κορυφή του βράχου που υψώνεται πάνω από την πόλη στα βόρεια) και την Πεδερνέιρα (ένας άλλος παλιός οικισμός πάνω σε ένα λόφο στο ανατολικό τμήμα της πόλης).

Nazare has become a popular tourist attraction, advertising itself internationally as a picturesque seaside village.
Η Ναζαρέ έχει γίνει ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο, διαφημισμένο διεθνώς ως ένα γραφικό παραθαλάσσιο χωριό.

According to the Legend of Nazaré, the town derives its name from a small wooden statue of the Virgin Mary, a Black Madonna, brought by a monk in the 4th century from Nazareth, Holy Land.
Σύμφωνα με το θρύλο της Ναζαρέ, η πόλη πήρε το όνομά της από ένα μικρό ξύλινο άγαλμα της Παναγίας, μια Μαύρη Μαντόνα, που έφερε ένας μοναχός τον 4ο αιώνα από τη Ναζαρέτ, στους Αγίους Τόπους.

Located on the Atlantic coast, it has long sandy beaches (considered by some to be among the best beaches in Portugal), with lots of tourists in the summer.
Βρίσκεται στις ακτές του Ατλαντικού, έχει μεγάλες αμμώδεις παραλίες (που θεωρούνται από τις καλύτερες παραλίες στην Πορτογαλία), με πολλούς τουρίστες το καλοκαίρι.

It is one of the most popular seaside resorts in the Silver Coast (Costa da Prata), Portugal.
Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή παραθαλάσσια θέρετρα στην Ασημένια Ακτή, της Πορτογαλίας.

The lighthouse of Nazare at the top of the steep cliffs.
Ο φάρος της Ναζαρέ στην κορυφή των απόκρημνων βράχων.

At the western edge of the skyline of Sitia there is the lighthouse and the fortress Miguel Arcanjo.
Στη δυτική άκρη του ορίζοντα του Σίτιο βρίσκεται ο φάρος και το οχυρό Miguel Arcanjo.

Historically, this headland provided shelter for the fishing fleet and the boats were moored high up on the sands, safe from the ferocity of the ocean. 
Ιστορικά, αυτό το ακρωτήριο έδωσε καταφύγιο για τον αλιευτικό στόλο και τα σκάφη που αγκυροβολούσαν ψηλά πάνω στην άμμο, ασφαλισμένα από την αγριότητα του ωκεανού.
The town is situated on a wide bay of golden sands and stands in the shadow of the towering Sítio headland.
Η πόλη βρίσκεται σε έναν ευρύ όρμο με χρυσαφένιες αμμουδιές και στη σκιά του πανύψηλου ακρωτηρίου Σίτιο.

Traditional fishing boats from the past are exhibited along the top of the beach with information panels about them, show that fishing is still an important part of Nazaré’s identity.
Παλιά, παραδοσιακά ψαροκάικα εκτίθενται κατά μήκος της κορυφής της παραλίας με πάνελ πληροφοριών γι 'αυτά, δείχνουν ότι η αλιεία εξακολουθεί, να αποτελεί σημαντικό μέρος της ταυτότητας της Ναζαρέ.

The beach has soft golden sands and is of a very high standard, but the sea waters are shockingly cold, reaching only 18C in the summer.
Η παραλία έχει απαλές χρυσαφένιες αμμουδιές και είναι πολύ υψηλού επιπέδου, αλλά τα θαλάσσια νερά είναι συγκλονιστικά κρύα, φτάνοντας μόνο 18C το καλοκαίρι.
Popi Nicolaides in front of a traditional red and white painted lifeboat on the beach at Nazare, Portugal.
Η Πόπη Νικολαΐδου μπροστά από μια παραδοσιακή σωσίβια λέμβο, μπογιατισμένη με κόκκινο και άσπρο χρώμα στην παραλία Ναζαρέ, της Πορτογαλίας.

Lygia & Gregoris Maliotis attracted by the fishing and life boats which are displayed on the beach.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης προσελκύονται από τα ψαροκάικα και τα σκάφη που εκτίθενται στην παραλία.

These days they use modern boats, but they still display these replicas to showcase the richness in their culture and tradition.
Σήμερα, χρησιμοποιούν σύγχρονα σκάφη, αλλά εξακολουθούν, να παρουσιάζουν αυτά τα αντίγραφα, για να επιδείξουν τον πλούτο του πολιτισμού και της παράδοσή τους.

Popi Nicoaides says that, another beauty of Nazare is their old, well-kept fishing boats from the past.
Η Πόπη Νικολαΐδου λέει ότι, μια άλλη ομορφιά της Ναζαρέ είναι τα παλιά φροντισμένα αλιευτικά της σκάφη από το παρελθόν.

Some of the world’s highest waves are found between the Sítio headland and the southern section of the Praia do Norte beach.
Ορισμένα από τα υψηλότερα θαλάσσια κύματα του κόσμου παρουσιάζονται μεταξύ της οροσειράς Σίτιο και του νότιου τμήματος της παραλίας του Βορρά.


The last traditional fishing boat to work the area. Tall noses means big swell.
Το τελευταίο παραδοσιακό αλιευτικό σκάφος που χρησιμοποιήθηκε στη περιοχή. Ψηλή μύτη σημαίνει μεγάλα κύματα.
Popi & Phivos Nicolaides in Nazare which is a highly regarded holiday destination and popular among Portuguese and foreigners.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης στη Ναζαρέ, η οποία είναι ένας πολύ γνωστός προορισμός διακοπών και δημοφιλής τόσο για τους Πορτογάλους όσο και για τους ξένους.

The lifeboat "Our Lady of the Desperates" served the people of Nazare from 1912 to 1977.
Η σωσίβια λέμβος "Η Παναγία των απελπισμένων" εξυπηρέτησε τον κόσμο, της Ναζαρέ από το 1912 έως το 1977.

Nazare has a single massive beach, the Praia da Nazaré, which extends for 1.5km from the Sítio headland in the north to the fishing harbour in the south.
Η Ναζαρέ διαθέτει μια απλή ογκώδη παραλία, η οποία εκτείνεται για 1,5 χλμ. Από το ακρωτήριο Σίτιο στα βόρεια μέχρι το αλιευτικό λιμάνι στο νότο.

Lygia Malioti confirms that: Nazare is one of the finest beach resorts in Portugal, and is an outstanding destination for a holiday.
Η Λυγία Μαλιώτη επιβεβαιώνει ότι: Η Ναζαρέ είναι ένα από τα ωραιότερα παραλιακά θέρετρα στην Πορτογαλία και αποτελεί εξαιρετικό προορισμό για διακοπές.

Today, fishing has succumbed to tourism, but Nazaré is proud of its heritage. 
Σήμερα, η αλιεία έχει υποκύψει στον τουρισμό, αλλά η Ναζαρέ είναι περήφανη για την κληρονομιά της.
The winter draws surfers, who come to surf the colossal waves that break off the Praia do Norte beach.
Ο χειμώνας προσελκύει σέρφερς, που έρχονται για να σερφάρουν στα κολοσσιαία κύματα, που σπάνε την παραλία.

The bronze statue ‘Nazarene Mother’ which depicts a woman carrying a representation of the cliff and Sitio of Nazare on her head, harking back to the days when the women carried heavy items on their heads, and holding two children in representation of her role as a mother and a fisherman’s wife.
Το χάλκινο άγαλμα «Η μητέρα της Ναζαρέ» το οποίο απεικονίζει μια γυναίκα που φέρει μια αναπαράσταση του βράχου και με το Σίτιο στο κεφάλι της, υπενθυμίζοντας τις μέρες, όταν οι γυναίκες έφεραν βαριά αντικείμενα πάνω στα κεφάλια τους. Κρατά επίσης δύο παιδιά ως υπόμνηση, του ρόλου της ως μητέρας και συζύγου του ψαρά.
The ‘Monument to the Survivors of Shipwrecks’, which is an emotive statue in marble showing a woman holding a drowned man with his head resting on her lap.
Το «Μνημείο των ναυαγών που επιβίωσαν», το οποίο είναι ένα συναισθηματικό μαρμάρινο άγαλμα, που δείχνει μια γυναίκα, να κρατά έναν πνιγμένο άνδρα με το κεφάλι να βρίσκεται στην αγκαλιά της.
Συγκλονιστικό καλλιτεχνικό έργο που υπενθυμίζει δύσκολους καιρούς και καταστάσεις.
A shocking artistic work that reminds you of difficult times and situations.
Popi & Phivos Nicolaides enjoy stunning views of the beautiful sandy shores.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης απολαμβάνουν εκπληκτική θέα στις όμορφες αμμώδεις ακτές.
In the summer months, Nazare is a bustling and vibrant holiday destination, which attracts people from all over the world. 
Τους καλοκαιρινούς μήνες, η Ναζαρέ είναι ένας πολυσύχναστος και ζωντανός προορισμός διακοπών, ο οποίος προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
Cobbled streets lead from the beachfront, fishermen’s houses have been converted into stylish hotels.
Τα λιθόστρωτα δρομάκια οδηγούν από την παραλία στα σπίτια των ψαράδων που έχουν μετατραπεί σε κομψά ξενοδοχεία.
The town used to be known for its traditional costumes worn by the fishermen and their wives who wore a traditional headscarf and embroidered aprons over seven flannel skirts in different colours.
Η πόλη ήταν γνωστή για τις παραδοσιακές στολές των ψαράδων και των γυναικών τους, που φορούσαν μια παραδοσιακή μαντίλα και κεντημένες ποδιές πάνω από επτά φούστες  σε διαφορετικά χρώματα. 
Popi Nicolaidew & Lygia Malioti strolling along the water front the beach promenade of Nazare.
Η Πόπη Νικολαΐδου & Λυγία Μαλιώτη περπατούν κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, στο παραλιακό δρόμο της Ναζαρέ.Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video