ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Και τα αναλυτικά στοχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος...


...για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο

- Μεγαλύτερο τζίρο  οι Γερμανοί, πιο "γαλαντόμοι" φέτος οι 'Αγγλοι

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Αύγουστο του 2015 εμφάνισε πλεόνασμα 3.181 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 2.970 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2014. 
Ειδικότερα, αύξηση κατά 7,3% κατέγραψαν το μήνα Αύγουστο 2015 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.395 εκατ. ευρώ, έναντι 3.164 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2014. 
Αύξηση παρατηρήθηκε στις ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 10,0% (Αύγουστος 2015: 214 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2014: 195 εκατ. ευρώ). 
Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 2,8% και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 4,5%. 
Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 91,3% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπεραντιστάθμισαν το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών (268,7%).
Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2015, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 9.099 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,5% έναντι πλεονάσματος 8.389 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. 
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 690 εκατ. ευρώ ή 7,1%, καθώς και στη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 20 εκατ. ευρώ ή 1,5%. 
H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 10,6%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 3,0%. 
Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 79,8% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 71,9% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες. 
Ταξιδιωτικές εισπράξεις 
Τον Αύγουστο του 2015, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. 
Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 15,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 (Αύγουστος 2015: 2.433 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2014: 2.101 εκατ. ευρώ). Οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 παρουσίασαν μείωση κατά 10,0% (Αύγουστος 2015: 900 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2014: 1.000 εκατ. ευρώ). 
Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 207 εκατ. ευρώ ή 14,1% και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 19,8% (Αύγουστος 2015: 756 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2014: 631 εκατ. ευρώ). 
Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 5,8% και διαμορφώθηκαν στα 469 εκατ. ευρώ και αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 12,5% και διαμορφώθηκαν στα 409 εκατ. ευρώ. 
Αύξηση κατά 24,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 451 εκατ. ευρώ (Αύγουστος 2014: 364 εκατ. ευρώ). 
Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 61,6% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 89 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 54,4% και διαμορφώθηκαν στα 186 εκατ. ευρώ. 
Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2015, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 7,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και διαμορφώθηκαν στα 10.439 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 12,1% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6.667 εκατ. ευρώ, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 0,7% και διαμορφώθηκαν στα 3.515 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 4.203 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 6,6%, και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 22,8% και διαμορφώθηκαν στα 2.464 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 10,2% και διαμορφώθηκαν στα 1.436 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 4,0% και διαμορφώθηκαν στα 898 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 1.483 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 33,5%. 
Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 68,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 282 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 33,5% και διαμορφώθηκαν στα 619 εκατ. ευρώ. 
Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση
Η εισερχόμενη κίνηση τον Αύγουστο του 2015 διαμορφώθηκε στις 4.994 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. 
Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης κατά 9,1% των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ-28, καθώς οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 6,1%. Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 1.921 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,6%, και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά 5,2% (Αύγουστος 2015: 1.193 χιλ., Αύγουστος 2014: 1.134 χιλ.). 
Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 19,9% και διαμορφώθηκαν στις 537 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 0,7% και διαμορφώθηκαν στις 385 χιλ. ταξιδιώτες. Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 14,4% και διαμορφώθηκαν στις 483 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 54,1% εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 116 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 38,3% και διαμορφώθηκαν στις 128 χιλ. ταξιδιώτες. 
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2015 αυξήθηκε κατά 10,6% και διαμορφώθηκε στις 16.968 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 15.343 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 διαμορφώθηκε στις 10.655 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Επίσης, οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 διαμορφώθηκαν στις 6.312 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,9%. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 12,5% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 31,4%. 
Ειδικότερα, αύξηση εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία κατά 22,5% και 4,4% και διαμορφώθηκαν στις 1.829 χιλ. και 1.101 χιλ. ταξιδιώτες αντιστοίχως, καθώς επίσης και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, που αυξήθηκαν κατά 24,9% και διαμορφώθηκαν στις 1.791 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, οι αφίξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 62,2% και διαμορφώθηκαν στις 351 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 35,7% και διαμορφώθηκαν στις 524 χιλ. ταξιδιώτες.


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video