ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

"Όπισθεν" για τον ελληνικό Τουρισμό τον Σεπτέμβριο!!!


- Μείωση εισπράξεων 5,4% το Σεπτέμβρη, εξαιτίας της κάμψης από τις τρεις βασικές ευρωπαϊκές αγορές Γερμανία (-1,1%), Γαλλία (-1,8%) και Ηνωμένο Βασίλειο (-6,9%
- Σοβαρό πλήγμα από Ρωσία με 750 εκατ. ευρώ λιγότερα έσοδα. 
- Έρχονται περισσότεροι αλλά ξοδεύουν λιγότερα οι ξένοι τουρίστες. 
- Αποδοτικότεροι πελάτες Αμερικανοί και Άγγλοι. 
- Η δαπάνη ανά ταξίδι των ξένων επισκεπτών μειώθηκε 8,6% από το 2013 στο 2014 και κατρακύλησε κι άλλο (-3,4%) από πέρυσι μέχρι φέτος.
- Σε απόλυτα μεγέθη η δαπάνη ανά ταξίδι των ξένων τουριστών στην Ελλάδα μειώθηκε από 673,7 Ευρώ το 2013 σε 594,5 Ευρώ το διάστημα Ιαν.-Σεπτ. του 2015.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Σεπτέμβριο του 2015 εμφάνισε πλεόνασμα 1.975 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 4,8% έναντι πλεονάσματος 2.075 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2014. 
Ειδικότερα, μείωση κατά 5,4% κατέγραψαν το μήνα Σεπτέμβριο 2015 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.131 εκατ. ευρώ, έναντι 2.252 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2014. 
Μείωση παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 12,0% (Σεπτέμβριος 2015: 156 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2014: 177 εκατ. ευρώ). 
Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 5,8%, καθώς οι αφίξεις παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτές του Σεπτεμβρίου 2014.
Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 87,1% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπεραντιστάθμισαν (136,3%) το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών. 
Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 11.074 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,8% έναντι πλεονάσματος 10.464 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. 
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 568 εκατ. ευρώ ή 4,7% και δευτερευόντως στη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 41 εκατ. ευρώ ή 2,7%. 
H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 8,6%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 3,4%. 
Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 86,2% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 74,2% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες. 
Ταξιδιωτικές εισπράξεις 
Το Σεπτέμβριο του 2015, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 5,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. 
Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 4,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 (Σεπτέμβριος 2015: 1.507 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2014: 1.448 εκατ. ευρώ), ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 παρουσίασαν μείωση κατά 24,3% (Σεπτέμβριος 2015: 569 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2014: 752 εκατ. ευρώ). 
Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν κυρίως αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 66 εκατ. ευρώ ή 7,0%, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 1,3% (Σεπτέμβριος 2015: 502 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2014: 509 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 1,1% και διαμορφώθηκαν στα 423 εκατ. ευρώ και αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 1,8% και διαμορφώθηκαν στα 171 εκατ. ευρώ. Επίσης, μείωση κατά 6,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 266 εκατ. ευρώ (Σεπτέμβριος 2014: 286 εκατ. ευρώ). Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 73,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 60 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 57,8% και διαμορφώθηκαν στα 185 εκατ. ευρώ. 
Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 4,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και διαμορφώθηκαν στα 12.570 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 10,5% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8.174 εκατ. ευρώ, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 4,8% και διαμορφώθηκαν στα 4.084 εκατ. ευρώ. 
Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 5.208 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 6,7%, και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 18,0% και διαμορφώθηκαν στα 2.966 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 7,4% και διαμορφώθηκαν στα 1.859 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 3,1% και διαμορφώθηκαν στα 1.069 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 1.749 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25,2%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 69,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 342 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 38,4% και διαμορφώθηκαν στα 804 εκατ. ευρώ. 
Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση
Η εισερχόμενη κίνηση το Σεπτέμβριο του 2015 διαμορφώθηκε στις 3.650 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης κατά 4,4% των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ-28, καθώς οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 7,6%. 
Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 1.433 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,5%, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν μείωση 0,9% (Σεπτέμβριος 2015: 1.032 χιλ., Σεπτέμβριος 2014: 1.041 χιλ.). 
Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 4,8%, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 7,4%. Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 10,8% και διαμορφώθηκαν στις 333 χιλ. ταξιδιώτες. 
Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 61,7% εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 90 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 33,9% και διαμορφώθηκαν στις 135 χιλ. ταξιδιώτες. 
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015 αυξήθηκε κατά 8,6% και διαμορφώθηκε στις 20.617 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 18.987 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 διαμορφώθηκε στις 13.121 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Επίσης, οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 διαμορφώθηκαν στις 7.497 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,7%. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 11,7% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 24,3%. 
Ειδικότερα, αύξηση εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία κατά 17,8% και 2,0% αντιστοίχως, καθώς επίσης και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 17,5%. 
Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, οι αφίξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 62,1% και διαμορφώθηκαν στις 441 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 35,3% και διαμορφώθηκαν στις 659 χιλ. ταξιδιώτες.


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video