ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

La Boqueria Barcelona Market - Spain

The oldest food market of Barcelona
The oldest and most complete food market of Barcelona. It offer vegetables, meat, fish and thousands of other products in stalls with great charm and imaginative presentation.
Η παλαιότερη και πληρέστερη αγορά τροφίμων της Βαρκελώνης. Διαθέτει λαχανικά, κρέας, ψάρια και χιλιάδες άλλα προϊόντα σε πάγκους με μεγάλη γοητεία και φανταστική παρουσίαση.

Popi Nicolaides and Lygia Maliotis believe that: Nowhere else in Barcelona is a tourist attraction so closely associated with the daily life of the locals, like the Mercat de la Boquerìa.
Η Πόπη Νικολαΐδου και η Λυγία Μαλιώτη πιστεύουν ότι: Πουθενά αλλού στη Βαρκελώνη δεν υπάρχει ένα τουριστικό αξιοθέατο τόσο στενά συνδεδεμένο με την καθημερινή ζωή των ντόπιων, όπως η Αγορά αυτή.

In Mercat de la Boquerìa all the senses will be appealed to. In every corner you can experience new smells, familiar as exotic.
Στην Αγορά λειτουργoύν όλες οι αισθήσεις. Σε κάθε γωνιά μπορείτε να δοκιμάσετε νέες μυρωδιές, γνωστές και εξωτικές.

The market is a metaphor for Barcelona's life, a human river that is the delight for those who like watching.
Μεταφορικά, η αγορά είναι η ζωή της Βαρκελώνης, ένα ανθρώπινο ποτάμι που είναι απόλαυση, για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν.

Mercat de Sant Josep de la La Boqueria in Barcelona is one of the best food markets in Europe and maybe the world.
Η Αγορά στη Βαρκελώνη είναι μια από τις καλύτερες αγορές τροφίμων στην Ευρώπη και ίσως στον κόσμο.

On the site on Rambla where the market is today, there were already peddlers selling meat in the thirteenth century.
Στο χώρο της Ράμπλα, όπου υπάρχει σήμερα η αγορά, υπήρχαν ήδη πωλητές που πωλούσαν κρέας τον δέκατο τρίτο αιώνα.

The colourful and perfect presentation of the goods seem to be like the famous still-life painting.
Η πολύχρωμη και τέλεια παρουσίαση των προϊόντων φαίνεται να είναι σαν μια περίφημη ζωγραφιά.
One of the best ways to explore a city’s culture is through its food, and one of the best places to experience the food culture as the locals do is at the city market.
Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να εξερευνήσετε την κουλτούρα μιας πόλης είναι μέσω των φαγητών της, και ένα από τα καλύτερα μέρη για να βιώσετε την κουλτούρα των τροφίμων, όπως κάνουν οι ντόπιοι, είναι στην αγορά της πόλης.

A new fish market opened in 1911, and the metal roof that still exists today was constructed in 1914.
Μια νέα αγορά ψαριών άνοιξε το 1911 και η μεταλλική οροφή που εξακολουθεί να υπάρχει σήμερα κατασκευάστηκε το 1914.

In 1914, inaugurated the metal roof, which now is the sun and weather protection. From that time the market will also become a tourist attraction.
Το 1914, εγκαινιάστηκε η μεταλλική στέγη, η οποία τώρα προστατεύει από τον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες. Από τότε, η αγορά έγινε τουριστικό αξιοθέατο.
Lygia & Gregoris Maliotis and Popi Nicolaides enjoying having a great time in the Market, a space full of life, history and unquestionable cultural value.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου, διασκεδάζουν με την επίσκεψη τους στην Αγορά, ένας χώρος γεμάτος ζωή, ιστορία και αναμφισβήτητη πολιτιστική αξία.

In this very crowded, very noisy, fragrant and lively place, one can find almost any basic source of foodstuff or exotic item.
Σε αυτό το γεμάτο κόσμο, πολύβουο μέρος μπορεί κανείς, να βρει σχεδόν κάθε βασική πηγή θαλασσινής ή εξωτικής τροφής.

       With time the Boqueria Market of Barcelona transformed itself in a modern market.
Με την πάροδο του χρόνου η αγορά Boqueria της Βαρκελώνης μεταμορφώθηκε σε μια σύγχρονη αγορά.

In 1826 the Sagrada Market Rules for the first time of the Mercat de Boquerìa were adopted.
Το 1826 για πρώτη φορά εγκρίθηκαν οι κανονισμοί λειτουργίας της Αγοράς.

On 18 October 1827 then the current market was founded. 
Στις 18 Οκτωβρίου 1827 ιδρύθηκε η σημερινή αγορά.

It was officially opened in 1840, but has gone through major restorations to reach its current form.
Άνοιξε επίσημα το 1840, αλλά πέρασε σημαντικές αποκαταστάσεις για να φτάσει στην σημερινή της μορφή.
Depending on the season, you can buy any type of fish you like ranging from low cost pelagic fish to medium cost fish or fish that only the well-off can afford, like red mullet, jewfish, striped grey mullet, sargo, sprat, tuna, swordfish, sole, monkfish.
Στην αγορά, ανάλογα με την εποχή, θα βρεις ψάρια από όλες τις κατηγορίες. Από τα αφρόψαρα και τα μεσαία μέχρι τα ψάρια για γερά κομποδέματα. Μπαρμπούνια, μυλοκόπια, κέφαλοι, σαργοί, μένουλες, τόννοι, ξιφίες, γλώσσες, πεσκανδρίτσες μέχρι τις πιο ακριβές συναγρίδες, τσιπούρες, σφυρίδες.

Enter the fish market and you’ll find any fish your heart desires. Humble fishes, like sardine, Atlantic chub mackerel, smelt, picarel, bogue, unconditioned cod and anchovies come in abundance.
Τα ψάρια που θα βρείτε εδώ είναι για κάθε γούστο. Προτεραιότητα όμως έχουν τα ψάρια του λαού: σαρδέλα, κολιός, αθερίνα, μαριδάκι, γόπα, φρέσκος βακαλάος και γαύρος.

Nowadays, La Boqueria boasts over 200 stalls selling all kinds of fresh food, from various sorts of fish and seafood to fresh-garden fruits and vegetables, meats, dairy, spices, and flowers.
Σήμερα, η Αγορά μπορεί να υπερηφανεύεται για τους πάνω από 200 πάγκους που πωλούν κάθε είδους φρέσκα τρόφιμα, από διάφορα είδη ψαριών και θαλασσινών σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, κρέατα, γαλακτοκομικά, μπαχαρικά και λουλούδια.

In this very crowded, very noisy, fragrant and lively place, one can find almost any basic source of foodstuff or exotic item.
Σε αυτό το γεμάτο κόσμο, πολύβουο μέρος μπορεί κανείς να βρει σχεδόν κάθε βασική πηγή θαλασσινής ή εξωτικής τροφής. Φάτε μάτια ψάρια!

In the Mercat de Sant Josep, as the Mercat de la Boquerìa is named actually, you can find almost everything the soul desires: sweets, honey, cheese, refined oils, olives, local and exotic fruit and vegetables, meat, ham, fish, seafood. All fresh and a huge selection.
Στην Αγορά μπορείτε να βρείτε σχεδόν τα πάντα που επιθυμεί η ψυχή σας: γλυκά, μέλι, τυρί, ραφιναρισμένα έλαια, ελιές, τοπικά και εξωτικά φρούτα και λαχανικά, κρέας, ζαμπόν, ψάρι , Θαλασσινά. Όλα φρέσκα και μια τεράστια επιλογή.

This diversity and the experience to get irritated in all senses make the Mercat de la Boquerìa a very special experience in Barcelona.
Αυτή η πολυμορφία και η εμπειρία που προκαλεί ερεθισμό σε όλες τις αισθήσεις καθιστούν την επίσκεψη στην Αγορά μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία στη Βαρκελώνη.

You can find every type of meat and fish you could imagine (not to mention, every part of the animal in question).
Μπορείτε να βρείτε κάθε είδος κρέατος και ψαριών, που θα μπορούσαμε να φανταστείτε (για να μην αναφέρουμε, κάθε μέρος του ζώου).

It stands within Barcelona Old Town (Ciutat Vella), just off La Rambla boulevard, as a true pleasure for the senses, a major tourist attraction, and a fine observer of the city’s past.
Βρίσκεται στην παλιά πόλη της Βαρκελώνης (Ciutat Vella), ακριβώς δίπλα στη λεωφόρο Λα Ράμπλα, ως αληθινή ευχαρίστηση για τις αισθήσεις, ένα σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο και ένα καλό σημείο, του παρελθόντος της πόλης.

The Market attracts both tourists and locals. You will find foods of all varieties and nationalities under one roof.
Η Αγορά προσελκύει τόσο τους τουρίστες όσο και τους ντόπιους. Θα βρείτε τρόφιμα όλων των ποικιλιών και εθνικοτήτων κάτω από μια στέγη.

The current name is believed to derive from the Catalan boc, meaning "goat", therefore a boqueria would be a place where goat meat is sold.
Το σημερινό όνομα πιστεύεται ότι προέρχεται από την καταλανική boc, που σημαίνει "κατσίκι", επομένως μια boqueria είναι ένα μέρος όπου πωλείται το κατσικίσιο κρέας.


Live each day to the fullest is written on the girl's big bag!
Ζήσε την κάθε μέρα στου στο έπακρο, γράφει η αρκετά μεγάλη τσάντα του κοριτσιού!

Lygia & Gregoris Maliotis attracted by the incredibley special colours and smells of the fruits and juices!
Την προσοχή της Λυγίας και του Γρηγόρη Μαλιώτη τράβηξαν τα απίστευτα χρώματα και οι μυρωδιές των φρούτων και των χυμών!

Beware of the chocolates which are unbelievably very expensive... up to76 euro per kilo... Only!
Προσοχή, στα σοκολατάκια γιατί είναι απίστευτα ακριβά... Ούτε λίγο ούτε πολύ 76 ευρώ το κιλό... Μόνο!

Specialist stalls selling many and varied options of olives, seafood, fruit, meats, cheeses and much more are all on offer.
Ειδικοί πάγκοι πωλούν διάφορες ποικιλίες ελιών, θαλασσινών, φρούτων, κρέατος, τυριών και πολλά άλλα.

Popi Nicolaides looks so happy. All her senses are active only by the colours and the smells…
Η Πόπη Νικολαΐδου φαίνεται τόσο χαρούμενη. Όλες οι αισθήσεις της είναι σε εγρήγορση μόνο από τα χρώματα και τις μυρωδιές...

In 1861 the fruit and vegetable dealer received the right, also to sell there their goods.
Το 1861 οι έμποροι φρούτων και λαχανικών πήραν το δικαίωμα να πουλάνε και τα δικά τους προϊόντα.

Gregory Maliotis in vegetable and fruit stalls buying fresh fruits.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης στους πάγκους με τα φρούτα και τα λαχανικά αγοράζει φρέσκα φρούτα.
An equally important part of the market is the Boqueria Food School, which provides various cooking courses taught by professional, creative chefs.
Ένα εξίσου σημαντικό μέρος της αγοράς είναι η σχολή τροφίμων, η οποία προσφέρει διάφορα μαθήματα μαγειρικής, που διδάσκονται από επαγγελματίες, δημιουργικούς σεφ.

In addition to the wide variety of local products and exotic specialties colorfully displayed on the stands, the market features a series of restaurants, take-away dives, and traditional tapas bars where visitors can sample delicious goods.
Εκτός από τη μεγάλη ποικιλία από τοπικά προϊόντα και εξωτικές σπεσιαλιτέ που εμφανίζονται πολύχρωμα στα περίπτερα, η αγορά διαθέτει μια σειρά από εστιατόρια, ταχυφαγεία και παραδοσιακά μπαρ τάπας όπου οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν νόστιμα λιχουδιές.

Lygia Maliotis and Popi Nicolaides are right claiming that: Nowhere else you can enjoy a meal as fresh as here.
Η Λυγία Μαλιώτη και η Πόπη Νικολαΐδου έχουν δίκαιο: Πουθενά αλλού δεν μπορείτε να απολαύσετε ένα γεύμα τόσο φρέσκο όσο εδώ.

The Boqueria Food Market is a must-see during a trip to Barcelona. Salud! Muchas gracias Barcelona!
Η επίσκεψη στην Αγορά είναι απαραίτητη κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Βαρκελώνη. Στην υγειά μας! Ευχαριστούμε πολύ Βαρκελώνη!
Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video