ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Vouloumi Beach, Antipaxos Island - Greece

Voutoumi beach in Antipaxi Παραλία Βουτούμι στην Αντίπαξη
Exotic Voutouni beach Εξωτική παραλία Βουτούμι
A wonderful pebbled beach on the north eastern coast of Antipaxos island, Greece.
Μια υπέροχη βοτσαλωτή παραλία στη βορειοανατολική ακτή της Αντίπαξου.
It is considered among the best and most exotic beaches of the Mediterranean mainly due to the stunning colour of its marvelous turquoise transparent waters.
Θεωρείται από τις καλύτερες και πιο εξωτικές παραλίες της Μεσογείου κυρίως λόγω του εκπληκτικού χρώματος των θαυμάσιων τιρκουάζ διαφανών νερών.
Voutouni is often considered as one of the most beautiful beaches of the country and the most popular one of the island.
Το Βουτούνι θεωρείται συχνά μια από τις ομορφότερες παραλίες της χώρας και η πιο δημοφιλής του νησιού.
Antipaxos is a small island in Greece, about three kilometres to the south of Paxos. It has three main beaches: Vrika, Mesovrika and Voutoumi and it can be reached by a boat from the port of Gaios in Paxos.
Η Αντίπαξος είναι ένα μικρό νησί, περίπου τρία χιλιόμετρα στα νότια των Παξών. Έχει τρεις κύριες παραλίες: τη Βρίκα, τη Μεσοβρίκα και το Βουτούμι. Είναι προσβάσιμη με σκάφος από το λιμάνι του Γάιου στους Παξούς.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi & Phivos Nicolaides, leaving the port of Paxos on their way to Antipaxos island.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, ξεκινούν από το λιμάνι της Παξού για την Αντίπαξο.
Antipaxos is a very small but beautiful island just a short boat trip away from Paxos. Antipaxos might be small but it’s a stunning place to visit.
Η Αντίπαξος είναι ένα πολύ μικρό αλλά όμορφο νησί, σε μικρή απόσταση από τους Παξούς. Η Αντίπαξος μπορεί να είναι μικρή, αλλά, είναι ένα εκπληκτικό μέρος για να επισκεφτείτε.
Vrika beach is the first landing point of the water taxi from Gaios harbour. When you disembark from the boat and gather in the beautiful surroundings, you may lose the urge to travel any further from this remarkable jewel of a beach.
Η παραλία Βρίκα, ο πρώτος σταθμός, του σκάφους από το λιμάνι του Γάιου. Όταν δείτε το όμορφο αυτό περιβάλλον, μπορεί, να μην θελήσετε, να προχωρήσετε άλλο, από αυτό το αξιοθαύμαστο κόσμημα της παραλίας.
With white sand and turquoise water this idyllic beach really does have everything.
Με λευκή άμμο και τυρκουάζ νερά, αυτή η ειδυλλιακή παραλία έχει τα πάντα.
It has been said that Antipaxos’ Vrika and Voutoumi beaches are the best in the whole of Greece.
Λέγεται ότι οι παραλίες Βρυκίου και Βουτούμι της Αντιπαξού είναι οι καλύτερες σε όλη την Ελλάδα.
It has also been said, one needs to travel all the way to the Caribbean in order to find a better beach!
Όχι μόνο αυτό, αλλά έχει επίσης ειπωθεί ότι κάποιος, πρέπει, να ταξιδέψει μέχρι την Καραϊβική για να βρει μια καλύτερη παραλία!
In Greece, there are still exotic and idyllic places all over the country. One of them is Voutoumi beach in Antipaxos Island, Greece.
Στην Ελλάδα εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη εξωτικά, ειδυλλιακά μέρη σε όλη τη χώρα. Ένα από αυτά είναι η παραλία Βουτούμι στην Αντίπαξο.
Who does not want to visit this beach, which is included in every tourist catalogue?
Ποιος δεν θέλει να επισκεφθεί αυτή την παραλία, η οποία περιλαμβάνεται σε κάθε τουριστικό κατάλογο;
Amazing water and scenery. The deep blue colour of the sea water together with the evergreen inland make a fantastic picture.
Καταπληκτικό νερό και τοπία. Μαγευτικές εικόνες σε συνδυασμό του γαλάζιου της θάλασσας και του πράσινου.
One of the most remarkable beaches anywhere in Greece, the Voutoumi beach in Antipaxos islet is so much more than just a single stretch of beach.
Μία από τις πιο αξιόλογες παραλίες σε όλη την Ελλάδα, η παραλία Βουτούμι στην Αντίπαξο. Είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό κομμάτι παραλίας.
That is why a holiday in the Ionian Sea is the favorite choice for many tourists.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι διακοπές στo Ιόνιο Πέλαγος είναι η πρώτη επιλογή για πολλούς τουρίστες.
A brilliant beach not in Caribbean but in Greece!
Μια υπέροχη παραλία, όχι στην Καραϊβική, αλλά στην Ελλάδα!
Though it has grown in popularity in the last 40 years, it still retains its primitive beauty as it is accessible only by boat.
Αν και έχει αυξηθεί σε δημοτικότητα τα τελευταία 40 χρόνια, εξακολουθεί να διατηρεί την πρωτόγονη ομορφιά της, καθώς, είναι προσβάσιμη μόνο με σκάφος.
Exotic islands are places where you find something unique, something beautiful, something mysterious.
Τα εξωτικά νησιά είναι μέρη όπου βρίσκετε κάτι μοναδικό, κάτι όμορφο, κάτι μυστηριώδες.
Luxury boats and yatchs… all these betray a special atmosphere of the Voutoumi beach,
Πολυτελή σκάφη και ιδιωτικά γιότ... όλα αυτά προδίδουν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στην παραλία Βουτούμι.
It's a beach for lovers and a beach to fall in love with!
Η παραλία των ερωτευμένων και η παραλία που ερωτεύεσαι εύκολα!
Voutoumi bluest water outside the Caribbean…
Βουτούμι το πιο μπλε νερό έξω από την Καραϊβική…
“Exotic” means a lot of things to a lot of people. But it always means something different, something unusual, like this unique beach!
«Εξωτικό» σημαίνει πολλά πράγματα σε πολλούς ανθρώπους. Αλλά πάντα με αναφορά σε κάτι διαφορετικό, κάτι το ασυνήθιστο, όπως η ξεχωριστή αυτή παραλία! 
Tranquility, mesmerizing views and the gentle movement of water make you feel at peace.
Η ηρεμία, η μαγευτική θέα και η απαλή κίνηση του νερού ξεκουράζει τις αισθήσεις.
The beach looks like a small paradise!
Η παραλία μοιάζει με ένα μικρό παράδεισο!

Face to face with the beauty of the coast. A deep view of the Ionian Sea. A lovely sea of exceptional beauty
Πρόσωπο με πρόσωπο με την ομορφιά της ακτής. Βαθιά ματιά στη θάλασσα του Ιονίου. Απίθανη θάλασσα εξαιρετικής ομορφιάς.
What makes it special? This is the blessing of the Ionian Sea, offering turquoise waters, white sand and wonderful sea views.
Τι την κάνει ξεχωριστή; Αυτή είναι η ευλογία του Ιονίου, που προσφέρει γαλαζοπράσινα νερά, λευκή άμμο και υπέροχη θέα προς τη θάλασσα.
You might have seen it on a postcard. Whatever your version of paradise, this beach across the world deliver eye candy galore. 
Μπορεί να την έχετε δει σε μια καρτ ποστάλ. Όποια και αν είναι η εκδοχή σας για τον παράδεισο, αυτή η παραλία είναι χάρμα οφθαλμών σε αφθονία για όλον τον κόσμο .
Who hasn’t been spellbound by images of Greek islands? 
Και ποιος δεν έχει ξορκιστεί από τις εικόνες Ελληνικών νησιών;
Gorgeous, pristine, wild, and untouched are just some of the words used to describe this bay, where photographers, swimmers and yachts owners flock to catch the best images and enjoy the sea and the scenery.
Πανέμορφη, παρθένα, άγρια και ανέγγιχτη είναι μερικές από τις λέξεις, που περιγράφουν αυτό τον κόλπο, όπου οι φωτογράφοι, οι κολυμβητές και οι ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής συρρέουν για να δουν τις καλύτερες εικόνες και να απολαύσουν τη θάλασσα και το τοπίο.
Vоutοumi is thе lаrgеst bеасh оn Antipаxοs. It is оnе οf thе mоst fаmοus bеасhеs nоt οnly оn thе islаnd, but in thе еntirе Iοniаn grоup аs wеll.
Το Βουτούμι είναι η μεγαλύτερη παραλία στους Αντίπαξους. Είναι μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες όχι μόνo στо νησί, αλλά σε oλόкληρо τo σύμπλεγμα του Ιονίου.
No doubt you'll have plenty of shots to post on Instagram and facebook!
Χωρίς αμφιβολία, θα έχετε πολλές φωτογραφίες για να δημοσιεύσετε στο Instagram και στο facebook!
Love to swim in the inviting turquoise blue clear waters of the bay.
Αρέσει σε όλους να κολυμπούν στα φιλόξενα γαλαζοπράσινα νερά του κόλπου.
The hidden island of Antipaxos. It is the ideal destination for those who are looking for relaxation and some wonderful landscapes to picture.
Το κρυφό νησί της Αντίπαξου. Είναι ο ιδανικός προορισμός για όσους αναζητούν χαλάρωση και μερικά υπέροχα τοπία για να φανταστεί κανείς.
Crystal clear waters and a beach that exceeds all expectations.
Κρυστάλλινα νερά και μια παραλία που ξεπερνά όλες τις προσδοκίες.
Spectacular colours, dramatic views! Absolutely breathtaking. No doubt Antipaxos would easily be a photographer's paradise...
Θεαματικά τα χρώματα, εκπληκτική θέα, που κόβουν την ανάσα. Σίγουρα, η Αντίπαξος μπορεί εύκολα να είναι ο παράδεισος για τους φωτογράφους.
Traveling dreams by the sea... on a luxury boat or at least on small yatch! 
Ταξιδιωτικά όνειρα δίπλα στη θάλασσα... με ένα πολυτελές σκάφος ή τουλάχιστον ένα μικρό γιότ!
Lygia & Grigoris Maliotis and Popi & Phivos Nicolaides, they all agree, that: Vouloumi beach is one of those places that you will never forget. This is for sure!
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, όλοι συμφωνούν ότι: Η παραλία Βουλούμι είναι ένα από αυτά τα μέρη, που δεν ξεχνιέται ποτέ. Αυτό είναι σίγουρο!Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video