ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Kerid Crater Lake - Iceland

Travelling over the edge of the earth - Ταξιδεύοντας στην άκρη της γης
Kerid is a volcanic crater lake located North of Selfoss, in the Grímsnes area in south Iceland, along the Golden Circle.
Το Κέριδ είναι μια ηφαιστειακή λίμνη που βρίσκεται βόρεια του καταρράκτη Γκάλφος, στην περιοχή Γκρίμσνες, της νότιας Ισλανδίας, κατά μήκος του χρυσού κύκλου.
Of the many visually stunning things to see in Iceland along the Golden Circle, Kerið rates highly amongst my favorite spots.
Από τα πολλά εκπληκτικά πράγματα που βλέπετε στην Ισλανδία κατά τη διάρκεια του Χρυσού Κύκλου, το Κέριδ πιστώνεται ιδιαίτερα στα αγαπημένα σημεία.
Kerid is a popular stop among tourists and locals alike. Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis well prepared to see more science-finction views!
Το Κέριδ είναι ένα δημοφιλές μέρος μεταξύ των τουριστών και των ντόπιων. Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, είναι καλά προετοιμασμένοι, για να δουν περισσότερη "επιστημονική φαντασία", στα τοπία που τους περιμένουν!
While it is not the only crater lake in the area, it is a well-known one because it is one of the lakes with the most caldera still intact,
Παρόλο που δεν είναι ο μοναδικός κρατήρας λίμνη στην περιοχή, εντούτοις, είναι ο πιο γνωστός, γιατί είναι μια από τις λίμνες με την περισσότερη καλντέρα, ακόμα ανέπαφη.
It is believed that this crater lake is formed by ground water, not rainfall, as it sits at the same height as the water table.
Πιστεύεται ότι αυτός ο κρατήρας λίμνη σχηματίζεται από υπόγεια ύδατα, όχι από βροχοπτώσεις, καθώς κάθεται στο ίδιο ύψος με το επίπεδο, του νερού.
The outside, or volcanic rock that surrounds the crater lake is called the caldera.
Το εξωτερικό ή ο ηφαιστειακός βράχος που περιβάλλει τον κρατήρα λίμνη ονομάζεται καλντέρα.
Lygia & Gregoris Maliotis, read on the board that: The crater Kerid was formed about 6,500 years ago.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης διαβάζουν στον πίνακα ότι: Ο κρατήρας Κέριδ σχηματίστηκε περίπου πριν από 6.500 χρόνια.
The caldera at Kerid is composed of a red volcanic rock (rather than black). Much of the volcanic rock in Iceland is black, so it is a fun sight to see the red!
Η καλντέρα του Κέριδ αποτελείται από ένα κόκκινο ηφαιστειακό βράχο (όχι μαύρο). Ένα μεγάλο μέρος των ηφαιστειακών βράχων στην Ισλανδία είναι μαύροι, επομένως είναι ένα ευχάριστο θέαμα, να βλέπετε το κόκκινο χρώμα!

Imagine you standing above a volcanic crater, full of deep opaque aquamarine blue water below you. The ultimate feeling is quite strong!
Φανταστείτε, ότι, στέκεστε πάνω από έναν βαθύ ηφαιστειακό κρατήρα γεμάτο αδιαφανές γαλαζοπράσινο νερό από κάτω σας. Το απόλυτο συναίσθημα είναι αρκετά ισχυρό!

The caldera is oval, and is approximately about 270 m long, 170 m wide and 55 m deep: the depth of the water at the bottom varies between 7 and 14 m.
Η καλντέρα έχε ωοειδές σχήμα και μήκος περίπου 270 μ. πλάτος 170 μ. και βάθος 55 μέτρα. Το βάθος του νερού κυμαίνεται μεταξύ 7 και 14 μέτρα.

Kerid was formed by a cone volcano that erupted, once the magma emptied from the reserve, the weight of the cone collapsed into the empty magma chamber. It is now currently a pool or water, or a crater lake.
Το Κέριδ σχηματίστηκε από ένα ηφαιστειακό κώνο, που ξέσπασε, αφού το μάγμα εκκενώθηκε από το απόθεμα, το βάρος του κώνου κατέρρευσε. Είναι τώρα ένας κρατήρας λίμνη.
Popi Nicolaides is convinced that is not only a serene and beautiful, but offers great views, and exciting photo opportunities.
Η Πόπη Νικολαΐδου είναι πεπεισμένη ότι δεν είναι μόνο γαλήνιος και όμορφος ο κρατήρας, αλλά προσφέρει υπέροχη θέα και συναρπαστικές ευκαιρίες για φωτογραφίες.
The lake that is pretty shallow, and due to the minerals it is a stunning turquoise color. It is vivid, and hard to believe the color is real.
Η λίμνη είναι αρκετά ρηχή και λόγω των ορυκτών έχει ένα εντυπωσιακό τυρκουάζ χρώμα. Είναι ζωντανό και δύσκολο, να πιστέψουμε ότι το χρώμα είναι πραγματικό.

Lygia & Gregoris Maliotis, already familiar with the whole landscape which looks like a stunning science fiction image!
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης εξοικειωμένοι πια με το όλο τοπίο, που μοιάζει με μια εκπληκτική εικόνα επιστημονικής φαντασίας!
Kerid’s caldera is one of the three most recognizable volcanic craters in the surrounding volcanic area.
Η καλντέρα του Κέριδ είναι μια από τις τρεις πιο αναγνωρίσιμες, από τους ηφαιστειακούς κρατήρες, της γύρω περιοχής.
While most of the crater is steep-walled, one wall is sloped more gently, and can be descended fairly easily. Lygia & Gregoris Maliotis posing for the picture of the day!
Ενώ το μεγαλύτερο μέρος του κρατήρα είναι απότομες πλευρές, μια πλευρά κλίνει πιο ομαλά και μπορεί να γίνει εύκολη η κατάβαση. Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης ποζάρουν για τη φωτογραφία, της ημέρας!
The lake itself is fairly shallow (7–14 meters, depending on rainfall and other factors), but due to minerals from the soil, is an opaque and strikingly vivid aquamarine.
Η ίδια η λίμνη είναι αρκετά ρηχή (7-14 μέτρα, ανάλογα με τις βροχοπτώσεις και άλλους παράγοντες), αλλά λόγω των ορυκτών από το έδαφος, είναι αδιαφανή και ένα εντυπωσιακό ζωντανό ενυδρείο.

Located in southern Iceland along the so-called Golden Circle, Kerid is unique among crater lakes in that its caldera likely didn’t form from an explosion as most do.
Βρίσκεται στη νότια Ισλανδία κατά μήκος του λεγόμενου Χρυσού Κύκλου, ο Κέριδ είναι μοναδικός μεταξύ των κρατήρων λιμνών, καθώς η καλντέρα του πιθανότατα δεν σχηματίστηκε από μια έκρηξη, όπως έγινε με τους περισσότερους κρατήρες.
Getting as close as we can to the incredible scenery by hiking the challenging route of the trail where we see science fiction images!
Περπατώντας την προκλητική διαδρομή του μονοπατιού γύρω από τον κρατήρα και πλησιάζοντας όσο το δυνατόν πιο κοντά στο απίστευτο τοπίο, βλέπουμε εικόνες λες και είναι βγαλμένες από έργο επιστημονικής φαντασίας!

Regardless of the geological minutia that led to the lake’s creation, its bright rainbow of colors look unearthly!
Ανεξάρτητα από τις γεωλογικές λεπτομέρειες που οδήγησαν στη δημιουργία της λίμνης, τα φωτεινά χρώματα του ουράνιου τόξου που φαίνονται, το κάνουν εξωπραγματικό!
Kerid is a striking volcanic crater lake on the Golden Circle route, filled with milky blue-green water amid stark black and deep red slopes.
Ο Κέριδ είναι μια εντυπωσιακή λίμνη με ηφαιστειακό κρατήρα στη διαδρομή, του Χρυσού Κύκλου, γεμάτη με γαλαζοπράσινο νερό μέσα σε έντονα μαύρες και βαθιές κόκκινες πλαγιές
. 
There is a path lining the rim for visitors to walk around. There you can view the red and black slopes contrasting with the striking aquamarine water contributing to the otherworldly landscape.
Υπάρχει ένα μονοπάτι στο χείλος, του κρατήρα για τους επισκέπτες. Εκεί μπορείτε, να δείτε τις κόκκινες και μαύρες πλαγιές σε αντίθεση με το εντυπωσιακό νερό της ακουαμαρίνας που συμβάλλει στην ομορφιά του τοπίου.
In addition to the bright, sapphire-colored waters, the steep slopes of the caldera’s bowl are almost entirely covered in red volcanic rock.It can easily leave everyone speechless!
Εκτός από τα φωτεινά και ζαφειρένια νερά, οι απόκρημνες πλαγιές, της καλντέρας είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου καλυμμένες με κόκκινο ηφαιστειακό βράχο. Εύκολα, μπορεί να αφήσει άφωνο τον οποιονδήποτε!
Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video