ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Lisbon - Portugal

Lisbon one of the oldest cities in the world 
Λισαβόνα μία από τις παλαιότερες πόλεις του κόσμου
Lisbon is one of the oldest cities in the world, and in Western Europe, predating other modern European capitals such as London, Paris, and Rome by centuries.
Η Λισαβόνα είναι μία από τις παλαιότερες πόλεις του κόσμου και στη Δυτική Ευρώπη, που προηγήθηκε από αιώνες άλλων σύγχρονων ευρωπαϊκών πρωτευουσών όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και η Ρώμη.
Roman authors of the first century AD referred to popular legends that the city of Lisbon was founded by the mythical hero Odysseus on his journey home from Troy.
Ρωμαίοι συγγραφείς του πρώτου αιώνα μ.Χ. αναφέρθηκαν στους λαϊκούς θρύλους ότι η πόλη της Λισαβόνας ιδρύθηκε από τον μυθικό ήρωα Οδυσσέα στο ταξίδι του από την Τροία.
The fascinating Lisbon city is an ideal place for history and culture lovers.
Η συναρπαστική πόλη της Λισαβόνας ένα ιδανικό μέρος για τους λάτρεις της ιστορίας και της παράδοσης.
Situated on the north banks of the River Tagus, the charming city of Lisbon exists in its strong links with the past.
Τοποθετημένη στις βόρειες όχθες του ποταμού Τάγου, η ωραία πόλη της Λισαβόνας συνδέεται με τους ισχυρούς δεσμούς, του παρελθόντος.
The city of Lisbon is rich in Gothic and Baroque architecture as well as in postmodern constructions.
Η πόλη της Λισαβόνας είναι πλούσια σε γοτθική και μπαρόκ αρχιτεκτονική και καθώς και σε μεταμοντέρνες κατασκευές.
Το Μοναστήρι των Ιερωνυμιτών (1502), το πιο εντυπωσιακό σύμβολο της πορτογαλικής δύναμης και πλούτου. Χτίστηκε για να τιμήσει τη μνήμη του Βάσκο ντα Γκάμα, για την επιτυχή επιστροφή του από την Ινδία.
The Hieronymites Monastery (1502), the most impressive symbol of Portuguese power and wealth. It was built to commemorate Vasco da Gama's memory for his successful return from India.
The Hieronymites Monastery is a former monastery of the Order of Saint Jerome near the Tagus River in the parish of Belém, in the Lisbon Municipality, Portugal; it was secularised on 28 December 1833.
Η Μονή των Ιερωνυμιτών είναι πρώην μοναστήρι του Τάγματος του Αγίου Ιερώνυμου κοντά στον ποταμό Τάγο στην ενορία Μπελέμ, στο Δήμο της Λισαβόνας της Πορτογαλίας. Περιήλθε στο δημόσιο το 1833.
Manueline style of architecture in Lisbon. It was classified a UNESCO World Heritage Site, along with the nearby Tower of Belém, in 1983.
Το μοναστήρι είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα παραδείγματα του πορτογαλικού στιλ αρχιτεκτονικής Μανουελίν. Έχει χαρακτηριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μαζί με τον κοντινό Πύργο του Μπελέμ το 1983.
Popi Nicolaides & Lygia Malioti visit the Hieronymites Monastery one of the top tourist attractions of Lisbon.
Πόπη Νικολαΐδου & Λυγία Μαλιώτη επισκέπτονται το Μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, ένα από τα κορυφαία τουριστικά αξιοθέατα της Λισαβόνας.
The National Museum of Archaeology is the largest Archaeological museum in Portugal and one of the most important museums in the world devoted to ancient art found in the Iberian Peninsula.
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι το μεγαλύτερο Αρχαιολογικό Μουσείο στην Πορτογαλία και ένα από τα σημαντικότερα μουσεία στον κόσμο, που είναι αφιερωμένο στην αρχαία τέχνη που βρέθηκε στην Ιβηρική Χερσόνησο.
Lygia & Gregoris Maliotis at the Jerónimos Monastery, built during the 16th century which is today the final resting place of many important Portuguese figures, including several monarchs and celebrated artists and voyagers – Vasco da Gama included.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στη Μονή των Ιερωνυμιτών, που κατασκευάστηκε κατά τον 16ο αιώνα. Σήμερα, είναι ο τελευταίος τόπος ανάπαυσης πολλών σημαντικών μορφών, πολλών μοναρχών, διάσημων καλλιτεχνών και θαλασσοπόρων της Πορτογαλίας συμπεριλαμβανομένου του Βάσκο ντα Γκάμα.
Sailors of the era were notoriously superstitious and the significance of the church swelled as sailors prayed with the monks in the hope that they would return safely.
Οι ναυτικοί της εποχής ήταν φοβερά προληπτικοί και η σημασία της εκκλησίας διογκώθηκε, καθώς οι ναυτικοί προσεύχονταν με τους μοναχούς με την ευχή, να επιστρέψουν ασφαλείς.
The museum is located in the western wing of the Hieronymites Monastery where the monks had their dormitory. The museum was officially opened in 1906.
Το μουσείο βρίσκεται στη δυτική πτέρυγα της Μονής των Ιερωνυμιτών, όπου οι μοναχοί είχαν τον κοιτώνα τους. Το μουσείο άνοιξε επίσημα το 1906.

Popi & Phivos Nicolaides outside Hieronymites Monastery one of the most decorative churches of Portugal.
Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης έξω από την Μονή των Ιερωνυμιτών, μία από τις πιο διακοσμημένες εκκλησίες, της Πορτογαλίας.
This grand religious building was historically associated with the early sailors as explorers. Ιt was from here that Vasco da Gama spent his last night before his momentous voyage to the Far East to discover India (1497)..
Αυτό το μεγάλο θρησκευτικό κτίριο συσχετιζόταν ιστορικά με τους πρώτους ναυτικούς ως εξερευνητές. Ο Βάσκο ντα Γκάμα πέρασε τη νύχτα του εδώ, πριν από το σημαντικό ταξίδι του στην Άπω Ανατολή για να ανακαλύψει την Ινδία (1497).
Vasco da Gama is Portugal’s most popular historical figure. His voyages around the Cape of Good Hope, that discovered the oceanic trading route to India, rightfully earned him a reputation as one of the world’s greatest pioneer explores.
Ο Βάσκο ντα Γκάμα είναι το πιο δημοφιλές ιστορικό πρόσωπο, της Πορτογαλίας. Τα ταξίδια του γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, που ανακάλυψε την ωκεάνια εμπορική διαδρομή προς την Ινδία, δικαίως του έδωσαν τη φήμη, ως ένας από τους μεγαλύτερους πρωτοπόρους εξερευνητές παγκοσμίως.
Vasco da Gama almost single handedly altered Portugal’s status from a minor Europe state into the most respected of sea faring nations which flourished as the vast wealth from trade flooded through Lisbon, this was Portugal’s Golden era.
Ο Βάσκο ντα Γκάμα σχεδόν από μόνος του μετέβαλε το καθεστώς της Πορτογαλίας από ένα μικρό κράτος της Ευρώπης, σ’ ένα από τα πιο σεβαστά ναυτικά κράτη, που άκμασε καθώς ο τεράστιος πλούτος από το εμπόριο πλημμύρισε τη Λισαβόνα. Αυτή ήταν η χρυσή εποχή της Πορτογαλίας.
The Navy Museum is a maritime museum in Lisbon, dedicated to all aspects of the history of navigation in Portugal.
Το Ναυτικό Μουσείο στη Λισαβόνα, είναι αφιερωμένο σε όλες τις πτυχές της ιστορίας της ναυσιπλοΐας στην Πορτογαλία.
The main visitors’ entrance and wings housing the Maritime Museum and the National Archaeology Museum.
Η κύρια είσοδος των επισκεπτών και οι πτέρυγες που στεγάζουν το Ναυτικό Μουσείο και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Gregoris Maliotis visits the Maritime Museum, the history of which goes back to 1863, when King Luis I started to set up a collection of sailing-related items. 
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης επισκέπτεται το Ναυτικό Μουσείο, η ιστορία του οποίου χρονολογείται από το 1863, όταν ο βασιλιάς Λουίς Α΄ άρχισε να δημιουργεί μια συλλογή σχετικών με ιστιοπλοϊκά ειδών. 
Infante D. Henrique of Portugal, (1394 – 1460), better known as Prince Henry the Navigator, was a central figure in the early days of the Portuguese Empire and in the 15th-century European maritime discoveries and maritime expansion.
Ο Ινφάντης Ερρίκος της Πορτογαλίας, (1394 - 1460), γνωστός ως Πρίγκιπας Ερρίκος ο Θαλασσοπόρος, ήταν ένα κεντρικό πρόσωπο στις αρχές της Πορτογαλικής Αυτοκρατορίας και στις ευρωπαϊκές θαλάσσιες ανακαλύψεις του 15ου αιώνα και στη θαλάσσια επέκταση.
Phivos Nicolaides ready to view the interesting exhibits, which include historical paintings, archaeological items and many scale models of ships used in Portugal since the 15th century.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης έτοιμος να δει τα ενδιαφέροντα εκθέματα, που περιλαμβάνουν ιστορικά έργα, αρχαιολογικά αντικείμενα και πολλά μοντέλα πλοίων που χρησιμοποιούνταν στην Πορτογαλία από τον 15ο αιώνα.
The interesting Maritime Museum (often also referred to as the "Navy Museum") is one of the most important in Europe, evoking Portugal's domination of the seas.
Το ενδιαφέρον Ναυτικό Μουσείο (συχνά αναφέρεται επίσης ως «Μουσείο Πολεμικού Ναυτικού» είναι ένα από τα σημαντικότερα στην Ευρώπη, που θυμίζει την κυριαρχία των Πορτογάλων στις θάλασσες.
Situated next to the Maritime Museum, the Planetarium was opened in 1965 and holds regular information sessions, with projections that help the general public to develop an understanding of astronomy.
Βρίσκεται δίπλα στο Ναυτικό Μουσείο,το Πλανητάριο άνοιξε το 1965 και πραγματοποιεί τακτικές ενημερωτικές εκδηλώσεις με προβολές, που βοηθούν το ευρύ κοινό, να γνωρίσει την αστρονομία.
Recently redesigned, the Planetarium has the most modern equipment including a central sphere with 32 projectors of fixed stars.
Πρόσφατα επανασχεδιασμένο, το Πλανητάριο διαθέτει τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης μιας κεντρικής σφαίρας με 32 προβολείς σταθερών αστεριών.
This makes it possible to present more than 9,000 stars in both of the celestial hemispheres, as well as the Milky Way, star clusters and nebulae.
Αυτό καθιστά δυνατή την παρουσία περισσότερων από 9.000 αστέρων και στα δύο ουράνια ημισφαίρια, καθώς και στον Γαλαξία, στις συστάδες αστέρων και στα νεφελώματα.
The Berardo Collection Museum is a museum of modern and contemporary art in Belém.
Το Μουσείο Συλλογής Μπεράρντο είναι ένα μουσείο μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης στο Μπελέμ.
Ιs the main museum of modern and contemporary art in Portugal. Visitors may enjoy works by both contemporary and twentieth-century artists.
Eίναι το κύριο μουσείο μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν έργα σύγχρονων καλλιτεχνών και καλλιτεχνών του 20ού αιώνα.
Is the most visited Museum in Portugal and is the main Modern and Contemporary Art Museum in Lisbon.
Έχει τη μεγαλύτερη επισκεψημότητα από οποιδήποτε άλλο μουσείο στην Πορτογαλία. Είναι το κύριο Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης στη Λισαβόνα.

One of the most famous sights of the city and perhaps the most beautiful and elaborate in the world is the Museum with the Royal Carriages, a unique collection of luxury and wealth dating from the 17th to the 19th century.
Ένα από τα πιο φημισμένα αξιοθέατα της πόλης και ίσως το πιο όμορφο και περίτεχνο παγκοσμίως είναι το Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες, μια μοναδική σε πολυτέλεια και πλούτο συλλογή, που χρονολογείται ανάμεσα στον 17ο και 19ο αιώνα.
Gregoris Maliotis at the Empire Square and park with the background of Hieronymites Monastery.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης στην Πλατεία Αυτοκρατορίας και το πάρκο με φόντο την Μονή των Ιερωνυμιτών.
A beautiful park, a place for relaxation. 
Ένα όμορφο πάρκο, ένας χώρος χαλάρωσης.
The ornately carved grand entrance of Hieronymites Monastery which could rival any of the classical great cathedrals.
Η περίτεχνα σκαλισμένη μεγάλη είσοδος του Μοναστηριού των Ιερωνυμιτών, η οποία μπορεί, να ανταγωνιστεί οποιοδήποτε από τους κλασικούς μεγάλους καθεδρικούς ναούς.
The magnificent Hieronymites Monastery, as it is seen from the Empire Square and the park.
Η υπέροχη Μονή των Ιερωνυμιτών όπως φαίνεται από την Πλατεία Αυτοκρατορίας και το πάρκο.
The Empire Square is a city square and park situated adjacent to principal monuments and tourist attractions in the civil parish of Belém.
Η Πλατεία Αυτοκρατορίας είναι μια πλατεία της πόλης και ένα πάρκο, που βρίσκεται δίπλα σε κύρια μνημεία και τουριστικά αξιοθέατα στην ενορία Μπελέμ.
Popi Nicolaides enjoys magnificent views of the Monastery which was inaugurated in 1604.
Η Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνει την υπέροχη θέα του Μοναστηριού, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1604.
When gold started to flow into the city on the back of the spice trade money was channeled into funding the extravagant building works of the Hieronymites Monastery.
Όταν ο χρυσός άρχισε να εισρέει στην πόλη, από την εμπορία των μπαχαρικών, τα έσοδα διοχετεύονταν στη χρηματοδότηση των ακριβών οικοδομικών έργων του Μοναστηριού των Ιερωνυμιτών.
The majestic Empire Square Garden which offers a peaceful and refreshing retreat for people who stroll around the nearby attractions.
O μαγευτικός κήπος της Πλατείας της Αυτοκρατορίας προσφέρει ένα ήσυχο και δροσιστικό καταφύγιο, για τους ανθρώπους που περπατούν γύρω από τα κοντινά αξιοθέατα.
The Garden of the Empire Square is across from Hieronymites Monastery and hosts an impressive fountain and manicured gardens.
Ο Κήπος της πλατείας της Αυτοκρατορίας βρίσκεται απέναντι από τη Μονή των Ιερωνυμιτών και έχει περιποιημένους κήπους και ένα εντυπωσιακό σιντριβάνι.

Gregoris Maliotis with the background of the illuminated fountain of the square.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης με φόντο το φωτισμένο σιντριβάνι μέσα στην πλατεία.
The sculptures of the seahorses, that dominate the site, were installed in 1940.
Τα γλυπτά των ιππόκαμπων, που κυριαρχούν στην περιοχή, τοποθετήθηκαν το 1940.
Three beautiful young girls enjoy the park and posing against the backdrop of the fountain.
Τρία όμορφα, νεαρά κορίτσια απολαμβάνουν το πάρκο και ποζάρουν για φωτογραφία με φόντο το σιντριβάνι.
Lygia Malioti & Popi Nicolaides at the Empire Square Garden against the backdrop of the Monument to Discoveries.
Η Λυγία Μαλιώτη & Πόπη Νικολαΐδου στον κήπο, της Πλατείας της Αυτοκρατορίας με φόντο το Μνημείο των Ανακαλύψεων.

Lisbon is a bustling and exciting city that boasts a wide choice of activities and fascinating tourist attractions.
Η Λισαβόνα είναι μια πολυσύχναστη και συναρπαστική πόλη που διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων και συναρπαστικά τουριστικά αξιοθέατα.

The city has a welcoming and liberal atmosphere, while still embracing its deep-rooted heritage and extensive history.
Η πόλη έχει μια φιλόξενη και φιλελεύθερη ατμόσφαιρα, ενώ εξακολουθεί να αγκαλιάζει την βαθιά ριζωμένη κληρονομιά της και την εκτεταμένη ιστορία της.

In every corner some buildings attract the attention for their beauty and elegance.
Σε κάθε γωνιά, μερικά κτίρια προσελκύουν την προσοχή για την ομορφιά και την καλαισθησία τους.
From old to new and modern bright colors to gray stones, visitors can expect anything but uniformity when it comes to the architecture in Lisbon.
Από παλιά σε νέα και μοντέρνα φωτεινά χρώματα σε γκρίζες πέτρες, οι επισκέπτες μπορούν να περιμένουν οτιδήποτε άλλο παρά ομοιομορφία όταν πρόκειται για την αρχιτεκτονική της Λισαβόνας.

Beautiful and interesting buildings are scattered in every corner of the city a pleasant discovery for architect-lovers.
Όμορφα και ενδιαφέροντα κτίρια είναι διάσπαρτα σε κάθε γωνιά της πόλης μια ευχάριστη ανακάλυψη για αρχιτέκτονες-λάτρεις.

A city full of authenticity where old customs and ancient history intermix with cultural entertainment and innovation.
Μια πόλη γεμάτη αυθεντικότητα, όπου τα παλιά έθιμα και η αρχαία ιστορία συνδυάζονται με την πολιτιστική ψυχαγωγία και την καινοτομία.

Stretching across the estuary at the Tagus River in Lisbon is the 25th April Bridge is the largest suspension bridge in Europe.
Απλωμένη πάνω από τις εκβολές του ποταμού Τάγου, η Γέφυρα της 25ης Απριλίου είναι η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στην Ευρώπη.
The 25th of April Bridge named for remembrance of the Carnation Revolution, the military coup that overthrew the dictatorship on April 25, 1974. The bridge with a length of approximately 2.3 Km. is a spectacular sight from any direction.
Η γέφυρα 25 Απριλίου ονομάστηκε έτσι, σε ανάμνηση της Επανάστασης των γαρυφάλλων, όπου το στρατιωτικό πραξικόπημα έριξε τη δικτατορία στις 25 Απριλίου 1974. Η γέφυρα με μήκος περίπου 2,3 χλμ. προσφέρει ένα εκπληκτικό θέαμα από οποιαδήποτε κατεύθυνση κι αν τη δείτε.

The results of the active role of public art in its drive for urban renewal. No wonder that the Portuguese capital is so colorful and artsy.
Τα αποτελέσματα του ενεργού ρόλου της δημόσιας τέχνης στην προσπάθειά της για αστική ανανέωση. Δεν είναι λοιπόν περίεργο το γεγονός ότι η πορτογαλική πρωτεύουσα είναι τόσο πολύχρωμη και καλλιτεχνική.
The Belem Palace or National Palace of Belem, was the official residence of Portuguese monarchs and, after the installation of the First Republic, the Presidents of the Portuguese Republic.
Το παλάτι Μπελέμ ή Εθνικό Παλάτι του Μπελέμ υπήρξε η επίσημη κατοικία των Πορτογάλων μοναρχών και μετά την εγκατάσταση της Πρώτης Δημοκρατίας, του προέδρου της Πορτογαλικής Δημοκρατίας.

The five buildings that make up the main façade of the Palace date back to the second half of the 17th century.
Τα πέντε κτίρια που αποτελούν την κύρια πρόσοψη του ανακτόρου χρονολογούνται από το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα.
Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video