ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

"Επίθεση" ΚΕΕΕ στο ΞΕΕ !!!
- Διαφωνεί στη ρύθμιση για την κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων από το ΞΕΕ και ζητά να την αναλάβουν τα τοπικά επιμελητήρια

Την αντίθεσή της στην κατάταξη σε κατηγορίες, των ενοικιαζομένων δωματίων, από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο εξέφρασε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) σε συνάντηση που είχαν χθες με την υπουργό αναπληρωτή Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, ο πρόεδρός της Κωνσταντίνος Μίχαλος και ο γενικός γραμματέας Παναγιώτης Αγνιάδης.

Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση αυτή είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, με την πλήρη στήριξη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του ΣΕΤΕ και της Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Δωματίων.Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της υπουργού στο πλαίσιο της περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ του υπουργείου και της επιμελητηριακής κοινότητας, παραδόθηκε στην υπουργό υπόμνημα με τις θέσεις του επιχειρηματικού κόσμου σε ότι αφορά τι ς δράσεις που πρέπει να ακολουθηθούν για την επιπλέον ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της χώρας .

Αναλυτικά, το υπόμνημα έχει ως εξής:

« Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος εκπροσωπεί το σύνολο των Ελλη νικών επιχειρήσεων, αφού σε αυτήν συμμετέχουν όλα τα Επιμελητήρια της χώρας, και δεδομένου ότι ο τουρισμός είναι μία από τις πιο σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες της χώρας, στην οποία άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται πάρα πολλές επιχειρήσεις, θεωρούμε ότι η συνεργασία της ΚΕΕΕ με το Υπουργείο Τουρισμού κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη. Τα επιμελητήρια πρέπει να σχεδιάσουν και να κινητοποιηθούν από κοινού με τους αρμόδιους φορείς για να διαμορφώσουν συγκεκριμένες αναπτυξιακές διαπεριφερειακές στρατηγικές. Γνωρίζουμε ότι παρόλο την πρωτοφανή οικονομική κρίση που διανύει η χώρα μας ο Τουρισμός κατάφερε να αποδείξει περίτρανα ότι αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, ότι είναι ο κλάδος που ακόμα και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες δεν παύει να στηρίζ ει την οικονομία και την απασχόληση.

Το 2014 επισκέφθηκαν την ελληνική πρωτεύουσα περισσότερα από 15.000.000 τουρίστες παρουσιάζοντας αύξηση πάνω από 20%. Ο Τουρισμός, είναι σαφές ότι αποτελεί πλεονέκτημά μας. Είναι ο πιο σημαντικός οικονομικός κλάδος κ αι μία από τις κύριες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες δραστηριότητες της χώρας. Επίσης, ενισχύει την ανάπτυξη και την απασχόληση σε απομακρυσμένες περιοχές (όπως, νησιά, αγροτικές και ορεινές περιοχές) και σε περιοχές που διαφορετικά θα είχαν περιορισμένη οικο νομική δραστηριότητα, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της απασχόλησης των νέων.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ανάπτυξη του Τουρισμού, με βάση τις τοπικές γνώσεις και τη διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας, ωφελεί σημαντικά τις τοπικές οικονομίες, με τη δημιουργία ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας και την προώθηση της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ η σωστή ανάπτυξη εντατικών τουριστικών δραστηριοτήτων είναι θεμελιώδους σημασίας.

Η αγορά του ριστικών υπηριών αλλάζει και εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε στα ενδιαφέροντά τους.

Ωστόσο η δυναμική αυτή του τουρισμού δεν πρέπει να προκαλεί εφησυχασμό και η προσπάθεια τώρα πρέπει να στραφεί στην αύξηση της ποιοτικής διαφοροποίησης και της άμβλυνσης της εποχικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Πιστεύουμε ότι χρειάζεται:

- Βελτίωση υποδομών (αεροδρόμια, λιμάνια, δρόμοι, μαρίνες, ενίσχυση δικτύου ηλεκτροδότησης και υδροδότησης)

- Να καταστεί η Ελλάδα κέντρο τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω οργά νωσης και προβολής δράσεων (λ.χ. με τη δημιουργία συνθηκών προσέλκυσης διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών στη χώρα μας) - Σταθερότητα φορολογικού και νομοθετικού περιβάλλοντος σε σχέση με τις επενδύσεις και γενικότερα κωδικοποίηση της νομοθεσίας, ώστε να κατ αργηθεί η πολυνομία και να αρθεί η αντιφατικότητα των διατάξεων - Κατάργηση όλων των φόρων που δεν σχετίζονται με το εισόδημα

- Κατάργηση των νομοθετικών ρυθμίσεων που αποθαρρύνουν την ίδρυση επιχειρήσεων στο ν τουριστικό τομέα (π.χ. κατάργηση των χρηματικών π οσών που απαιτούνται πριν την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης και πριν αυτή καταστεί κερδοφόρος)

- Κατάργηση των όρων που εμποδίζουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στον κλάδο (π.χ. για τη λήψη άδειας εκμίσθωσης σκαφών απαιτείται η αγορά τουλάχι στον τριών)

- Κατάργηση της βίζας ή χαλάρωση των όρων έκδοσης βίζας για χώρες ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος (Ρωσία, Τουρκία) - Ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού

- Αναζήτηση νέων αγορών και ομάδων – στόχων

- Υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών

- Διοργάνωση σεμιναρίων και ενημερωτικών εκδηλώσεων για την ενίσχυση του επαγγελματισμού στο χώρο του τουρισμού

- Αύξηση της ποιοτικής διαφοροποίησης και άμβλυνση της εποχικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος

- Δράσεις ανάδειξης του πλέον σημαν τικού τουριστικού προϊόντος, του ελληνικού πολιτισμού, π.χ. διεύρυνση ωραρίου όλων των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων , διάθεση μέρους των εσόδων των μουσείων για την ανάπτυξη του τοπικού πολιτισμού, όπως για την αξιοποίηση ευρημάτων των αρχαιολογικών ανασκαφών.

Επ’ ευκαιρία προτείνετ αι δωρεάν είσοδος στους Έλληνες και εναρμόνιση, με τα ευρωπαϊκά επίπεδα, της τιμής του εισιτηρίου εισόδου, στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, σε σχέση με τους αλλοδαπούς.

Κυρία υπουργέ, θα θέλαμε να σας θίξουμε και ένα ακόμη μείζον θέμα για την Επιμελητηριακή Κοινότητα.

Αυτό της κατάταξης των ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο.

Είναι περιττό να ειπωθεί ότι τα Επιμελητήρια που έχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια σαν μέλη τους αλλά κ αι οι κατά τόπους Ομοσπονδίες Ενοικιαζομένων Δωματίων δεν συμφωνούν με το συγκεκριμένο άρθρο του παραπάνω νομοσχεδίου, διότι εκτός του ότι κινείται σε εντελώς εσφαλμένη κατεύθυνση, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα βιωσιμότητας στα Επιμελητήρια που δρασ τηριοποιούνται σε αμιγώς τουριστικές περιοχές και επιτελούν ένα άκρως σημαντικό έργο στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιοχής.

Οι λόγοι για τους οποίους θεωρούμε ότι η κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο είναι λανθασμένη απόφαση, συνίστανται στους εξής παρακάτω:

Α) Τα Επιμελητήρια που εδρεύουν σε τουριστικές περιοχές από χρόνια έχουν δημιουργήσει Τμ ήματα Τουρισμού για την καλύτερη προώθηση των συμφερόντων των μελών τους με αποτέλεσμα να έχουν την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία και να θεωρούνται οι πλέον κατάλληλοι υπερασπιστές των συμφερόντων τους, αφού γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήμ ατα της περιοχής τους, γνώση την οποία δεν διαθέτει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο.

Β) Εκτός από την εμπειρία που διαθέτουν οι φορείς που εκπροσωπούμε σε θέματα τουρισμού, διαθέτουν γενικότερα την ικανότητα και τα εφόδια να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις που εκπροσωπούν. Στα Επιμελητήρια λειτουργούν υπηρεσίες ΓΕΜΗ και Μιας Στάσης, υπάρχει πλήρης μηχανοργάνωση, εκπαιδευμένο προσωπικό, και έρχονται σε καθημερινή σχεδόν επαφή με τα μέλη, αφουγκράζονται τα προβλήματά τους. Με λίγα λόγια πληρούν όλες τις προδιαγρα φές να υποστηρίξουν την επιχειρηματικότητα στον τόπο τους τόσο διοικητικά όσο και ουσιαστικά μέσα από τις πολυάριθμες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν και σχετίζονται και με την ανάδειξη των προβλημάτων των επιχειρήσεων και της περιοχής, τη συμβουλευτική που παρέχουν στα μέλη τους κτλ.

Γ) Η εγγραφή των τουριστικών επιχειρήσεων στα κατά τόπους Επιμελητήρια δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες αυτούς – και όχι μόνο - να διεκπεραιώνουν τα αιτήματά τους άμεσα και χωρίς απολύτως καμία χρονοτριβή. Εξυπακούεται ότι αυτό είναι αδύνατο να συμβεί με την εγγραφή τους στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο. Άρα, η απλούστευση των διαδικασιών που εξαγγέλλει το παραπάνω νομοσχέδιο όχι μόνο δεν θα πραγματοποιηθεί, απεναντίας θα δημιουργηθούν έτι περαιτέρω προβλήματα στις επιχειρήσεις .

Δ) Τα έσοδα από τις συνδρομές των τουριστικών επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται από τα κατά τόπους Επιμελητήρια στην τουριστική προβολή των συγκεκριμένων περιοχών. Άρα, είναι εύλογο ότι τα χρήματα που καταβάλλουν οι ως άνω επιχειρήσεις είναι ανταποδοτικά, α φού τα οφέλη από τις δράσεις που αναλαμβάνουν τα Επιμελητήρια τα καρπώνονται τα ίδια τους τα μέλη. Αυτό είναι ανέφικτο να πραγματοποιηθεί από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, το οποίο δεν γνωρίζει καν τα προβλήματα των κατά τόπους περιοχών και του οποίου οι ό ποιες πρωτοβουλίες δεν μπορούν να έχουν θετικό αποτέλεσμα για καμία επιμέρους περιοχή, αφού είναι πανελλαδικής εμβέλειας. Προϋπόθεση επιτυχίας της όποιας στρατηγικής ή σχεδίου εκ μέρους της Πολιτείας, είναι η αποτελεσματική ενεργοποίηση και συμμετοχή της ε πιχειρηματικής κοινότητας.

Οι επιχειρήσεις είναι αυτές που οφείλουν να αντανακλούν το σύγχρονο τουριστικό προφίλ της χώρας. Και να το μετατρέπουν σε ελκυστική εμπειρία για τον επισκέπτη.

Αυτό απαιτεί νέα, σύγχρονα πρότυπα ποιότητας για τις τουριστικές επ ιχειρήσεις. Απαιτεί επένδυση στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, για επιχειρηματίες και εργαζόμενους. Απαιτεί νέους μηχανισμούς για τη διευκόλυνση της δικτύωσης και της ανάπτυξης συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο. Χρειάζεται επίσης γενναία κίνητρα για την προσέλκυση κεφαλαίων, με απλούστερες διαδικασίες για την πραγματοποίηση επενδύσεων, με αποτελεσματικούς μηχανισμούς στήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον κλάδο.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η Πολιτεία οφείλει να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα διαθέσιμα εργαλεία, όπως ο νέος Επενδυτικός Νόμος και το νέο ΕΣΠΑ. Ειδικά ως προς το ΕΣΠΑ, θεωρούμε ιδιαίτερα θετικό το μέτρο της επιδότησης για τη δημιουργία και την ενίσχυση νέων επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού. Είναι μια κίνηση που μπορεί να ανο ίξει δρόμους απασχόλησης και δημιουργίας σε ανθρώπους που σήμερα βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας. Να επιτρέψει την αξιοποίηση νέων, καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών και να συμβάλει στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Πέρα από τις επιδοτή σεις και τα κίνητρα που παρέχει η Πολιτεία, η τουριστική ανάπτυξη προϋποθέτει πάνω από όλα ένα σταθερό και βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον. Με αποκατάσταση της ρευστότητας, με ανταγωνιστικό κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις, με λιγότερη γραφειοκρατί α και καλύτερη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών. Και βεβαίως, με ένα ανταγωνιστικό και σταθερό φορολογικό σύστημα.

Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η ανάπτυξη της οικονομίας – που είναι το μεγάλο εθνικό διακύβευμα σήμερα – δεν μπορεί παρά να στηριχθεί στις δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα.

Στην προσέλκυση επενδύσεων και κυρίως στη δημιουργία νέων, καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιχειρήσεων οι οποίες θα δώσουν ώθηση στην απασχόληση, θα δημιουργήσουν ευκαιρίες και εισοδήματα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Καλούμαστε λοιπόν, να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των εμπλεκομένων περιοχών και να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά τους γιατί η επιλογή έργων και δράσεων στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, μπορεί να αποδώσει σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο αυτό θα επιθυμούσαμε τη συνεργασία μας με το Υπουργείο Τουρισμού σε μόνιμη βάση και στο υψηλό δυνατό επίπεδο προκειμένου να διαμορφώσουμε από κοινού προτάσεις που να έχουν ως στόχο αφενός την καλύτερη απόδοση του Ελληνικού τουριστ ικού προϊόντος και αφετέρου την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διασπορά των ωφελημάτων και των δυνατοτήτων του στην ελληνική κοινωνία » .


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video