ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Agioi Vavatsinias village, Cyprus

Beauties of Cyprus

The small village of Agioi Vavatsinias with a population less than 200 inhabitants, is located in Larnaca District, Cyprus .
Οι Άγιοι Βαβατσινιάς είναι χωριό της επαρχίας Λάρνακας, με λιγότερο από 200 κατοίκους.
At the entrance of the village, in front of the two monuments, Gregoris Maliotis, Demetra Athieniti, Lygia Malioti, Popi Nicolaides, Loizos and Helka Loizou.
Στην είσοδο του χωριού, μπροστά από τα δυο μνημεία, οι Γρηγόρης Μαλιώτης, Δήμητρα Αθηαινίτη, Λυγία Μαλιώτη, Πόπη Νικολαΐδου, Μιχάλης Αθηαινίτης και Λοΐζος και Χέλκα Λοΐζου.

Agioi Vavatsinias is a village in the province of Larnaca, southerly of the forest of Macheras, 800 meters above sea level.
Οι Άγιοι Βαβατσινιάς είναι ένα χωριό στην επαρχία της Λάρνακας, νότια του δάσους Μαχαιρά. Είναι κτισμένο σε υψόμετρο 800 μέτρων πάνω από τη θάλασσα.

A very pretty small and traditional village, with plenty of character. Almost all fruits and vegetables, particular the mulberry, the well known "vavatsinia" from which the village took its name.
Ένα πολύ όμορφο μικρό, παραδοσιακό χωριό, με πολλή χαρακτήρα. Ευδοκιμούν σχεδόν όλα τα οπωροφόρα και τα λαχανικά, ιδιαίτερα η μουριά, η γνωστή βαβατσινιά, από την οποία το χωριό πήρε το όνομά του.

First stop before entering the village. - Ο πρώτος σταθμός πριν μπούμε στο χωριό.
It is one of the beautiful villages of Cyprus, where the houses are built on the chestnut-colored hills.
Είναι ένα από τα όμορφα χωριά της Κύπρου, του οποίου τα σπίτια είναι σκαρφαλωμένα στις πλαγιές των καστανόχρωμων λόφων.
The old elementary school has been renovated and transformed into a cultural center. Demetra’s father Pavlos Prountzos served as a teacher for many years and delivered successfully primary education to a lot of students.
Το παλιό δημοτικό σχολείο ανακαινίστηκε και μεταμορφώθηκε σε πολιτιστικό κέντρο. Σ΄αυτό το σχολείο δίδαξε με επιτυχία και πάθος για χρόνια, μαθαίνοντας σε πολλά παιδιά γράμματα ο δάσκαλος Παύλος Προύντζος, πατέρας της Δήμητρας Αθηαινίτη.
Phivos Nicolaides and Michalis Athienitis in front of the monument dedicated to the great Cypriot composer Manos Loizos.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης και Μιχάλης Αθηαινίτης μπροστά στο Μνημείο, αφιερωμένο στον μεγάλο Κύπριο μουσικοσυνθέτη Μάνο Λοΐζο.
On the wall behind the bust are noted four verses that he orchestrated. They make part of a very popular political song of the 1970s in Greece: “The road had its’ own story to tell; somebody wrote it with paint on the wall; it was only one word, freedom; then it was said that kids wrote it”
Στον τοίχο πίσω από την προτομή είναι χαραγμένοι τέσσερις στίχοι, που μελοποίησε. Αποτελούν μέρος ενός πολύ δημοφιλούς πολιτικού τραγουδιού, της δεκαετίας του 1970 στην Ελλάδα: «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία, κάποιοι την έγραψαν στον τοίχο με μπογιά. Ήταν μια λέξη μοναχά, ελευθερία, κι έπειτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά».
Agioi Vavatsinias is the ancestral village of Manos Loizos, who is considered to be one of the most important Greek composers of the 20th century.
Οι Άγιοι Βαβατσινιάς είναι το χωριό των προγόνων, του Μάνου Λοΐζου, ο οποίος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες του 20ου αιώνα.
The statue of hero, Andreas G. Neocleous a young soldier aged 19 who was killed during the Turkish military invasion of Cyprus in July 1974.
Το μνημείο του Ανδρέα Γ. Νεοκλέους, του νεαρού καταδρομέα ετών 19 που έπεσε ηρωικά μαχόμενος κατά τη διάρκεια της Τουρκικής εισβολής τον Ιούλιο του 1974.
The three-sloped church of the village, dedicated to Agios Cosmas and Damianos, built in 1871, above the base of another smaller church.
Η αμφικλινής τρίκλιτη εκκλησία του χωριού, αφιερωμένη στους Aγίους Αναργύρους, Κοσμά και Δαμιανό, χτίσμα του 1871, πάνω στη βάση μιας άλλης μικρότερης εκκλησίας.
Its engraved temple is from the 19th century. What particularly impresses someone in this church, is an Italian chair, remnant of the 16th century.
Το σκαλιστό τέμπλο του ναού είναι του 19ου αιώνα. Εκείνο που ιδιαίτερα εντυπωσιάζει σ' αυτή την εκκλησία, είναι μια ιταλική καρέκλα, απομεινάρι του 16ου αιώνα.
The church was the historic core of the village, a gathering place for the inhabitants and the center of its social and economic activity.
Ο ναός ήταν ο ιστορικός πυρήνας του χωριού, ένας τόπος συγκέντρωσης για τους κατοίκους και το κέντρο, της κοινωνικής και οικονομικής του δραστηριότητας.
At the entrance of the church, Popi Nicolaides, Gregoris Maliotis, Phivos Nicolaides, Michaliss and Demetra Athieniti, Loizos and Helka Loizou and Lygia Malioti.
Στην είσοδο του ναού, Πόπη Νικολαΐδου, Γρηγόρης Μαλιώτης, Φοίβος Νικολαΐδης, Μιχάλης και Δήμητρα Αθηαινίτη, Μιχάλης Αθηαινίτης, Λοΐζος και Χέλκα Λοΐζου και Λυγία Μαλιώτη.
The holy water place that according to tradition it was used by Agios Cosmas and Damianos to irrigate their horses.
Το αγίασμα, που σύμφωνα με την παράδοση, είχε χρησιμοποιηθεί από τον Άγιο Κοσμά και Δαμιανό, για να δροσιστούν τα άλογά τους.
The beauty of the atmosphere is richly rewarding.
Η ομορφιά της ατμόσφαιρας ανταμείβει πλουσιοπάροχα.
The residents of the village believe that this holy, blessed water has a hidden power and therapeutic attributes.
Οι κάτοικοι του χωριού πιστεύουν ότι το αγίασμα αυτό έχει θεραπευτικές ιδιότητες.
The village still preserves many of its old characteristics. An old house built of stone, timber, plinth and gypsum.
Το χωριό εξακολουθεί να διατηρεί πολλά από τα παλιά του χαρακτηριστικά. Ένα παλιό σπίτι κτισμένο με πέτρα, ξυλεία, πλιθάρι και γύψο.

Local architecture is one of the most eye catching and beautiful. Windows and doors magnify the charm of these beautiful structures.
Η τοπική αρχιτεκτονική είναι όμορφη και ευδιάκριτη. Παράθυρα και πόρτες των σπιτιών μεγεθύνουν τη χάρη από αυτές τις όμορφες κατασκευές.
You can spend hours wandering the narrow streets, admiring old buildings and exploring little squares. 
Μπορείτε να περάσετε ώρες περιπλάνησης στα στενά δρομάκια, θαυμάζοντας τα παλιά κτίρια και να εξερευνήσετε τις μικρές πλατείες.
This beautiful village offers traditional architecture and luscious green valleys.
Αυτό το όμορφο χωριό διαθέτει παραδοσιακή αρχιτεκτονική και καταπράσινες κοιλάδες.
The beautiful roads and alleys, and the houses, adorned with flowers, give to the village a romantic mood.
Οι όμορφοι δρόμοι και τα σοκάκια με τα στολισμένα σπίτια με λουλούδια, δίνουν στο χωριό μια ρομαντική διάθεση.
Demetra Athieniti leading the interesting and so much enjoyable tour!
Η Δήμητρα Αθηαινίτη καθοδηγεί την ενδιαφέρουσα και τόσο ευχάριστη ξενάγηση!
Demetra Athieniti who was born and raised for some years in the village, having a depth knowledge of Agioi Vavtsinias, provided us an excellent guided tour.
Η Δήμητρα Αθηαινίτη που γεννήθηκε και πέρασε κάποια χρόνια εδώ, με βαθιά γνώση, του τόπου, μας έκανε μια εξαιρετική ξενάγηση.
Anywhere we stroll I would come across old beautiful buildings characterized by these old and charming windows and doors.
Οπουδήποτε κι αν περπατήσουμε συναντούμε παλιά όμορφα κτίσματα που χαρακτηρίζονται από τα γοητευτικά παράθυρα και τις πόρτες.
The old style toilets look funny today. They were outdoors in a very small building, so it would be very cold and dark in winter, says Demetra ...
Οι παλιές τουαλέτες φαίνονται αστείες σήμερα… Ήταν μικρές και κτισμένες έξω από το σπίτι, οπότε ήταν πολύ κρύες και σκοτεινές τον χειμώνα, λέει η Δήμητρα...
We were surprised how can Demetra remember everything ... to be flooded with memories of her early childhood and early school years in the village.
Μας εξέπληξε πόσο μπορεί η Δήμητρα να θυμάται τα πάντα... να πλημμυρίζει από αναμνήσεις από την παιδική της ηλικία και τα πρώτα σχολικά της χρόνια στο χωριό.
Loizos Loizou, while wandering through the village – he has a taste of times that have passed and lives the serenity of another era.
Ο Λοΐζος Λοΐζου περιδιαβάζοντας στο χωριό παίρνει μια γεύση από περασμένους καιρούς και ζει τη γαλήνη μιας άλλης εποχής.
A real relaxation for Loizos Loizou and Michalis Athienitis away from the stress of everyday urban life.
Πραγματική χαλάρωση για τον Λοΐζο Λοΐζου και το Μιχάλη Αθηαινίτη μακριά από το άγχος της καθημερινής ζωής της πόλης.
Loizos Loizou, Gregoris Maliotis and Michalis Athienidis, relaxing by the natural beauty of the landscape and the tranquility of the area.
Ο Λοΐζος Λοΐζου, Γρηγόρης Μαλιώτης και Μιχάλης Αθηαινίτης χαλαρώνουν από τη φυσική ομορφιά του τόπου και την ηρεμία του χώρου.
The majority of the locals are mainly engaged in farming, animal husbandry and other agricultural work.
Η πλειονότητα των κατοίκων του χωριού ασχολείται κυρίως με την κτηνοτροφία, τη γεωργία και άλλες αγροτικές εργασίες.
Having a break in the chariming old Demetra's family house fully and luxuriously restored and renovated. Demetra can recall vividly memories since her childhood.
Κάνοντας ένα διάλειμμα στο όμορφο, παλιό σπίτι της οικογένειας, της Δήμητρα Αθηαινίτη πλήρως ανακαινισμένο. Η Δήμητρα θυμάται έντονα τις αναμνήσεις από την παιδική της ηλικία.
It’s so peaceful and attractive here that you wish to spend long time. The natural beauty of the landscape and the tranquility of the area, make you feel relaxing and elevate the good mood.
Είναι τόση η ηρεμία και η ομορφιά του τόπου, που σε κάνουν, να θέλεις να μείνεις περισσότερο χρόνο. Η φυσική ομορφιά και η ηρεμία του τόπου, σε χαλαρώνουν και ανεβάζουν την καλή διάθεση.
A lot of restorations converting old beautiful houses in modern and elegant buildings.
Αναπαλαιώσεις σπιτιών και μετατροπή τους σε σύγχρονα, κομψά κτίρια.
The altitude and the deep valleys that are protected from the winds help for the growth of many and various cultivations.
Το υψόμετρο και οι βαθιές κοιλάδες, που είναι προστατευμένες από τους ανέμους, βοηθούν την ανάπτυξη πολλών και ποικίλων καλλιεργειών.
Remembering life in the village, in the rough -but beloved -years when values and principles where in the first place…
Ανακαλώντας στη μνήμη μας, τη ζωή, του χωριού στα δύσκολα αλλά τόσο αγαπημένα χρόνια, όταν οι αρχές και οι αξίες υπερτερούσαν...
The old Bedford bus (registered in 1973) now not in use in the garage, used to make a return trip to Nicosia every day some decades ago…
Το παλιό λεωφορείο της γραμμής, μάρκας Bedford (ενεγγράφη το 1973), σήμερα, είναι ακινητοποιημένο στο γκαράζ. Έκανε κάποτε τη διαδρομή κάθε μέρα προς τη Λευκωσία μετ’ επιστροφής, πριν από μερικές δεκαετίες...
Michalis Athienitis is looking at the post office boxes of the village.
Ο Μιχάλης Αθηαινίτης ρίχνει μια ματιά στα ταχυδρομικά κιβώτια του χωριού.
Gregoris Maliotis and Loizos Loizou, enjoying testing and buying local products and sweets made by Georgia and Alkiviades Alkiviadous!
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης και Λοΐζος Λοΐζου δοκιμάζουν τοπικά προϊόντα και αγοράζουν παραδοσιακά γλυκά από το ζεύγος Γεωργία και Αλκιβιάδη Αλκιβιάδου!
Derivatives produced from the grape - raisins, "khiofterka" (dry must jelly in rhomboid shape), "paluzes" (must jelly), "epsiman" (must molasses), "portos" (pulp with boiled must and wheat), "sousioukkos" (must-stick with almonds), "Zivania" (very strong, transparent, alcoholic beverage).
Παράγωγα των σταφυλιών που παρασκευάζονται (σταφίδκια, κκιοφτέρκα, ππαλουζές, έψημαν, πορτός, σουσιούκκος, ζιβανία).
After buying some home-made healthy local desserts and sweets everybody looks satisfied and more serious!
Μετά την αγορά σπιτικών, υγιεινών γλυκών, όλοι φαίνονται ικανοποιημένοι και πιο σοβαροί!
Two cozy shops are waiting to accommodate visitors with delicious local dishes and pure wine or zivania of local production.
Δυο ωραία μαγαζιά με νόστιμους τοπικούς μεζέδες και αγνό κρασί ή ζιβανία τοπικής παραγωγής, 
περιμένουν να φιλοξενήσουν τον επισκέπτη.
The wonderful natural environment of this village with its impressive mountainous outline and its traditional character, are only some of the elements which makes the village so attractive.
Το υπέροχο φυσικό περιβάλλον του χωριού με το εντυπωσιακό ορεινό περίγραμμα και τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το χωριό τόσο ωραίο.
The owner of IASON cafe is ready to serve his customers!
Ο ιδιοκτήτης του καφενείου Ιάσων είναι έτοιμος να σερβίρει τους πελάτες του!
Tavern and restaurant Chloe.
Interior design!
Εσωτερικός διάκοσμος!
After having a really great time in the village, is time to enjoy pure and delicious local dishes and wine.
Μετά από τον απολαυστικό χρόνο στο χωριό, η ώρα για απόλαυση της τοπικής, εξαιρετικής κουζίνας και κρασιού.
  
Thank you so much Demetra and Michalis Athinitis for your warm hospitality and getting us around Agioi Vavatsinias. We saw and we learned so much of the village that we would never have been able to do it by ourselves.
Ευχαριστούμε πολύ Δήμητρα και Μιχάλη Αθηαινίτη για τη
ζεστή φιλοξενία και thn ξενάγηση στους Αγίους Βαβατσινιάς. Είδαμε και μάθαμε τόσα πράγματα για το χωριό, που ποτέ δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε από μόνοι μας.
Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video