ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Aristi village, Zagorohoria, Epirus - Greece

Greece travel secrets - Aristi village
Ταξιδιωτικά μυστικά της Ελλάδας - Χωριό Αρίστη Ηπείρου
Aristi is a popular village in Western Zagorohoria. It is part of the Vikos-Aoos National Park and an ideal place for relaxing.
Η Αρίστη είναι ένα δημοφιλές χωριό στο Δυτικό Ζαγόρι. Είναι μέρος του Εθνικού Πάρκου Βίκου-Αώου και αποτελεί ιδανικό μέρος για χαλάρωση.
Buildings proudly showcase architecture of stone, slate and wood to complete the ambiance.
Τα κτίρια παρουσιάζουν με υπερηφάνεια την αρχιτεκτονική από πέτρα, σχιστόλιθο και ξύλο για να ολοκληρώσουν την ατμόσφαιρα.
Ένα από τα µεγαλύτερα χωριά του Ζαγορίου χτισµένο σε µια καταπράσινη πλαγιά, σε υψόµετρο 650 µέτρων, συνιστά πολύ δυνατό ορμητήριο για να εξερευνήσετε την ευρύτερη περιοχή.
One of the largest villages of Zagori built on a green hill, at an altitude of 650 m, is a very powerful base for exploring the wider area.
The region of Zagorohoria consists of 46 villages which ring the region similar to an amphitheater.
Η περιοχή των Ζαγοροχωρίων αποτελείται από 46 χωριά που παρουσιάζουν την περιοχή παρόμοια με ένα αμφιθέατρο.
The rivers here are reputed to be among the cleanest in all of Europe, and nearby forested mountains shelter some of the most rugged spots in Greece. Lygia & Gregoris Maliotis enjoy magnificent views!
Τα ποτάμια εδώ είναι φημισμένα για το ότι είναι από τα καθαρότερα σε όλη την Ευρώπη, ενώ τα κοντινά βουνά προσφέρουν καταφύγιο σε μερικά από τα πιο δύσβατα και τραχιά σημεία της Ελλάδας. Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνουν την υπέροχη θέα!
This area is also known as Zagori or Zagoria. This is one of their best kept secrets, and only recently have foreign tourists been discovering this haven of nature’s perfection that yields a plethora of enjoyable activities for nature lovers.
Αυτή η περιοχή είναι επίσης γνωστή ως Ζαγόρι ή Ζαγόρια. Αυτό είναι ένα από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά τους και μόνο πρόσφατα οι ξένοι τουρίστες ανακάλυψαν αυτό το καταφύγιο της τελειότητας της φύσης που αποδίδει μια πληθώρα από ευχάριστες δραστηριότητες για τους λάτρεις της φύσης.
Stone houses and mansions, cobbled streets make up the image of Aristi, charming village with notoriously traditional colour and excellent natural relief area.
Πέτρινα σπίτια και αρχοντικά, λιθόστρωτα δρομάκια αποτελούν την εικόνα της Αρίστης, ένα γοητευτικό χωριό με περίφημο παραδοσιακό χρώμα και εξαιρετικό φυσικό ανάγλυφο.

The central square of Aristi has some traditional cafes, from which you can admire the imposing church of the Assumption of Virgin Mary and its high belfry.
Στην κεντρική πλατεία της Αρίστης υπάρχουν μερικές παραδοσιακές καφετέριες, από τις οποίες μπορείτε να θαυμάσετε την επιβλητική εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου και το ψηλό καμπαναριό της.
Popi & Phivos Nicolaides at the village of Aristi which is on a crossroad, where one road leads to the villages of Megalo and Mikro Papingo.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης στο χωριό Αρίστη που βρίσκεται σε σταυροδρόμι, όπου ένας δρόμος οδηγεί στα χωριά Μεγάλο και Μικρό Πάπιγκο.
At the heart of this gorgeous and untamed region is Aristi village.
Στην καρδιά αυτής της πανέμορφης και απαράμιλλης περιοχής βρίσκεται το χωριό Αρίστη.
Known for its beautiful rivers, picturesque villages, and breathtaking views of nature at its best, the Zagorohoria region of Greece is becoming one of the most popular areas not only for Greeks to visit.
Γνωστά για τα όμορφα ποτάμια, τα γραφικά χωριά και την εκπληκτική θέα της φύσης στα καλύτερά της, τα Ζαγοροχώρια της Ελλάδας ολοένα και γίνονται μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές που επισκέπτονται όχι μόνο οι Έλληνες.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides are continually surprised by the magnificent views. Perhaps on the mountain slopes of Epirus the villages challenge you to explore their mysteries!
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου εκπλήσσονται συνεχώς από τη μαγευτική θέα. Ίσως στις βουνοπλαγιές της Ηπείρου τα πέτρινα χωριά, προκαλούν να εξερευνήσετε τα μυστήρια τους!

This is a side of Greece that eludes most, but captures the imagination and the hearts of all who come here.
Αυτή είναι η πλευρά της Ελλάδας που ξεφεύγει περισσότερο, αλλά αιχμαλωτίζει τη φαντασία και τις καρδιές όλων όσων έρχονται εδώ.
Charming views with spectacular sceneries on the bare peaks or the forest by the rivers with crystalline waters or the alpine lakes, Zarohoria is a destination you deserve to see.
Γοητευτική θέα με καταπληκτικά τοπία στις γυμνές κορυφές ή το δάσος από τα ποτάμια με κρυσταλλικά νερά ή τις αλπικές λίμνες, τα Ζαροχώρια είναι ένας προορισμός που αξίζει να δείτε.
In order to preserve the character of the area, Aristi has been instrumental in establishing a network of local businesses to encourage sustainable development.
Προκειμένου να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της περιοχής, η Αρίστη συνέβαλε αποφασιστικά στη δημιουργία ενός δικτύου τοπικών επιχειρήσεων για την ενθάρρυνση της αειφόρου ανάπτυξης.
Aristi is a magnificent base for hiking, rafting, and horseback riding through the dramatic Zagorohorian landscapes, but it also serves as the prime podium from which to view them.
Η Αρίστη είναι μια υπέροχη βάση για πεζοπορία, ράφτινγκ και ιππασία μέσα από τα δραματικά τοπία των Ζαγοροχωριών, αλλά χρησιμεύει και ως το πρωταρχικό βάθρο από το οποίο θα τα δείτε.
The natural beauty exceeds imagination in this inaccessible massif of Epirus and will guide you to dreamy sceneries through their traditional stone bridges.
Η φυσική ομορφιά ξεπερνά τη φαντασία σε αυτόν τον απρόσιτο ορεινό όγκο της Ηπείρου και θα σας οδηγήσει σε ονειρεμένα σκηνικά μέσα από τις παραδοσιακές πέτρινες γέφυρες.

It’s a place of vibrant landscapes and storybook villages, with a rich cultural heritage. An idyllic place, endowed with endless natural beauty.
Είναι ένας τόπος ζωντανών τοπίων και ιστορικών χωριών με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Ένα ειδυλλιακό μέρος, προικισμένο με ατελείωτη φυσική ομορφιά.

It is no coincidence that Zagorohoria are considered to be some of the best-preserved villages of beautiful Greece.
Δεν είναι τυχαίο ότι μερικά από τα Ζαγοροχώρια θεωρούνται από τα καλύτερα διατηρημένα χωριά της πανέμορφης Ελλάδας.

The natural scenery is great. Many rafting and kayak routes start from this point.
Το φυσικό τοπίο είναι υπέροχο. Πολλά δρομολόγια ράφτινγκ και καγιάκ ξεκινούν από αυτό το σημείο.
Lygia & Gregoris Maliotis enjoy the atmosphere of Greek culture in old times and escape the fast pace of city life.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνουν την ατμόσφαιρα, της παλιάς ελληνικής πολιτιστικής ζωής και ξεφεύγουν από το γρήγορο ρυθμό της ζωής της πόλης.

When you in Aristi, you should have lunch there. The epirotic pites, filled with cheese, meat or vegetables are highly recommended, as well as the local wine.
Όταν είσθε στην Αρίστη, θα πρέπει να φάτε εκεί. Οι ηπειρωτικές πίτες, γεμάτες τυρί, κρέας ή λαχανικά συνιστώνται ιδιαίτερα, καθώς και το τοπικό κρασί.
Gregoris Maliotis chooses the place for a break and a lunch in the old square of the village.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης επιλέγει τον τόπο για ένα διάλειμμα και φαγητό στην παλιά πλατεία του χωριού.
The captivating central square of Aristi under the eye of the huge old plane tree.
Η μαγευτική κεντρική πλατεία της Αρίστης κάτω από το μάτι, του παλιού, τεράστιου πλάτανου.
It is undoubtedly the most photographed spot in the village! The 200-year old stone house has been completely renovated and today it functions not only as an authentic traditional café but also as an excellent restaurant that boasts local gastronomy.
Είναι αναµφισβήτητα το πιο πολυφωτογραφηµένο σηµείο του χωριού! Το 200 ετών πέτρινο σπίτι που ανακαινίστηκε πλήρως και σήµερα λειτουργεί όχι µόνο ως αυθεντικό παραδοσιακό καφενείο αλλά και ως εξαιρετικό εστιατόριο που υµνεί την τοπική γαστρονοµία.


The natural beauty makes the region one of the country’s best kept secrets - and Aristi a true hidden gem.
Η φυσική ομορφιά κάνει την περιοχή ένα από τα καλύτερα διατηρημένα μυστικά της χώρας - και την Αρίστη ένα πραγματικό κρυφό κόσμημα.
Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video