ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Plaka neighbourhood and the oldest House in Athens - Greece

Συνοικία Πλάκα και το παλαιότερο σπίτι στην Αθήνα
Lygia Malioti & Popi Nicolaides in Plaka neighbourhood, outside the Benizelos Mansion or the House of Agia Philothei, which is the oldest house in Athens!
Η Λυγία Μαλιώτη & Πόπη Νικολαΐδου στη συνοικία, της Πλάκας, έξω από το Αρχοντικό Μπενιζέλου ή το Σπίτι της Αγίας Φιλοθέης, που είναι το παλαιότερο σπίτι στην Αθήνα!
Adrianou Street is the largest and most central street in Plaka and divides it into two areas: the upper Plaka, located right under the Acropolis and the lower Plaka, situated between Syntagma and Monastiraki.
Η οδός Αδριανού είναι ο μεγαλύτερος και πιο κεντρικός δρόμος της Πλάκας, που την χωρίζει σε δύο περιοχές: την Άνω Πλάκα, ακριβώς κάτω από την Ακρόπολη και την Κάτω Πλάκα, που βρίσκεται ανάμεσα στο Σύνταγμα και το Μοναστηράκι.
The favorite neighborhood of locals, the gem under the shade of the Acropolis is called Plaka.
Η αγαπημένη γειτονιά των ντόπιων, το στολίδι κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης ονομάζεται Πλάκα.

Gregoris Maliotis outside of the oldest surviving house of Athens which is located in Plaka and belonged to the aristocratic family of the Athenian Angelos Benizelou - whose daughter would later become known as St. Filothei.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης έξω από το παλαιότερο σπίτι της Αθήνας στην Πλάκα. Ανήκε στην αριστοκρατική οικογένεια του Αθηναίου Άγγελου Μπενιζέλου - του οποίου η κόρη αργότερα έγινε γνωστή ως ο Άγια Φιλοθέη.
Built in the beginning of the 16th century and renovated at the end of the 17th, it is a characteristic two-storey mansion of the period of the Turkish occupation.
Χτισμένο στις αρχές του 16ου αιώνα και ανακαινισμένο στα τέλη του 17ου αιώνα, είναι ένα χαρακτηριστικό διώροφο αρχοντικό της περιόδου της τουρκικής κατοχής.
In the heart of the old city center a large inscription informs that at this point the oldest house of Athens is preserved.
Στην καρδιά του παλιού τμήματος, της πόλης μια μεγάλη επιγραφή ενημερώνει ότι στο σημείο αυτό διατηρείται το παλαιότερο σπίτι της Αθήνας.
The house dates back to the 16th century, but most of what we see today is from the late 17th and early 18th century.
Το σπίτι χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, αλλά τα περισσότερα από αυτά που βλέπουμε σήμερα είναι από τα τέλη του 17ου και τις αρχές του 18ου αιώνα.
The Benizelou Mansion has been restored and is now a museum that opened its doors to the public in February 2017.
Το Μέγαρο Μπενιζέλου έχει αποκατασταθεί και είναι πλέον ένα μουσείο που άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό το Φεβρουάριο του 2017.
A characteristic example of its Ottoman architecture, with loggia, patio and well.
Χαρακτηριστικό δείγμα της οθωμανικής αρχιτεκτονικής, με περίστυλη στοά, αίθριο και πηγάδι.
It has a hagiati (roofed verandah) on the floor, arches on the ground floor, and an interior yard with a well, spring and an olive press.
Έχει ένα χαγιάτι (στεγασμένη βεράντα) στον όροφο, αψίδες στο ισόγειο, και μια εσωτερική αυλή με πηγάδι και ελαιοτριβείο.
The museum tells the story of the Benizelos family and Agia Filothei and describes the habits and the traditions of the Athenian aristocracy before the revolution against the Ottoman Empire in 1821.
Το μουσείο αναφέρει την ιστορία της οικογένειας Μπενιζέλου και της Αγίας Φιλοθέης και περιγράφει τις συνήθειες και τις παραδόσεις της αθηναϊκής αριστοκρατίας πριν από την επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1821.
Plaka is full of old buildings characterized by unique charm.
Η Πλάκα είναι γεμάτη από παλιά κτίρια που χαρακτηρίζονται από μοναδική γοητεία.
Amazing picturesque street in Plaka. 
Ένας καταπληκτικός γραφικός δρόμος στην Πλάκα.
Nobody knows where the area took its name from. According to the most prevalent opinion, Plaka took its name from a large stone slab that was found in the area.
Κανείς δεν ξέρει από πού πήρε το όνομά της. Σύμφωνα με την πιο διαδεδομένη άποψη, η Πλάκα πήρε το όνομά της από μια μεγάλη πέτρινη πλάκα που βρέθηκε στην περιοχή.
You will be mesmerized by the beauty of the houses with neoclassic colors, the architecture, the well preserved gardens, the elegance and the atmosphere of the whole area.
Θα γοητευτείτε από την ομορφιά των σπιτιών με νεοκλασικά χρώματα, την αρχιτεκτονική, τους καλά διατηρημένους κήπους, την κομψότητα και την ατμόσφαιρα ολόκληρης της περιοχής.
An historic original house, now a cozy restaurant in the Plaka, with red flowered bougainvillea growing across old walls.
Ένα ιστορικό αρχικό, που είναι εστιατόριο τώρα στην Πλάκα, με μπουκαμβίλιες με κόκκινα λουλούδια που αναπτύσσονται γύρω στους παλιούς τοίχους.
Plaka with the consistent beauty on ancient steps provides a splendid getaway that fills with excitement.
Η Πλάκα με τη σταθερή ομορφιά στα αρχαία σκαλοπάτια, προσφέρει μια υπέροχη απόδραση που γεμίζει με ενθουσιασμό.
The 74th Public Elementary School in Plaka – Athens on Adrianou Street was built between 1875 and 1876.
Το κτίριο του 74ου Δημόσιου Δημοτικού Σχολείου στην Πλάκα, στην οδό Αδριανού, χτίστηκε μεταξύ των ετών 1875 και 1876.
The Elementary School of Plaka is also known as the "Kambani’s School", as he worked here for many years as a teacher and as the director the enlightened teacher, Vasilios Kampanis (1876-1942).
Το Δημοτικό Σχολείο της Πλάκας είναι γνωστό και ως «Σχολείο του Καμπάνη», γιατί εδώ εργάστηκε επί σειρά ετών ως δάσκαλος και ως διευθυντής ο φωτισμένος εκπαιδευτικός Βασίλειος Καμπάνης (1876-1942).
Many personalities of politics, science, art, social life, such as Prime Minister Xen. Zolotas, and many celebrities went to this school.
Από το σχολείο αυτό πέρασαν πολλές προσωπικότητες της πολιτικής, της επιστήμης, της τέχνης, της κοινωνικής ζωής, όπως ο πρωθυπουργός Ξενοφών Ζολώτας και άλλες προσωπικότητες της δημόσιας ζωής.
The whole school complex of the 74th Elementary School completes the two-storey neoclassical building of 1910.
Το όλο σχολικό συγκρότημα του 74ου Δημοτικού Σχολείου συμπληρώνει και το διώροφο νεοκλασικό κτίσμα του 1910.
Typical place full of local aromas and traditional essence pave a romantic way up the Sacred Rock of Athens.
Χαρακτηριστικό μέρος γεμάτο τοπικά αρώματα και παράδοση, δημιουργεί έναν ρομαντισμό πάνω στον Ιερό Βράχο της Αθήνας.
Indelibly marked by history, yet, in a magical way, unspoiled by the passing of the time, Plaka, is a crossroad of civilizations, inhabited since the antiquity.
Ανεξάρτητη από την ιστορία, όμως, με μαγικό τρόπο, απείραχτη από το πέρασμα του χρόνου, η Πλάκα είναι ένα σταυροδρόμι των πολιτισμών, που κατοικούσαν από την αρχαιότητα.
If you enjoy art and photography, you can admire Plaka's quaint houses, graffity and picturesque scenery!
Αν απολαμβάνετε την τέχνη της φωτογραφίας, μπορείτε, να θαυμάσετε τα γραφικά σπίτια της Πλάκας, τα γκράφιτι στους τοίχους και γενικά το γραφικό σκηνικό!
As quiet and charming it might be, street artists break this monotony with their paint. In the old narrow streets of Plaka, one can find many amazing pieces of street art.
Όσο ήσυχο και γοητευτικό μπορεί να είναι, οι καλλιτέχνες του δρόμου σπάνε αυτή τη μονοτονία με τα χρώματα τους. Στα παλιά σοκάκια της Πλάκας, μπορείτε, να βρείτε πολλά εκπληκτικά κομμάτια τέχνης του δρόμου.
The financial crisis was a huge inspiration for artists who wanted to show from their own perspective an artistic representation of the current economic situation.
Η οικονομική κρίση αποτέλεσε μεγάλη έμπνευση για τους καλλιτέχνες, που ήθελαν, να δείξουν από τη δική τους οπτική μια καλλιτεχνική εκπροσώπηση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης.
In the old city of Athens, street art is very developed, creating a street canvas and a colorful picture. Areas of Athens old town are covered in graffiti.
Στην παλιά πόλη της Αθήνας, η τέχνη του δρόμου είναι πολύ ανεπτυγμένη, δημιουργώντας έναν καμβά και μια πολύχρωμη εικόνα. Οι περιοχές της παλιάς πόλης της Αθήνας καλύπτονται με γκράφιτι.
The origin of the name (Dormition of Theotokos Church - Panaghia Chrysokastriotissa) is not certain and is attributed either to its location under the Acropolis (Kastro) or to its construction from a member of the Katsriotis family.
Η προέλευση της ονομασίας της εκκλησίας (Παναγία της Χρυσοκαστριώτισσας) δεν είναι εξακριβωμένη και αποδίδεται είτε στη θέση της κάτω από την Ακρόπολη (Κάστρο) ή στην οικοδόμησή της από κάποιο μέλος της οικογένειας Καστριώτου.
The church dates form the 12th century and is considered that it has been erected over an ancient sanctuary of the goddess Hestia.
Ο ναός χρονολογείται στον 12ο αιώνα και θεωρείται ότι έχει οικοδομηθεί στη θέση αρχαίου ιερού της θεάς Εστίας.
The moment you start walking on its paved narrow streets you get the feeling that you travel back in time.
Τη στιγμή που θα ξεκινήσετε να περπατάτε στα πλακόστρωτα δρομάκια, θα έχετε την αίσθηση ότι ταξιδεύετε πίσω στο χρόνο.
Plaka is built on top of the residential areas of the ancient town of Athens. 
Η Πλάκα είναι χτισμένη πάνω από τις κατοικημένες περιοχές της αρχαίας πόλης της Αθήνας.
Even Plaka's air is different: Softer, clearer and full of scents, like a gift from gods.
Ακόμη και ο αέρας της Πλάκας είναι διαφορετικός: Πιο μαλακός, καθαρότερος και γεμάτος αρώματα, σαν δώρο από τους θεούς.
Agia Dynami (‘holy power’) is a small church whose origins date back to the 16th century. An inscription found on the site suggests that the church was built over an ancient temple dedicated to Hercules.
Η Αγία Δύναμης είναι ένα εκκλησάκι που χρονολογείται από τον 16ο αιώνα. Επιγραφή που βρέθηκε στην τοποθεσία, υποδηλώνει ότι χτίστηκε πάνω από έναν αρχαίο ναό αφιερωμένο στον Ηρακλή.
According to local tradition, it was in a workshop next to this church that during the Greek war of Independence of 1821, the Greek ammunition master Mastropavlis had to make bullets for the Turks. However he also managed (through a church tunnel ) to provide also ammunition to the Greek freedom fighters .
Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, σε ένα διπλανό εργαστήρι, κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, ο πυρετεχνουργός Μαστροπαβλής έφτιαχνε σφαίρες για τους Τούρκους. Ωστόσο, κατάφερε (μέσω μιας σήραγγας της εκκλησίας) να προμηθεύει και πυρομαχικά στους Έλληνες μαχητές της ελευθερίας.
Gregoris Maliotis outside the picturesque church of Agia Dynami (The Holy Power of the Virgin), completely surrounded by the modern building of Electra Metropolis Hotel.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης έξω από το γραφικό εκκλησάκι της Αγίας Δύναμης, το οποίο περιβάλλεται από το σύγχρονο κτίριο του ξενοδοχείου Ηλέκτρα Μητρόπολης.
In the heart of the old city center, Agia Irini Square, is dominated by the church of the same name, where dozens of cafes, bars and restaurants line the square and surrounding streets.
Στην καρδιά του παλιού κέντρου της πόλης, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, που κυριαρχείται από την ομώνυμη εκκλησία, όπου οι δεκάδες καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια ευθυγραμμίζουν την πλατεία και τους γύρω δρόμους.
Popi Nicolaides outside of the church of Saint Irene, which used to be a Cathedral until 1862.
Η Πόπη Νικολαΐδου έξω από την εκκλησία της Αγίας Ειρήνης, η οποία ήταν και ο Καθεδρικός ναός της πόλης μέχρι το 1862.

Beuatiful external interior at the entrance of the church.
Πανέμορφος εξωτερικός διάκοσμος στην είσοδο της εκκλησίας.
The church of Agia Irini was built in 1847 as part of the enlargement of a medieval church of the same name that was the most important place of worship in the city of Athens until the time of King Otto.
Η εκκλησία της Αγίας Ειρήνης χτίστηκε το 1847 ως μέρος της επέκτασης μεσαιωνικής εκκλησίας με το ίδιο όνομα, που ήταν ο σημαντικότερος τόπος λατρείας στην πόλη της Αθήνας μέχρι την εποχή του βασιλιά Όθωνα.


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video