ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Τράπεζα Ελλάδος: Αύξηση σε αφίξεις και εισπράξει στο πρώτο τρίμηνο του 2015!!!


Αντέχει ο ελληνικός Τουρισμός, παρά τις αντίξοες συνθληκες που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά και την κακή διεθνή εικόνα της χώρας.
Σύμφωνα με τα απίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος στο πρώτο τρίμηνο του 2015, οι αφίξεις αυξήθηκαν κατα 45,6%, ενώ οι εισπράξεις κατά 12,8%.
"Πρωταθλήτριες" σε δαππάνες η Γερμανία και η Γαλλία και σε αριθμούς αφίξεων επίσης οι δύο αυτές χώρες.
Με αρνητικό πρόσημο η Ρωσία και η Αγγλία.
Πιο αναλυτικά, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Μάρτιο του 2015 εμφάνισε πλεόνασμα 49 εκατ. ευρώ έναντι 46 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2014, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. 
Ειδικότερα, αύξηση κατά 24 εκατ. ευρώ ή 13,3% κατέγραψαν το μήνα Μάρτιο 2015 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 205 εκατ. ευρώ έναντι 181 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2014.
Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στις ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 15,0% (Μάρτιος 2015: 156 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2014: 135 εκατ. ευρώ). 
Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 34,3%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 15,3%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 4,9% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 8,1% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες. 
Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 69 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 56 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22,7%. 
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 60 εκατ. ευρώ ή 12,8% σε σύγκριση με την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 47 εκατ. ευρώ ή 11,4%. 
H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 45,6%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 22,2%. 
Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 1,7% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 4,2% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες. 

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις 
Το Μάρτιο του 2015, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 13,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Αναλυτικότερα, μείωση κατά 10,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 (Μάρτιος 2015: 82 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2014: 91 εκατ. ευρώ). 
Οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 παρουσίασαν αύξηση κατά 34 εκατ. ευρώ ή 39,5% (Μάρτιος 2015: 120 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2014: 86 εκατ. ευρώ). Η μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 ήταν κυρίως αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 8 εκατ. ευρώ ή 15,5%, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 3,8% (Μάρτιος 2015: 36 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2014: 38 εκατ. ευρώ). 
Ειδικότερα, όσον αφορά τις εισπράξεις από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 8,2% και διαμορφώθηκαν στα 17 εκατ. ευρώ, και αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 8,6% και διαμορφώθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ. 
Μείωση κατά 13,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12 εκατ. ευρώ (Μάρτιος 2014: 14 εκατ. ευρώ). 
Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, μείωση κατά 87,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στο 1 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 47,1% και διαμορφώθηκαν στα 16 εκατ. ευρώ. 
Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 12,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και διαμορφώθηκαν στα 532 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση κατά 16,7% των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 266 εκατ. ευρώ, και δευτερευόντως στις εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 253 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. 
Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 138 εκατ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν κατά 2,4%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 29,6% και διαμορφώθηκαν στα 114 εκατ. ευρώ. 
Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 2,8% και διαμορφώθηκαν στα 42 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 39,7% και διαμορφώθηκαν στα 14 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 42 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25,5%. 
Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, μείωση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 73,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 5 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 32,9% και διαμορφώθηκαν στα 35 εκατ. ευρώ. Εισερχόμενη 
Εισερχόμενη Ταξιδιωτική Κίνηση
Η εισερχόμενη κίνηση το Μάρτιο του 2015 διαμορφώθηκε στις 613 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 34,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα πρωτίστως της αύξησης κατά 51,1% των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 28 και δευτερευόντως της αύξησης κατά 16,3% των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28. 
Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 131 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 35,9% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά 61,6% (Μάρτιος 2015: 225 χιλ., Μάρτιος 2014: 139 χιλ.). 
Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 45,6% και 139,7% αντιστοίχως και αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 16,5%. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, μείωση εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Ρωσία κατά 81,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 84,3%, και διαμορφώθηκαν στις 25 χιλ. ταξιδιώτες. 
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015 αυξήθηκε κατά 45,6% και διαμορφώθηκε στις 1.728 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 1.187 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκε στις 1.021 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 70,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. 
Επίσης, οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκαν στις 708 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,3%. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 29,7% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 105,7%. Ειδικότερα, αύξηση εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία κατά 35,9% και 94,2% αντιστοίχως, καθώς επίσης και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 37,7%. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 66,9% και διαμορφώθηκαν στις 9 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 49,7% και διαμορφώθηκαν στις 48 χιλ. ταξιδιώτες.


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video