ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Langadas, Thessaloniki - Greece

A pleasant unspoiled town with authentic charm 
Λαγκαδάς απείραχτος από το χρόνο, με αυθεντική γοητεία
Langadas is situated in the northeastern part of the prefecture of Thessaloniki, approximately 20 km from the city of Thessaloniki.
Ο Λαγκαδάς βρίσκεται στο Β.Α. τμήμα του νομού Θεσσαλονίκης και σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από την πόλη της Θεσσαλονίκης.
The population is about 20,000 inhabitants mostly locals and has several refugees from Asia Minor, Thrace and other areas.
Ο πληθυσμός είναι περίπου 20.000 κάτοικοι στην πλειονότητά τους ντόπιοι ενώ έχει και αρκετούς πρόσφυγες Μικρασιάτες, Θρακιώτες και από άλλες περιοχές.
Located in the center of a fertile basin, the residents until recently working in agriculture and fishing in the lake Koronia.
Βρίσκεται στο κέντρο ενός εύφορου λεκανοπεδίου, οι δε κάτοικοι μέχρις πρότινος ασχολούνταν με την γεωργία και την αλιεία στη λίμνη Κορώνεια.
Nearby the town is Lake Koronia or Lagada is located.
Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η λίμνη Κορώνεια ή Λαγκαδά.
Residents of Lagada participated in the revolution of 1821. The famous fighter for freedom was Stavros Tzanis.
Οι κάτοικοι του Λαγκαδά συμμετείχαν στην επανάσταση του 1821, με γνωστότερο αγωνιστή τον Σταύρο Τζανή.

The contribution of the locals to the Macedonian struggle was considerable, and an exceptional figure was the chieftain Chris Dremli.
Κατά το Μακεδονικό αγώνα οι Λαγκαδιανοί προσέφεραν πολλά, με κυριότερο Μακεδονομάχο, τον οπλαρχηγό Χρήστο Δρεμλή.
Popi Nicolaidou enjoying window shopping and spending good time looking at the goods on sale in shop windows. 
Η Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνει τη βόλτα στο κέντρο της πόλης, χαζεύοντας στις βιτρίνες.
A most eye catching and beautiful local architecture, magnifies the charm of the pretty big town.
Ξεχωριστή, ευδιάκριτη και όμορφη τοπική αρχιτεκτονική που μεγεθύνει τη χάρη της ωραίας κωμόπολης.

Langadas situated at an altitude of about 130 meters is a large town and an active cultural center.
Ο Λαγκαδάς σε υψόμετρο 130 περίπου μέτρων είναι μια ωραία κωμόπολη και πολιτιστικό κέντρο.
The festivals and various events are many and some of them have been around for centuries. (Anastenaria (fire walking ritual), the carnival in the square, the festival, the Mygdonia etc.).
Τα πανηγύρια και οι εκδηλώσεις είναι πάρα πολλές και πολλά υπάρχουν εδώ και αιώνες. Χαρακτηριστικά είναι τα Αναστενάρια, το καρναβάλι στην πλατεία, το πανηγύρι, τα Μυγδόνια κ.ά.
With the population exchange in 1923, people from Asia Minor who settled here, along with their other traditions brought and Anastenaria (fire walking ritual). The custom is originated in antiquity.
Με την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923, οι Μικρασιάτες που εγκαταστάθηκαν εδώ, μαζί με τα άλλα έθιμά τους μετέφεραν και τα Αναστενάρια. Το έθιμο, που έλκει την καταγωγή του στην Αρχαιότητα.
The huge and beautiful church of the Assumption of Virgin Mary in Langadas. 
Ο ωραίος και τεράστιος ιερός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Λαγκαδά.
Popi Nicolaides outside the big church of the Assumption of Virgin Mary in Langadas, looking happy to have the opportunity to visit this place with an authentic charm.
Η Πόπη Νικολαΐδου έξω από τη μεγάλη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Λαγκαδά, ευχαριστημένη που είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί αυτό το μέρος με την αυθεντική γοητεία.
Is the main church of the town. A big and an old church with a rich history.
Eίναι ο κύριος ναός του χωριού. Μεγάλη και παλιά εκκλησία με πλούσια ιστορία.
The beginning of the history of Langadas is very old, says our friend Sakis Kotsakis.
Η αρχή της ιστορίας του Λανγκαδά βρίσκεται πολύ παλιά, μας πληροφορεί ο φίλος μας Σάκης Κοτσάκης.
Langadas name is originated from "langadin" diminutive place name, of the Middle Ages, of the word "lagos" which means valley.
Το όνομα Λαγκαδάς προέρχεται από το «λαγκάδιν», υποκοριστικό τοπωνύμιο, του μεσαίωνα, της λέξης «λάγκος» που σημαίνει κοιλάδα.
The current name of Langadas is found in written sources from the 6th century AD.
Με το σημερινό όνομα ο Λαγκαδάς απαντάται στις γραπτές πηγές από τον 6ο αιώνα μ.Χ.
New buildings, schools, roads and works, as well as renovation of public buildings to upgrade living standards.
Νέα κτίρια, σχολεία, καινούριοι δρόμοι και έργα, καθώς και ανακαινίσεις δημοσίων κτιρίων για αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου.
In the valley of Mygdonia, in a green oasis of 100 acres and only 2 kilometres east of the city of Langadas, lie the homonymous curative baths. 
Στην κοιλάδα της Μυγδονίας, σε μια πράσινη όαση 100 στρεμμάτων και μόλις 2 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης του Λαγκαδά, βρίσκονται τα ομώνυμα ιαματικά λουτρά.
Just one kilometer near the city of Langada the thermal baths are located, dating from the Byzantine period. The thermal springs operated by the time of Constantine the Great and a part is built since then.
Ένα μόλις χιλιόμετρο δίπλα στην πόλη του Λαγκαδά βρίσκονται τα ιαματικά Λουτρά που χρονολογούνται από τους Βυζαντινούς χρόνους. Οι λουτροπηγές λειτουργούν από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και μέρος τους είναι κατασκευασμένο από τότε.
Today, two byzantine tanks from the years 900 and 1400 A.D. are still existed and are still in use.
Σήμερα, δύο βυζαντινές δεξαμενές από τα έτη 900 και 1400 μ.Χ. εξακολουθούν να υπάρχουν και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται.
Soon after Greece has imposed capital controls and ATMs operate with a daily cash withdrawal limit of 60 euros per card.
Αμέσως μετά που η χώρα επέβαλε νομισματικούς ελέγχους και οι Αυτόματες Ταμιακές Μηχανές επιτρέπουν αναλήψεις 60 ευρώ την ημέρα.
Excellent variety of fresh fruits and veggies locally and in the surrounding area produced.
Εξαιρετική ποικιλία φρέσκων φρούτων και λαχανικών τοπικής παραγωγής και τη γύρω περιοχή.
Selection and shopping of fresh fruits and vegetables at good prices. 
Επιλογή και αγορά φρέσκων φρούτων και λαχανικών, σε καλές τιμές.
It is ideal for a quick trip for residents of Thessaloniki.
Είναι ιδανικό μέρος για γρήγορες εκδρομές για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης.
Many people prefer the baths of Langadas and the tavernas in the town and the surrounding villages for their famous and delicious meat.
Πολλοί προτιμούν τα Λουτρά του Λαγκαδά και τις ταβέρνες της πόλης και των γύρω χωριών που φημίζονται για τα νόστιμα ντόπια κρέατα.
Popi Nicolaides and Sakis Kotsakis trying to find Sakis favourite, cozy restaurant with the delicious food.
Η Πόπη Νικολαΐδου και ο Σάκης Κοτσάκης προσπαθούν να βρουν το μικρό εστιατόριο με το θαυμάσιο φαγητό, που προτιμά ο Σάκης.
Standing and eating at the busiest pedestrian street of the town. Enjoying the traditional local delicious souvlaki, gyros and sountzoukaki, grilled minced meat wrapped in grilled pita bread with fresh tomato, onion and tzatziki sauce.
Τρώγοντας όρθιοι στον πιο πολυσύχναστο πεζόδρομο της πόλης. Απολαμβάνοντας το παραδοσιακό τοπικό νόστιμο σουβλάκι, γύρο και σουτζουκάκια, ψητό κιμά τυλιγμένο σε πίτα στη σχάρα με φρέσκια ντομάτα, κρεμμύδι και τζατζίκι.
Good friends like Sakis Kotsakis never say good bye. They simply say "See you soon"! Thank so much dear Sakis for your warm hospitality and excellent tour guidance!
Οι καλοί φίλοι όπως ο Σάκης Κοτσάκης ποτέ δεν λένε αντίο. Απλώς λένε «Στο επανειδείν»! Ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ μας Σάκη για τη θερμή φιλοξενία και την εξαιρετική ξενάγηση!Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video