ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Τράπεζα Ελλάδος: +7,1% οι εισπράξεις, +10,6% οι αφίξεις στο οκτάμηνο


Βελτίωση σημείωσε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο του 2015, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Πιο αναλυτικά, το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 212 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της ανόδου των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών τον Αύγουστο κατά 2,8% και των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 7,3%.
Οι συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 10,43 δισ ευρώ, ενώ μόνο τον Αύγουστο διαμορφώθηκαν στα 3,39 δισ.. 
Την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2015, οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 10,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2014 και οι αντίστοιχες εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,1%. 
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 
Τον Αύγουστο του 2015, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 2,1 δισεκ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 232 εκατ. ευρώ από εκείνο του Αυγούστου του 2014. 
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των ελλειμμάτων των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία αντιστάθμισε την πτώση που παρατηρήθηκε στο πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών. 
Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε κατά 268 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του Αυγούστου του 2014, κυρίως λόγω της πτώσης των εισαγωγών, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. 
Οι εξαγωγές περιορίστηκαν επίσης, αλλά σε μικρότερη έκταση. 
Σημειώνεται ότι το μήνα Αύγουστο η αξία των εξαγωγών αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία μειώθηκε μόνο κατά 2,8%. 
Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 142 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως θαλάσσιων) και από λοιπές υπηρεσίες. Αντιθέτως, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε βελτίωση. Το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 212 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της ανόδου των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών τον Αύγουστο κατά 2,8% και των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 7,3%. 
 Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εξελίξεων, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν μείωση κατά 17,4%, αρκετά υψηλότερη από την κάμψη των αντίστοιχων εξαγωγών (9,8%), με αποτέλεσμα την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών κατά 125 εκατ. ευρώ. Τον Αύγουστο του 2015, το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε έλλειμμα μικρότερο κατά 109 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του Αυγούστου του 2014, ενώ το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων δεν μεταβλήθηκε σημαντικά. 
 Την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2015, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε κατά 1,5 δισεκ. ευρώ και παρουσίασε πλεόνασμα 936 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 557 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. 
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών, το οποίο σημείωσε πλεόνασμα 1,3 δισεκ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,5 δισεκ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2014, κυρίως λόγω του περιορισμού της δαπάνης για εισαγωγές. 
Συνολικά, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 4,7% την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2015, αλλά οι αντίστοιχες δαπάνες για εισαγωγές μειώθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, κατά 11,2%. 
Την ίδια περίοδο επιδεινώθηκαν τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε κατά 3 δισεκ. ευρώ, λόγω της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία παρουσίασαν άνοδο κατά 7,7%, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες για εισαγωγές δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή.
Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε, καθώς σημειώθηκε μείωση των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές και λοιπές υπηρεσίες, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες. 
Την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2015, οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 10,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2014 και οι αντίστοιχες εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,1%.  
Ισοζύγιο Κεφαλαίων 
Τον Αύγουστο του 2015, το ισοζύγιο κεφαλαίων δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2015, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε πλεόνασμα 614 εκατ. ευρώ, κατά 1,2 δισεκ. ευρώ μικρότερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2014. Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων 
Τον Αύγουστο του 2015, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) εμφάνισε πλεόνασμα 2,1 δισεκ. ευρώ, κατά 244 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του ίδιου μήνα του 2014. Την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2015 σημειώθηκε πλεόνασμα 1,6 δισεκ. ευρώ, κατά 261 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο σε σχέση με εκείνο του ίδιου διαστήματος του 2014.  
Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών 
Τον Αύγουστο του 2015, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων δεν σημειώθηκαν αξιόλογες συναλλαγές. Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση κατά 228 εκατ. ευρώ των απαιτήσεων κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως τη μείωση κατά 169 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια έκδοσης μη κατοίκων. 
Η μείωση κατά 2,9 δισεκ. ευρώ των καθαρών υποχρεώσεων κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά αποκλειστικά την καθαρή μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια έκδοσης κατοίκων. Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 317 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και στη στατιστική προσαρμογή ύψους 362 εκατ. ευρώ που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων. 
Στην πλευρά των υποχρεώσεων, η αύξηση κατά 5,8 δισεκ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την καθαρή μείωση κατά 5,6 δισεκ. ευρώ των καταθέσεων και repos των μη κατοίκων στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και την καθαρή αύξηση 112 εκατ. ευρώ λόγω της στατιστικής προσαρμογής που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων. Οι κινήσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την καθαρή αύξηση των υποχρεώσεων κατά 343 εκατ. ευρώ. 
Την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2015, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων από άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό σημείωσαν αύξηση κατά 265 εκατ. ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες υποχρεώσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν μείωση κατά 175 εκατ. ευρώ. 
Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση κατά 3,2 δισεκ. ευρώ των απαιτήσεων κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 10,4 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των τοποθετήσεών τους σε μετοχές αλλοδαπών επιχειρήσεων κατά 7,0 δισεκ. ευρώ. Επίσης, οι καθαρές υποχρεώσεις κατοίκων έναντι του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 9,9 δισεκ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων. Τέλος, στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων. 
Επιπλέον, όσον αφορά τις απαιτήσεις, το οκτάμηνο του 2015 σημειώθηκε καθαρή αύξηση κατά 3,5 δισεκ. ευρώ των καταθέσεων και repos κατοίκων στο εξωτερικό. 
Στην πλευρά των υποχρεώσεων, η καθαρή αύξηση κατά 12,3 δισεκ. ευρώ των καταθέσεων και repos μη κατοίκων στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων κατοίκων.
 Στο τέλος Αυγούστου 2015, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 5,0 δισεκ. ευρώ, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το τέλος Αυγούστου 2014.


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video