ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

London city - Great Britain


The cosmopolitan city of London - Η κοσμοπολίτικη πόλη του Λονδίνου


Part II' - Μέρος ΙΙ'

London is filled with amazing places to see, delicious foods to eat and quirky spots to find and although all the obvious places are a definite must to visit, some of London’s more exciting ‘treasures’ are not as well- known as you’d expect.
Το Λονδίνο είναι γεμάτο εκπληκτικά μέρη για να δείτε, νόστιμα φαγητά για να φάτε και περίεργα σημεία για να βρείτε. Παρόλα τα προφανή μέρη, που είναι σίγουρο ότι θα πρέπει, να επισκεφτείτε, μερικοί από τους πιο συναρπαστικούς «θησαυρούς» του Λονδίνου δεν είναι τόσο γνωστοί, όσο ίσως νομίζετε.


Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides, with a cup of coffee in one hand and their city maps in the other… ready to explore this part of the city.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου, με ένα ποτήρι καφέ στο ένα χέρι και τους χάρτες της πόλης στο άλλο… έτοιμοι, να εξερευνήσουν αυτό το τμήμα, της πόλης.

The stunning building of the Houses of Parliament otherwise known as the Westminster, is the home of English Parliament. The magnificent Gothic Revival masterpiece was built between 1840 and 1888.
Το εκπληκτικό κτίριο του Κοινοβουλίου, γνωστό και ως Γουέντσμιντερ. Το υπέροχο αριστούργημα της Γοτθικής Αναγέννησης χτίστηκε μεταξύ του 1840 και του 1888.

London is not just the grandeur of the ever-imperial capital. Spending time in London City and the surrounding areas is a unique experience.
Το Λονδίνο δεν είναι μόνο το μεγαλείο της πάλαι ποτέ αυτοκρατορικής πρωτεύουσας. Η επίσκεψη στο Λονδίνο είναι μια μοναδική εμπειρία.


On the background of the British Parliament the trademark of the city and the country.
Με φόντο το Βρετανικό Κοινοβούλιο σήμα κατατεθέν της πόλης και της χώρας.

The beauty is breathtaking and can be seen everywhere... 
Η ομορφιά είναι απίθανη και βρίσκεται παντού... 
Rich culture, history and tradition. Some corners of the city are the same as such historical sites.
Πλούσιο πολιτιστικό παρελθόν, ιστορία και παράδοση. Μερικές γωνιές της πόλης είναι η ίδια η ιστορία.

The magnificent building of the Houses of Parliament and the gorgeous Trafalgar Square near to each other. Two wonders of the city.
Το υπέροχο κτίριο του Κοινοβουλίου και η πανέμορφη πλατεία Τραφάλγκαρ, πολύ κοντά το ένα από το άλλο, δυο θαύματα της πόλης.

The capital’s world-famous museums, attractions and exhibitions are always worth a visit.
Τα παγκοσμίου φήμης μουσεία της πρωτεύουσας, τα αξιοθέατα και οι εκθέσεις αξίζουν πάντα μια επίσκεψη.

Between yesterday and today London lives in modern pace without losing its historic character.
Ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, το Λονδίνο ζει σε μοντέρνους ρυθμούς, χωρίς να χάνει τον ιστορικό του χαρακτήρα.

Parliament Square is a square at the northwest end of the Palace of Westminster in central London.
Η πλατεία του Κοινοβουλίου είναι ένα τετράγωνο στο βορειοδυτικό άκρο του παλατιού του Γουέστμινστερ στο κεντρικό Λονδίνο.

The High Court of Justice was established in 1875 by the Supreme Court of Judicature Act 1873.
Το Ανώτατο Δικαστήριο ιδρύθηκε το 1875 με νόμο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Δικαιοσύνης του 1873.

It features a large open green area in the center with trees to its west, and it contains statues of statesmen and other notable individuals.
Διαθέτει μια μεγάλη ανοιχτή πράσινη περιοχή στο κέντρο με δέντρα στα δυτικά της και περιέχει αγάλματα πολιτικών και άλλων αξιοσημείωτων ατόμων.

The square is home to twelve statues of British, Commonwealth and foreign political figures.
Στην πλατεία φιλοξενούνται δώδεκα αγάλματα από βρετανικά, Κοινοπολιτειακά και ξένα πολιτικά πρόσωπα.

Abraham Lincoln, President of the United States 1861–1865. Replica of the statue in Parliament Square, London (1920).
Αντίγραφο του αγάλματος του προέδρου των ΗΠΑ, Αβραάμ Λίνκολν (1861-1865) στην Πλατεία Κοινοβουλίου (1920).

The statue of George Canning, Foreign Secretary 1807–1809 and 1822–1827; Prime Minister 1827
Το άγαλμα του Τζορτζ Κάννινγκ, Υπουργός Εξωτερικών 1807-1809 και 1822-1827 Πρωθυπουργός.


Charming and elegant architecture. The place looks unbelievably beautiful.
Όμορφη και καλαίσθητη αρχιτεκτονική. Ο τόπος φαίνεται απίστευτα όμορφος.

They are listed here in anti-clockwise order, beginning with Winston Churchill's statue which faces Parliament.
Παρατίθενται εδώ κατά σειρά αντίθετης προς τη φορά των δεικτών του ωρολογίου, αρχίζοντας από το άγαλμα του Winston Churchill, το οποίο αντιμετωπίζει το Κοινοβούλιο.

Admiralty Arch is a landmark building in London which incorporates an archway providing road and pedestrian access between The Mall and Trafalgar Square.
Η Αψίδα Ατμίραλτι είναι ένα κτίριο ορόσημο στο Λονδίνο. Παρέχει πρόσβαση στους δρόμους και στους πεζούς μεταξύ του Μολ, και της πλατείας Τραφάλγκαρ.

The Admiralty Arch was commissioned by King Edward VII who dedicated the structure to his mother Queen Victoria. The five arches of the majestic Admiralty Arch lead from Trafalgar Square to the Mall and further towards Buckingham Palace.
Η Αψίδα ανατέθηκε από τον βασιλιά Edward VII ο οποίος την αφιέρωσε στη μητέρα του Βασίλισσα Βικτώρια. Οι πέντε καμάρες της μεγαλοπρεπούς Αψίδας οδηγούν από την πλατεία Τραφάλγκαρ προς το Μολ και πιο πέρα ​​προς το Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ.

A Latin inscription on the attic of the arch pays tribute to the famous queen; it says "ANNO DECIMO EDWARDI SEPTIMI REGIS VICTORIÆ REGINÆ CIVES GRATISSIMI MDCCCCX", which can be translated as "In the tenth year of the reign of King Edward VII, to Queen Victoria from a grateful nation, 1910".
Η λατινική επιγραφή στην αψίδας αποτίει φόρο τιμής στη διάσημη βασίλισσα. Γράφει: "ANNO DECIMO EDWARDI SEPTIMI REGIS VICTORIÆ REGINÆ CIVES GRATISSIMI MDCCCCX", το οποίο μεταφράζεται ως: «Στο δέκατο έτος της βασιλείας, του βασιλιά Εδουάρδου VII, στη βασίλισσα Βικτωρία από ένα ευγνώμων έθνος, το 1910».

The square is overlooked by various official buildings: legislature (in the Houses of Parliament), executive offices (Whitehall), the judiciary (the Supreme Court), and the church (with Westminster Abbey).
Η πλατεία είναι γεμάτη από διάφορα κυβερνητικά κτίρια: το κοινοβούλιο, τα γραφεία, της εκτελεστικής εξουσίας (Λευκός Οίκος), το Ανώτατο Δικαστήριο και το Αβαείο του Γουέστμινστερ.

Trafalgar Square is one of London's most central squares and is one of the city's tourist attractions.
Η πλατεία Τραφάλγκαρ είναι μία από τις κεντρικότερες πλατείες του Λονδίνου αποτελώντας ένα από τα τουριστικά αξιοθέατα της πόλης.

Popi Nicolaides facing Trafalgar square and enjoying magnificent views of the surrounding buildings and the people!
Η Πόπη Νικολαΐδου, απέναντι στην Πλατεία Τραφάλγκαρ, απολαμβάνει υπέροχη θέα, των κτιρίων που την περιβάλλουν και του κόσμου!
The square is dominated by Nelson's column, winner of the Battle of Trafalgar, surrounded by four-lion statues at its base.
Στην πλατεία δεσπόζει η στήλη του Νέλσονα, νικητή της ναυμαχίας, του Τραφάλγκαρ που περιβάλλεται από τα αγάλματα τεσσάρων λεόντων στη βάση της.
Trafalgar Square is a public square in the Central London. Its name commemorates the Battle of Trafalgar, a British naval victory in the Napoleonic Wars with France and Spain that took place on 21 October 1805 off the coast of Cape Trafalgar, Spain.
Η πλατεία Τραφάλγκαρ είναι μια δημόσια πλατεία στο κεντρικό Λονδίνο. Το όνομά της τιμά τη μνήμη της Μάχης του Τραφάλγκαρ, μια βρετανική ναυτική νίκη στους ναπολεόντειους πολέμους με τη Γαλλία και την Ισπανία, που έλαβε χώρα στις 21 Οκτωβρίου 1805 στις ακτές του Ακρωτηρίου Τραφάλγκαρ της Ισπανίας.
Popi Nicolaides is excited by the amazing monuments and art pieces located in this particular area.
Η Πόπη Νικολαΐδου είναι γοητευμένη από τα καταπληκτικά μνημεία και τα έργα τέχνης, που βρίσκονται στην ιδιαίτερη αυτή περιοχή.
London, the beautiful capital city of United Kingdom or Great Britain attracts millions of visitors every year.
Το Λονδίνο, η όμορφη πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου ή της Μεγάλης Βρετανίας, προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.
Noisy, vibrant and truly multicultural, London is a megalopolis of people, ideas and energy.
Θορυβώδες, ζωντανή και πολυπολιτισμική πραγματικά, το Λονδίνο είναι μια μεγαλούπολη των ανθρώπων, των ιδεών και της ενέργειας.
London has been called a ‘world in one city’ and that’s not without reason.
Το Λονδίνο έχει χαρακτηριστεί ως ένας «κόσμος σε μία πόλη» και αυτό δεν είναι χωρίς λόγο.
The square has been Grade I listed on the Register of Historic Parks and Gardens since 1996.
Η πλατεία έχει ταξινομηθεί στο Μητρώο των ιστορικών πάρκων και κήπων από το 1996.
The West End is London’s entertainment and cultural hub, with Trafalgar Square the closest thing the city has to a center.
Το Γουέστ Έντ είναι ο ψυχαγωγικός και πολιτιστικός κόμβος του Λονδίνου, με την Πλατεία Τραφάλγκαρ το πιο κοντινό πράγμα που βρίσκεται στο κέντρο, της πόλης.
It’s dominated on one side by Nelson’s Column and on the other by the National Gallery.
Κυριαρχείται από τη μια πλευρά από τη στήλη του Νέλσων και από την άλλη από την Εθνική Πινακοθήκη.
The site of Trafalgar Square had been a significant landmark since the 13th century and originally contained the King's Mews.
Ο χώρος της πλατείας Τραφάλγκαρ υπήρξε σημαντικό ορόσημο από τον 13ο αιώνα και φιλοξενούσε αρχικά τους Βασιλικούς στάβλους.
Britain's vibrant and exciting capital city is home to many world-class museums and art galleries.
Η ζωντανή και πανέμορφη πρωτεύουσα διαθέτει παγκόσμιας κλάσης μουσεία και γκαλερί τέχνης.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi & trying getting around London and getting directions for walking... the best way to take in its 2,000 years of history.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου, παίρνουν οδηγίες, προσπαθώντας να δουν το Λονδίνο... Το περπάτημα είναι ο καλύτερος τρόπος για γνωριμία με την ιστορία των 2.000 χρόνων, της πόλης.
The admission is free in National Gallery. It’s right on Trafalgar Square and you’ll simply enjoy artistic greatness.
Η είσοδος στην Εθνική Πινακοθήκη είναι δωρεάν. Βρίσκεται ακριβώς στην πλατεία Τραφάλγκαρ. Θα απολαύσετε το καλλιτεχνικό μεγαλείο.
In the square there are also several statues and sculptures, with a place called "the Plinth" occupied alternately by modern art exhibits.
Στην πλατεία υπάρχουν, επίσης, αρκετά αγάλματα και γλυπτά, με μια θέση που αποκαλείται "the Plinth" να καταλαμβάνεται εκ περιτροπής από εκθέματα μοντέρνας τέχνης.
The monument was constructed between 1840 and 1843. It is a column of the Corinthian order built from granite.
Το μνημείο κατασκευάστηκε μεταξύ 1840 και 1843. Είναι μια στήλη κορινθιακού τύπου από γρανίτη.
The lions at the 52 m. Nelson's Column Nelson's Column were not finished until nearly 30 years after the square opened.
Τα λιοντάρια  στη στήλη του Νέλσονα 
ύψους 52 μέτρων τελείωναν σχεδόν σε 30 χρόνια μετά το άνοιγμα της πλατείας.
The square is also a place of public gatherings and celebrations, such as the New Year's Eve.
Η πλατεία είναι επίσης χώρος δημόσιων συγκεντρώσεων και εορτασμών, όπως, π.χ., η Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
The pedestal is decorated with four bronze relief panels, cast from captured French guns. 
Το βάθρο είναι διακοσμημένο με τέσσερα χάλκινα ανάγλυφα χυμένα από γαλλικά όπλα που μαζεύτηκαν ως λάφυρα.

It is considered by many people as a 'living museum'. 
Θεωρείται από πολλούς ως ένα «ζωντανό μουσείο».
The two statues in front of the National Gallery are the statue of James II, and of one George Washington, that was a gift from the Commonwealth of Virginia installed in 1921.
Μπροστά από την Εθνική Πινακοθήκη βρίσκεται το άγαλμα του James II και το άλλο του Τζορτζ Ουάσιγκτον, δώρο από την Κοινοπολιτεία της Βιρτζίνια που εγκαταστάθηκε το 1921.
Trafalgar Square in the heart of London, it is a tourist attraction; and one of the most famous squares in the United Kingdom and the world.
Η πλατεία Trafalgar στην καρδιά του Λονδίνου είναι ένα τουριστικό αξιοθέατο και μία από τις πιο διάσημες πλατείες του Ηνωμένου Βασιλείου και του κόσμου.
London has everything and satisfies all tastes.
Το Λονδίνο έχει τα πάντα και ικανοποιεί όλα τα γούστα.
As well as being one of London's main tourist attractions, it is also the place where many demonstrations and protests have been held.
Εκτός από το γεγονός ότι είναι ένα από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα του Λονδίνου, είναι επίσης ο τόπος όπου πραγματοποιούνται πολλές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και διαδηλώσεις.
The square is a very popular venue for social and political protests. 
Η πλατεία είναι ένας πολύ δημοφιλής χώρος για κοινωνικές και πολιτικές διαμαρτυρίες.
The excitement of a London tour is never forgotten, for Lygia & Gregoris Maliotis and Popi Nicolaides.
Ο ενθουσιασμός από το ταξίδι στο Λονδίνο δεν ξεχνιέται ποτέ για τη Λυγία & Γρηγόρη Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου.Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video