ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Plakias, Crete - Greece

Greece travel secrets

Ταξιδιωτικά μυστικά της Ελλάδας - Πλακιάς - Κρήτη

Plakias is a village on the south coast of the Greek island of Crete, about 30 kilometers south of the city of Rethymno.
Ο Πλακιάς είναι ένα χωριό στη νότια ακτή του νησιού της Κρήτης, περίπου 30 χιλιόμετρα νότια της πόλης του Ρεθύμνου.

 
 
Plakias is a popular tourist destination on the south coast of the Rethymnon Prefecture.
Ο Πλακιάς είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός στη νότια ακτή του Νομού Ρεθύμνου.

There are two roads leading to Plakias through the mountain range that lies to the north, both of which run through spectacular gorges—to the north of Plakias, the Kotsifos Gorge, and to the northeast, the Kourtaliotiko Gorge.
Υπάρχουν δύο δρόμοι που οδηγούν στον Πλακιά μέσα από την οροσειρά που βρίσκεται στα βόρεια, και οι δύο διασχίζουν θεαματικά φαράγγια - στα βόρεια του Πλακιά, το φαράγγι του Κότσιφου και στα βορειοανατολικά, το Κουρταλιώτικο φαράγγι.

The drive is wonderful, winding mountain roads, passing through some interesting villages.
Η διαδρομή είναι θαυμάσια, ξετυλίγοντας ορεινούς δρόμους, περνώντας από μερικά ενδιαφέροντα χωριά.
 
The magnificent location in which the village is built. 
Η μαγευτική τοποθεσία που είναι κτισμένο το χωριό.

The beauty of the atmosphere is richly rewarding. 
Η ομορφιά της ατμόσφαιρας ανταμείβει πλουσιοπάροχα.

The local area is geographically suitable for a settlement, having plenty of agricultural space, and there may well have been a settlement there since Minoan times.
Η περιοχή είναι γεωγραφικά κατάλληλη για οικισμό, έχοντας άφθονο γεωργικό χώρο και ίσως να υπήρχε ένας οικισμός από τις Μινωικές εποχές.

Eight kilometers to the east is the historic monastery of Preveli, which may have been founded as early as the 10th century.
Οκτώ χιλιόμετρα ανατολικά είναι το ιστορικό μοναστήρι της Πρέβελης, το οποίο μπορεί να έχει ιδρυθεί ήδη από τον 10ο αιώνα.


Enjoy the panoramic view of Plakias bay. 
H πανοραμική θέα του κόλπου του Πλακιά είναι απολαυστική.


The whole area and the combination of mountain and sea are enchanting. 
Ολόκληρη η περιοχή και ο συνδυασμός βουνού και θάλασσας είναι μαγευτικός.

Plakias has a 1300-metre-long sandy beach and there are several other beaches within walking distance (Souda, Damnoni, Ammoudi, and Skhinaria).
Ο Πλακιάς διαθέτει αμμουδερή παραλία μήκους 1300μ. Και υπάρχουν αρκετές άλλες παραλίες σε κοντινή απόσταση (Σούδα, Δαμνόνι, Αμμούδι και Σκιναρία).

Plakias is located in the fertile valley formed at the exit of Kotsifos river, which has water all year round.
Ο Πλακιάς βρίσκεται στην εύφορη πεδιάδα που σχηματίζει ο ποταμός Κοτσυφός, ο οποίος έχει νερό όλο το χρόνο.

Plakias was a small village in the late 19th century, which in recent decades has transformed to a popular resort.
Ο Πλακιάς ήταν ένα μικρό ψαροχώρι στα τέλη του 20ου αιώνα, το οποίο τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί τουριστικά.

Especially, during the 60s the beaches of Yialia, as the beachfront of the wider area is called, were a favorite destination for hippies.
Ιδιαίτερα την περίοδο του ’60 οι παραλίες της Γιαλιάς, όπως λέγεται το παραλιακό μέτωπο της περιοχής, ήταν ένας αγαπημένος προορισμός των χίπις.

Now it’s a popular resort and a base for visiting the natural beauties of the region.
Αποτελεί πλέον ένα δημοφιλές θέρετρο και σημείο εξόρμησης για τις φυσικές καλλονές της ευρύτερης περιοχής.

A big crescent bay holding a fine beach between two immense wind tunnels, the gorges for Selia and Kourtaliiotiko.
Ένας μεγάλος κόλπος με ημισέληνο που κρατά μια ωραία παραλία ανάμεσα σε δύο απέραντες αιολικές σήραγγες, τα φαράγγια της Σελίας και του Κουρταλλιώτικο.

The name in Greek means "flat" but the approach and coastline are quite mountainous and dramatic.
Το όνομα στα ελληνικά σημαίνει "επίπεδο", αλλά η προσέγγιση και η ακτογραμμή είναι αρκετά ορεινές και δραματικές.

It doesn’t matter where you go in life as long as you go to the beach! Lygia & Gregoris Maliotis on the beach.
Δεν έχει σημασία πού πηγαίνετε στη ζωή, όσο όταν πηγαίνετε στην παραλία! Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στην παραλία.


The central sandy beach is a perfect spot for surfing and diving. 
Η αμμώδης κεντρική παραλία που είναι ένα ιδανικό μέρος για σέρφινγκ και καταδύσεις.
Due to its isolated position, it has played an important role in Cretan revolts against occupying forces such as the Nazis in World War II.
Λόγω της απομονωμένης θέσης του, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις κρητικές εξεγέρσεις ενάντια σε κατοχικές δυνάμεις όπως οι Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Plakias Village, lies in a particularly beautiful landscape between the blue Libyan Sea.
Το χωριό Πλακιάς βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα όμορφο τοπίο ανάμεσα στο γαλάζιο Λιβυκό Πέλαγος.

This is a quite busy tourist destination, and has a unique feel, which appeals to some who normally choose to stay in smaller, quieter places.
Πρόκειται για ένα αρκετά δημοφιλή τουριστικό προορισμό, αλλά έχει μια μοναδική αίσθηση, η οποία απευθύνεται σε κάποιους, που συνήθως επιλέγου, να μείνουν σε μικρότερους και πιο ήσυχους τόπους.


Beautiful surrounding countryside, magnificent sea, fine walks and gorges. 
Όμορφη γύρω περιοχή, υπέροχη θάλασσα, ωραίοι περίπατοι και φαράγγια.

A beach walk is for stretching your legs and your mind, for looking at life with newfound eyes, says Gregoris Maliotis.
Μια βόλτα στην παραλία είναι για να τεντώσετε τα πόδια σας και το μυαλό σας και να κοιτάξετε τη ζωή με νέα μάτια, λέει ο Γρηγόρης Μαλιώτης.

There are plenty of walks locally, and bolder walkers will enjoy the high green countryside beyond the coastal mountain range north of town.
Υπάρχουν αρκετοί περίπατοι σε τοπικό επίπεδο και οι τολμηροί περιπατητές θα απολαύσουν το καταπράσινο τοπίο, πέρα από την παράκτια οροσειρά βόρεια της πόλης.

Initially just a fishing jetty and a few houses, Plakias developed during the last few decades into a tourist resort.
Αρχικά, υπήρχε μόνο μια προβλήτα και λίγα σπίτια. Στη συνέχεια ο Πλακιάς αναπτύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες σε ένα τουριστικό θέρετρο.

Lygia & Gregoris Maliotis, escape from day life routine and ended up on this magnificent beach.
Απόδραση από την καθημερινή ρουτίνα της ημέρας και κατάληξη σε αυτή την υπέροχη παραλία, για τη Λυγία & Γρηγόρη Μαλιώτη.

On Nature’s path to the north of Plakias, both Kotsifos and Kourtaliotis gorges shelter rare and endangered species like the “Royal Eagle” or “Eleonora’s Falcon”.
Στον δρόμο της Φύσης προς τα βόρεια του Πλακιά, τα φαράγγια του Κότσιφου και του Κουρταλιώτη φιλοξενούν σπάνια είδη πουλιών, που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως ο «Βασιλικός Αετός» ή το «Φάλκον της Ελεονόρας».

A truly great Magnificent Beach!    -    Μια πραγματικά μεγάλη θαυμάσια παραλία!
Finding comfort and relaxation is ultimately where we all want to end up. Few places are more fun and relaxing than the beach.
Η άνεση και η χαλάρωση είναι τελικά εκεί όπου όλοι θέλουμε να καταλήξουμε. Λίγα μέρη είναι πιο διασκεδαστικά και χαλαρωτικά από την παραλία.
Lots of bird species, migratory and other, build their nests and lay their eggs near the coast. 
Πολλά είδη πτηνών, μεταναστευτικά και άλλα, χτίζουν τις φωλιές τους και βάζουν τα αυγά τους κοντά στην ακτή.
Smell the sea, and feel the sky, let your soul and spirit fly. Popi& Phivos Nicolaides at the beach.
Η μυρωδιά της θάλασσας και η αίσθηση του ουρανού, κάνει την ψυχή και το πνεύμα να πετούν. Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης στην αμμουδιά.


Strong summer winds are common on these beaches. 
Ισχυροί καλοκαιρινοί άνεμοι είναι κάτι το συνηθισμένο σε αυτές τις παραλίες.


A walk on the beach is a simple activity but its rewards cannot be counted. 
Μια βόλτα στην παραλία είναι μια απλή δραστηριότητα, αλλά τα οφέλη της δεν μπορούν να μετρηθούν.
Plants like the Cretan Tulip, the Cretan Saffron and many more are part of a unique ecosystem in this area.
Φυτά όπως η Κρητική Τουλίπα, το κρητικό σαφράν και πολλά άλλα αποτελούν μέρος ενός μοναδικού οικοσυστήματος σε αυτόν τον τομέα.


Well known internationally Hapimag great tourist complex in the area. 
Πολύ γνωστό διεθνώς το μεγάλο τουριστικό συγκρότημα Χάπιμαγκ στην περιοχή.

The herbs in the area are worldwide known for their variety and their healing power.
Τα βότανα στην περιοχή είναι παγκοσμίως γνωστά για την ποικιλία και τη θεραπευτική τους δύναμη.


Swim the Gulf or relax by the pool. Nature and luxury co-exist when you are here!
Κολυμπήστε στον κόλπο ή χαλαρώστε δίπλα στην πισίνα. Η φύση και η πολυτέλεια συνυπάρχουν όταν είστε εδώ!

A luxurious swimming pool with a magnificent view over the scenic coastline.
Μια πολυτελή πισίνα με υπέροχη θέα στη γραφική ακτή.

It is worth visiting Damnoni beach, despite the fact that is being dominated by the giant Hapimag tourist complex.
Αξίζει, να επισκεφθείτε την παραλία Δαμνόνι, παρά το γεγονός ότι κυριαρχείται από το γιγαντιαίο τουριστικό συγκρότημα Hapimag.

The sound of the waves, fresh air, and endless sky make us happy and serene.
Ο ήχος των κυμάτων, ο καθαρός αέρας και ο ατελείωτος ουρανός, μας κάνουν ευτυχισμένους και γαλήνιους.

Nothing soothes the soul like a walk on the beach insists Gregoris Maliotis. And he is absolutely right!
Τίποτα δεν καταπραΰνει την ψυχή όσο μια βόλτα στην παραλία, επιμένει ο Γρηγόρης Μαλιώτης. Και έχει απόλυτο δίκιο!
As we walk, our souls find themselves healed from stress and negativity. Popi Nicolaides & Lygia Maliotis walking towards the sea.
Καθώς περπατάμε, οι ψυχές μας απαλλάσσονται από το άγχος και την αρνητικότητα. Η Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία Μαλιώτη περπατούν προς τη θάλασσα.
 
The first official mention of Plakias was in 1961, when it was recorded in a census as the permanent home of six fishermen.
Η πρώτη επίσημη αναφορά του Πλακιά ήταν το 1961, όταν καταγράφηκε σε απογραφή ως μόνιμη κατοικία έξι ψαράδων.

Initially just a fishing jetty and a few houses, Plakias developed during the last few decades into a tourist resort.
Αρχικά, μόνο μια προβλήτα και λίγα σπίτια, ο Πλακιάς αναπτύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες σε ένα τουριστικό θέρετρο.

 Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video