ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Monastery of Saint Efrem, Kontariotisa, Katerini - Greece

Ιερά Μονή Οσίου Εφραίμ του Σύρου, Κονταριώτισσα, Κατερίνη
At the foothills of Olympus, near the village of Kontariotissa of Katerini, is built the nunnery of the great Father of Orthodoxy, Saint Efrem the Syrian.
Στους πρόποδες του Ολύμπου, κοντά στο χωριό Κονταριώτισσα της Κατερίνης, βρίσκεται κτισμένο το γυναικείο μοναστήρι του μεγάλου Πατέρα της Ορθοδοξίας Οσίου Εφραίμ του Σύρου.
Kontariotisa is a village in Pieria regional unit of Macedonia, Greece. 
Η Κονταριώτισσα είναι ένα χωριό στο Νομό Πιερίας της Μακεδονίας.
The impressive entrance of the Holy Monastery of Saint Efrem the Syrian, Kontariotisa, Katerini, Greece.
Η εντυπωσιακή είσοδος της Ιεράς Μονής Οσίου Εφραίμ, του Σύρου, Κονταριώτισσα, Κατερίνη.
Efrem the Syrian was a prolific Syrian hymnographer and theologian of the 4th century. He is venerated by Christians throughout the world, and especially in the Syrian Orthodox Church, as a saint.
Ο Εφραίμ ήταν ένας διακεκριμένος Σύριος υμνογράφος και θεολόγος του 4ου αιώνα. Λατρεύεται από χριστιανούς σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στη Συριακή Ορθόδοξη Εκκλησία, ως άγιος.
It is the only Monastery in Greece dedicated to Saint Efrem the Syrian.
Είναι η μοναδική Μονή στην Ελλάδα, που είναι αφιερωμένη στον Όσιο Εφραίμ το Σύριο.
In the monastery of Saint Efrem the Syrian, a large monastic brotherhood lives in a communion.
Στο μοναστήρι του Οσίου Εφραίμ του Σύρου κοινοβιάζει πολυμελής αδελφότητα μοναζουσών.
Popi & Phivos Nicolaides, Chryso & Phivos Kyriakides and Lygia & Gregoris Maliotis in the monastery garden.
Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, Χρύσω & Φοίβος Κυριακίδης και Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτηςστον κήπο του μοναστηριού.

The Holy Monastery of Saint Efrem the Syrian was founded in 1983, as a private hermitage and officially belongs to the Holy Metropolis of Kitros and Katerini.
Η Ιερά Μονή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, ιδρύθηκε το 1983, σαν Ιδιωτικό Ησυχαστήριο και ανήκει επίσημα στην Ιερά Μητρόπολη Κίτρους και Κατερίνης.
Northeast lies the beautiful city of Katerini, the heart of the Prefecture of Pieria that seems to hold the monastery in its bosom.
Βορειοανατολικά, ξεχύνεται η όμορφη πόλη της Κατερίνης, η καρδιά του Νομού Πιερίας, που μοιάζει να κρατά το μοναστήρι στην αγκάλη του.
The impressive building of the monastery was constructed and is constantly being renovated, in private fields, purchased by the nuns.
Το εντυπωσιακό οικοδόμημα της μονής κτίσθηκε και συνεχώς ανακαινίζεται, σε ιδιόκτητα χωράφια, που αγόρασαν οι μοναχές.
The monastery stands out for its natural beauty within it, as well as for the existence of a small zoo that impresses the visitor.
Η μονή ξεχωρίζει για το φυσικό της κάλλος εντός αυτής, όπως επίσης και για την ύπαρξη ενός μικρού ζωολογικού κήπου, που εντυπωσιάζει τον επισκέπτη.
With their carefree care, the nuns have made the Holy Monastery an aesthetically pleasing paradise on earth.
Με τις άοκνες φροντίδες τους, οι μοναχές έχουν καταστήσει την Ιερά Μονή από καλαισθητική άποψη έναν επίγειο παράδεισο.
The Holy Monastery of Saint Efrem the Syrian majestically celebrates its Patron Saint on 28 January.
Η Ιερά Μονή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς τον Προστάτη της Όσιο στις 28 Ιανουαρίου.
In the monastery there is a copy of the Holy Icon of the Virgin Mary “Dakryroousa” (Tearing) from Mount Athos.
Στη μονή υπάρχει αντίγραφο της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της Δακρυρροούσας από το Άγιον Όρος.
Within a few years it became a jewel of Pieria and a model of monastic life.
  Μέσα σε λίγα χρόνια έγινε κόσμημα της Πιερίας και υπόδειγμα μοναχικής ζωής.
The Holy Monastery of Saint Efrem the Syrian is not completely designed and built but there are already two building complexes joining and forming a corner.
Η Ιερά Μονή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου κτιριακά δεν έχει ολοκληρώσει το σχέδιό της, ωστόσο υπάρχουν ήδη δύο κτιριακά συγκροτήματα που ενώνονται και σχηματίζουν γωνία.

They are adorned by three Byzantine, full of devoutness chapels, devoted to the Birth of the Super Holy Theotokos (Virgin Mary), the Saint Irene Chrysovalantou and the Holy Apostles.
Τα κοσμούν τρία βυζαντινά κατανυκτικά Παρεκκλήσια, του Γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και των Αγίων Αποστόλων.
In the center of courtyard of the Monastery, is laid the foundation, of the Catholic, (Central Temple), Mount Athos type.
Στο κέντρο της αυλής του Μοναστηριού, είναι θεμελιωμένο, το Καθολικό,
(Κεντρικός Ναός ), Αγιορείτικου τύπου.
Ο Ιερός αυτός Ναός, η καρδιά της Μονής.
This Holy Temple, the heart of the Monastery.
In the Catholic of the monastery there are the Holy Relics of Saint Efrem the Syrian the Miraculous.
Στο Καθολικό της μονής υπάρχουν τα Άγια Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου του Θαυματουργού.
Nuns fascinate many Christians because of their isolated and ascetic lifestyle.
Οι μοναχές γοητεύουν πολλούς χριστιανούς λόγω του απομονωμένου και ασκητικού τρόπου ζωής τους.
The kiosk and the hospitable Archontariki that has immediate functionality with the Temple.
Το Κιόσκι και το φιλόξενο Αρχονταρίκι, που έχει άμεση λειτουργικότητα με το Ναό.
At the hospitable Archontariki, the kind nuns offered us sweets made by them.
Στο φιλόξενο Αρχονταρίκι οι ευγενικές μοναχές, μας πρόσφεραν γλυκά, που έφτιαξαν οι ίδιες.
The hilly surroundings of the Monastery and the valleys surrounding the Monastery form a spiritual landscape of mental serenity and meditation.
Το λοφώδες περιβάλλον και οι κοιλάδες που περιβάλλουν τη Μονή, συνθέτουν ένα πνευματικό τοπίο ψυχικής γαλήνης και διαλογισμού.

The view of the Monastery repels you from the mundane and into the heavenly. You are ascending to God!
Η θέα της Μονής σε απωθεί από τα εγκόσμια και σε παρωθεί προς τα ουράνια. Ανηφορίζεις προς τον Θεό!
Phivos Nicolaides, Zacharias Zachariades and Gregoris Maliotis in the huge yard of the Monastery.
Φοίβος Νικολαΐδης, Ζαχαρίας Ζαχαριάδης και Γρηγόρης Μαλιώτης στην τεράστια αυλή του Μοναστηριού.
Many pilgrims come daily to rest and refresh themselves by breathing the fresh spiritual air of the Monastery.
Πολυπληθείς προσκυνητές, έρχονται καθημερινά, για να ξεκουραστούν ψυχικά και να ανανεωθούν, αναπνέοντας τον καθαρό πνευματικό αέρα της Μονής.

Lygia & Gregoris Maliotis in the small zoo of the monastery.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στο μικρό Ζωολογικό Κήπο της Μονής.
It brings together a large number of faithful pilgrims from all parts of Greece.
Συγκεντρώνει πλήθος πιστών από όλα τα μέρη της Ελλάδας.
Je ne sais quoi    -    I don't know what...      - Δεν ξέρω τι...
The green is rich and every corner of the block is kept under excellent care.
Το πράσινο είναι πλούσιο και κάθε γωνιά του συγκροτήματος διατηρείται με εξαιρετική φροντίδα.
Although it is a very new monastery, in a very short time successfully became well-known. In the picture above Phivos Nicolaides, Phivos Kyriakides & Chryso, Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis.
Αν και είναι ένα πολύ καινούργιο μοναστήρι, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έγινε γνωστό. Στη φωτογραφία: Φοίβος Νικολαΐδης, Φοίβος Κυριακίδης & Χρύσω, Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης.Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video