ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Dead Sea - Jordan

Dead Sea lowest point on the Earth

Νεκρά Θάλασσα το χαμηλότερο σημείο επιφάνειας στη Γη

The Dead Sea or the Salt Sea, or the Arabian Sea, according to the Old Testament, or Bahr Lut (Lot of the Sea) according to the Arabs, or the Asphalt Lake according to the ancient Greeks, is called the Great Salt Lake on the Jordan border, and Israel.
Η Νεκρά θάλασσα ή Αλμυρή θάλασσα, ή Θάλασσα Αραβά, κατά την Παλαιά Διαθήκη, ή Μπαχρ Λουτ (θάλασσα του Λωτ) κατά τους Άραβες, ή Ασφαλτίτις λίμνη κατά τους αρχαίους Έλληνες, ονομάζεται η μεγάλη λίμνη με αλμυρό νερό που βρίσκεται στα σύνορα Ιορδανίας και Ισραήλ.

Carefree and joyful young woman in a bikini covered all over with mud ready for the Dead Sea experience!
Ξέγνοιαστη και χαρούμενη νεαρή γυναίκα με μπικίνι, καλυμμένη παντού με λάσπη, έτοιμη για την εμπειρία της Νεκράς Θάλασσας!

It is 77 km in length and 16 km in width. Its surface is about 400 meters below the surface of the Mediterranean (negative altitude), which makes it the lowest point on the continent.
Έχει μήκος 77 χλμ. και μέγιστο πλάτος 16 χλμ. Η επιφάνειά της βρίσκεται περίπου 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου, κάτι που τη κάνει το χαμηλότερο σημείο επιφάνειας στη Γη.

Nitsa Kostoudi, Myroula Alonefti, Popi Nicolaidou, Andreas Frantzis, Lygia Malioti, Gianna Frantzi, spread generously all over body the Dead Sea mud.
Νίτσα Κωστούδη, Μυρούλλα Αλωνεύτη, Πόπη Νικολαΐδου, Ανδρέας Φραντζής, Λυγία Μαλιώτη, Γιάννα Φραντζή, πασαλειμένοι γενναιόδωρα σε όλο το σώμα με λάσπη της Νεκράς Θάλασσας.


The spot in the beach where you can buy natural Dead Sea mud.
Το σημείο στην παραλία όπου μπορείτε, να αγοράσετε λάσπη της Νεκράς Θάλασσας.
Popi Nicolaides, Nitsa Kostoudes on the banks of the Dead Sea lathering themselves in the black mud.
Πόπη Νικολαΐδου, Νίτσα Κωστούδη στις όχθες της Νεκράς Θάλασσας πασαλείβονται με μαύρη λάσπη.


It is true that the minerals in the mud are many and are extremely good for the skin.
Είναι αλήθεια ότι τα ανόργανα άλατα στη λάσπη είναι πολλά και είναι εξαιρετικά καλά για το δέρμα.
An added benefit of mud is that the salt and magnesium in it can improve your skin's functionality, says Lygia Malioti.
Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα της λάσπης είναι ότι το άλας και το μαγνήσιο σε αυτή μπορούν, να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα του δέρματος, λέει η Λυγία Μαλιώτη.

The name of the lake as Dead Sea, as Pausanias mentions it, is due to the high salt content that results in the complete lack of life and the "heavy waves" that are difficult to create.
Η ονομασία της λίμνης ως Νεκρά θάλασσα όπως την αναφέρει και ο Παυσανίας, οφείλεται στη υψηλότατη περιεκτικότητα αλατιού, που έχει ως αποτέλεσμα την παντελή έλλειψη ζωής και στα «βαριά κύματα» που δύσκολα δημιουργούνται.

It contains large amounts of dissolved inorganic solid substances (chlorine, sodium, magnesium, potassium, sulfuric acid), so that no tiny organism can survive.
Περιέχει μεγάλες ποσότητες διαλυμένων ανόργανων στερεών ουσιών (χλώριο, νάτριο, μαγνήσιο, κάλιο, θειώδες οξύ), με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβιώσει κανείς μικροσκοπικός οργανισμός.

With a high salinity, it is one of the world's saltiest bodies of water. It is almost 10 times more salty than the ocean.
Με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, είναι ένα από τα πιο αλμυρά υγρά στον κόσμο. Είναι σχεδόν 10 φορές πιο αλμυρό από το νερό της θάλασσας.

It's called "the sea", but it's actually a lake, with the Jordan River flowing into it. It holds all water and does not flow to other lakes, seas or oceans.
Ονομάζεται «θάλασσα», αλλά στην ουσία είναι λίμνη, με τον Ιορδάνη ποταμό να εκβάλλει σε αυτή. Συγκρατεί όλο το νερό και δεν ρέει σε άλλες λίμνες, θάλασσες ή ωκεανούς.

This large saltwater lake on the Jordan and Israeli border is of great historical, geographical and religious importance.
Αυτή η μεγάλη λίμνη με αλμυρό νερό που βρίσκεται στα σύνορα Ιορδανίας και Ισραήλ έχει τεράστια ιστορική, γεωγραφική και θρησκευτική σημασία.

With a great sense of humor Andreas Frantzis… the ultimate swimmer in an anti-terrorism commando mission of the Dead Sea special forces!
Με μεγάλη αίσθηση του χιούμορ ο Αντρέας Φραντζής... ο απόλυτος κολυμβητής σε μια αντιτρομοκρατική αποστολή των ειδικών δυνάμεων της Νεκράς Θάλασσας!

The barometric pressure and high oxygen levels on the sea’s shores filter the sun’s ultraviolet rays and therefore you can sunbathe here for long hours, without being particularly burned by the sun.
Η βαρομετρική πίεση και τα υψηλά επίπεδα οξυγόνου στις ακτές της θάλασσας φιλτράρουν τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου και ως εκ τούτου, μπορείς, να κάνεις ηλιοθεραπεία για πολλή ώρα, χωρίς να καείς ιδιαίτερα από τον ήλιο.

Andreas Frantzis, Gregoris Maliotis, has nothing to do with conspiracy theories... They are well-known travelers!
Ανδρέας Φραντζής, Γρηγόρης Μαλιώτης, δεν έχουν καμία σχέση με θεωρίες συνομωσίας... Είναι καλά γνωστοί ταξιδιάρηδες!


Dead Sea visitors lather on the mud before entering the water.
Οι επισκέπτες της Νεκράς Θάλασσας αλείφονται με λάσπη πριν μπουν στο νερό.

Thanks to the particular climate, the Dead Sea has extra oxygen in the air, having a relaxing effect on humans.
Χάρη στο ιδιαίτερο κλίμα, η Νεκρά Θάλασσα έχει έξτρα οξυγόνο στον αέρα, δημιουργώντας μια χαλαρωτική διάθεση στον άνθρωπο.

It is popular among scientists and practitioners who want to study its benefits, as well as those who pursue a healthy lifestyle.
Είναι δημοφιλής ανάμεσα στους επιστήμονες και τους επαγγελματίες, που θέλουν να μελετήσουν τα οφέλη της, αλλά και σε όσους ακολουθούν ένα υγιεινό τρόπο ζωής.

Lygia & Gregoris Maliotis at 400m below sea level – the lowest point on earth – one of world's most amazing places, with a dramatic, beautiful landscape.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στα 400 μέτρα κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, ένα από τα πιο εκπληκτικά μέρη του κόσμου, με ένα δραματικά πανέμορφο τοπίο.


It is the deepest lake with salt water on Earth, with a maximum depth of 300 meters.
Είναι η πιο βαθιά λίμνη με αλμυρό νερό στη Γη, με μέγιστο βάθος που φτάνει τα 300 μέτρα.

Dead Sea salts and minerals have long been exploited for their skin-friendly properties.
Τα άλατα και τα μέταλλα της Νεκράς Θάλασσας εκμεταλλεύονται βιομηχανικά, εδώ και καιρό για τις φιλικές προς το δέρμα ιδιότητες τους.
The Dead Sea forms part of the border with Israel, and this area is one of the key Cradles of Civilization on the planet, giving birth to an enormous amount of the human races’ shared history.
Η περιοχή είναι μία από τις βασικές κοιτίδες Πολιτισμού στον πλανήτη, που γέννησε μια τεράστια κοινή ιστορία της ανθρωπότητας.

It is a popular destination for health tourists, since the ancient times, people thought it was good for health.
Αποτελεί δημοφιλή προορισμό τουρισμού υγείας, αφού από τα αρχαία χρόνια, οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι κάνει καλό στην υγεία.

The mineral-rich waters have attracted visitors since ancient times. Beautiful Egyptian Queen, Cleopatra knew about the healing properties at the Dead Sea thousands of years ago.
Τα πλούσια μεταλλικά νερά έχουν προσελκύσει επισκέπτες από τους αρχαίους χρόνους. Η όμορφη Αιγύπτια βασίλισσα Κλεοπάτρα ήξερε για τις θεραπευτικές ιδιότητες της Νεκράς Θάλασσας πριν από χιλιάδες χρόνια.

Myroula Alonefti, Nitsa Kostoudi, Popi Nicolaides, Kyriacos Aloneftis ready to get into the Dead Sea.
Μυρούλλα Αλωνεύτη, Νίτσα Κωστούδη, Πόπη Νικολαΐδου, Κυριάκος Αλωνεύτης, έτοιμοι να μπουν στη Νεκρά Θάλασσα.

One of the most spectacular natural and spiritual landscapes in the world, the Jordanian east coast of the Dead Sea has evolved into a major hub of both religious and health & wellness tourism in the region.
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά και πνευματικά τοπία του κόσμου, η ανατολική ακτή της Ιορδανίας της Νεκράς Θάλασσας έχει εξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο θρησκευτικού και τουρισμού υγείας στην περιοχή.

Popi Nicolaides & Nitsa Kostoudis in the Dead Sea the lowest point on the planet at 400 m below sea level.
Η Πόπη Νικολαΐδου & Νίτσα Κωστούδη στη Νεκρά Θάλασσα, το χαμηλότερο σημείο στον πλανήτη στα 400 μ. κάτω από τη στάθμη της θάλασσας.
Just as it was in the days of Cleopatra, therapeutic Dead Sea mud, the most mineral-rich mud on earth.
Ακριβώς όπως ήταν στην εποχή της Κλεοπάτρας, θεραπευτική λάσπη Νεκράς Θάλασσας, η πιο πλούσια σε ορυκτά λάσπη στη γη.

Due of its high salt content, the water is thick and they all float without sinking. Lygia Malioti tries to force her body below the surface of the water, without success!
Λόγω της υψηλής της περιεκτικότητας σε αλάτι, το νερό είναι πηχτό και όλοι επιπλέουν χωρίς να βυθίζονται. Η Λυγία Μαλιώτη προσπαθεί, να βυθίσει το σώμα της κάτω από την επιφάνεια του νερού, χωρίς όμως επιτυχία!

Dead Sea mud acts as a cleansing the skin, and removing impurities from the pores.
Η λάσπη της Νεκράς Θάλασσας δρα, καθαρίζοντας το δέρμα και απομακρύνοντας τις ακαθαρσίες από τους πόρους.

Popi Nicolaides, a happy and confident swimmer says... “It just seems impossible to swim here”!
Η Πόπη Νικολαΐδου, μια χαρούμενη και σίγουρη κολυμβήτρια... «Απλά φαίνεται αδύνατο να κολυμπήσω εδώ» λέει!

The Dead Sea benefits not only your health but your looks as the mud and water cleanses and softens your skin.
Η Νεκρά Θάλασσα δεν ωφελεί μόνο την υγεία σας, αλλά και την εμφάνισή σας, καθώς η λάσπη και το νερό καθαρίζουν και μαλακώνουν το δέρμα σας.


Mud is not for everyone! Little girl cries for not having mud!
Η λάσπη δεν είναι για όλους! Μικρό κορίτσι κλαίει που δεν έβαλε λάσπη!


“It’s very effective and 100 percent natural, plus it’s relaxing for thousands of years.
"Είναι πολύ αποτελεσματικό και 100 τοις εκατό φυσικό, καθώς επίσης είναι χαλαρωτικό για χιλιάδες χρόνια.
The nutrient-rich minerals of the water and unique quality of the air make the Dead Sea a rejuvenating place.
Τα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά ορυκτά του νερού και η μοναδική ποιότητα του αέρα καθιστούν τη Νεκρά Θάλασσα ένα χώρο αναζωογόνησης.

A seductive sirene getting the water spirit of the Dead Sea in a peaceful and an almost mystical atmosphere…
Μια σαγηνευτική σειρήνα στο πνεύμα των νερών, της Νεκράς Θάλασσας σε μια ήρεμη και σχεδόν μυστικιστική ατμόσφαιρα.


Almost completely covered in mud, ready to experience Dead Sea swimming!
Καλυμμένοι σχεδόν πλήρως με λάσπη, έτοιμες να βιώσουν την εμπειρία της Νεκράς Θάλασσας!
It is famous for its amazing healing powers. A rejuvenating and healing destination.
Είναι γνωστή για τις καταπληκτικές θεραπευτικές δυνάμεις της. Ένας προορισμός αναζωογόνησης και θεραπείας.

The Dead Sea mud is allowed to dry naturally on the skin, for about 20 minutes, and then washed off with warm water.
Η λάσπη της Νεκράς Θάλασσας αφήνεται να στεγνώσει φυσικά στο δέρμα, για περίπου 20 λεπτά, και στη συνέχεια ξεπλένεται με ζεστό νερό.

The Dead Sea mud benefits not only the skin but health in general... and makes Gregoris Maliotis feel like strong Hercules, the great hero in Greek mythology.
Η λάσπη της Νεκράς Θάλασσας δεν ωφελεί μόνο την επιδερμίδα, αλλά και την υγεία... και κάνει τον Γρηγόρη Μαλιώτη, να νιώθει σαν τον δυνατό Ηρακλή, τον σπουδαίο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας.

Kyriacos Aloneftis, Gregoris Maliotis, Myroula Alonefti, Nitsa Kostoudi, Gianna Frantzi, Lygia Malioti, Popi Nicolaides, gaining a unique and unforgettable experience.
Κυριάκος Αλωνεύτης, Γρηγόρης Μαλιώτης, Μυρούλλα Αλωνεύτη, Νίτσα Κωστούδη, Γιάννα Φραντζή, Λυγία Μαλιώτη, Πόπη Νικολαΐδου, με νέες και αξέχαστες εμπειρίες.
Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video