ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Skogafoss - Iceland

Ο καταρράκτης Σκόγκαφος στην Ισλανδία
Skógafoss Waterfall is a large waterfall in Iceland and a sightseeing stop on many tours of this otherworldly landscape.
Ο καταρράκτης Σκόγκαφος είναι ένας μεγάλος καταρράκτης στην Ισλανδία και μια στάση στα αξιοθέατα σε πολλές εκδρομές αυτού του εξωπραγματικού τόπου.
Iceland's landscapes are some of the most stunning in the world. The white-hot travel destination is an absolute explorer's paradise.
Τα τοπία της Ισλανδίας είναι μερικά από τα πιο εκπληκτικά στον κόσμο. Ο άσπρος-καυτός ταξιδιωτικός προορισμός είναι ο παράδεισος, του απόλυτου εξερευνητή.
No wonder; it is beautiful, majestic - a quintessential waterfall, in a land of thousands other waterfalls.
Δεν είναι να απορείς; Είναι όμορφος, μεγαλοπρεπής - ένας πελώριος καταρράκτης, σε μια χώρα χιλιάδων άλλων καταρρακτών.
Every waterfall is truly unique. Lygia & Gregoris Maliotis enjoy the magnificent view of the landscape.
Κάθε καταρράκτης είναι πραγματικά μοναδικός. Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνουν την υπέροχη θέα του τοπίου.
Skógafoos is widely considered to be one of Iceland´s most beautiful waterfall.
Ο Σκόγκαφος θεωρείται ευρέως ως ένας από τους πιο όμορφους καταρράκτες της Ισλανδίας.
It is situated on the river of Skógá, which originates for both Eyjafjallajökull glacier and the  part of the Mýrdalsjökull glacier.
Βρίσκεται στον ποταμό Σκόγκα, που προέρχεται τόσο από τον παγετώνα του Eyjafjallajökull όσο και από τον παγετώνα Mýrdalsjökull.
Skogafoss tosses over millions of gallons of water and has been doing so for thousands and thousands of years.
Ο Σκόγκαφος ρίχνει πάνω από εκατομμύρια γαλόνια νερού και το κάνει συνέχεια για χιλιάδες τώρα χρόνια
. 
Over twenty waterfalls can be found in Skógárgil, many of them breathtakingly beautiful.
Some are small and intricate, other high and majestic.
Πάνω από είκοσι καταρράκτες βρίσκονται στο Σκόγκαργκιλ, πολλοί από αυτούς εκπληκτικά όμορφοι. Ορισμένοι είναι μικροί και περίπλοκοι, άλλοι ψηλοί και μεγαλοπρεπείς.
Skógafoss, and the river above and below the waterfall, was declared a protected natural monument in 1987.
Το Σκόγκαφος και το ποτάμι πάνω και κάτω από τον καταρράκτη χαρακτηρίστηκαν ως προστατευόμενο φυσικό μνημείο το 1987.
Beauty, the rhythm and music, that reverberates in our spiritual heart says Popi Nicolaides.
Ομορφιά, ρυθμός και μουσική, που αντηχεί στην πνευματική μας καρδιά, λέει η Πόπη Νικολαΐδου.
Water is the giver and taker of life. Like water fairy and mermaids water can be beautiful and calm or vengeful and unforgiving.
Το νερό είναι ο δωρητής και παραλήπτης της ζωής. Όπως η νεράιδα του νερού και οι γοργόνες , μπορεί να είναι όμορφο και ήρεμο ή εκδικητικό και αδιάφορο.
The psychological benefits of remarkable, awe-evoking kinds of nature, such as spectacular mountain scenes or impressive waterfalls, are obvious!
Τα ψυχολογικά οφέλη από τα αξιοθαύμαστα φυσικά φαινόμενα που προκαλούν δέος, όπως οι θεαματικές ορεινές σκηνές ή οι εντυπωσιακοί καταρράκτες είναι ολοφάνερα!
A beautiful photography as “travel with some lifestyle elements.” Lygia Malioti taking pictures of a young couple.
Μια πανέμορφη φωτογραφία ως "ταξίδι με κάποια στοιχεία του λάιφ στάιλ". Η Λυγία Μαλιώτη βγάζει φωτογραφίες ενός νεαρού ζευγαριού.
“There is a waterfall in every dream. Cool and crystal clear, it falls gently on the sleeper, cleansing the mind and soothing the soul.”
"Υπάρχει ένας καταρράκτης σε κάθε όνειρο. Κρύο και κρυστάλλινο, πέφτει απαλά στον ύπνο, καθαρίζοντας το μυαλό και χαλαρώνει την ψυχή ».
New friendships from Iceland and United States. Meeting people and making new friends can be difficult but also rewarding. It's really exciting.
Νέες φιλίες από τη Ισλανδία και την Αμερική. Γνωριμία με νέους φίλους. Μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά αξίζει τον κόπο. Είναι πραγματικά συναρπαστικό.
Skógafoss´s surroundings are particularly scenic, with the water-spray thrown up. The waterfall spreading over the grassy slopes of the surrounding turf cliffs.
Ο γύρω χώρος, του Σκόγκαφος είναι ιδιαίτερα γραφικός, με το ψεκασμό νερού που ρίχνεται. Ο καταρράκτης απλώνεται πάνω στις πλαγιές των γύρω γκρεμών.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi & Phivos Nicolaides in Skógafoss which is one of the biggest waterfalls in the country with a width of 15 metres and a drop of 60 meters.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης στο Σκόγκαφος, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους καταρράκτες της χώρας με πλάτος 15 και ύψος 60 μέτρα.
You can walk to the pool underneath the waterfall and stand face-to-face with the forces of nature or walk up the hill on the east side for a majestic view down over the waterfall.
Μπορείτε, να περπατήσετε μέχρι την πισίνα κάτω από τον καταρράκτη και να είστε πρόσωπο με πρόσωπο με τις δυνάμεις της φύσης ή μέχρι το λόφο στην ανατολική πλευρά για μια μαγευτική θέα κάτω από τον καταρράκτη.
These two young ladies sure know how to have fun in front of a giant waterfall in Iceland!
Αυτές οι δυο νεαρές κυρίες, σίγουρα, ξέρουν πώς να διασκεδάζουν μπροστά από ένα γιγάντιο καταρράκτη στην Ισλανδία!

Steps lead up to an observation platform above Skógafoss. But it is well worth climbing up all these steps to see Skógafoss from above and the beautiful view from up there.
Τα βήματα οδηγούν σε ένα παρατηρητήριο πάνω από τον καταρράκτη. Αλλά αξίζει να αναρριχηθείτε, για να δείτε την όμορφη θέα από ψηλά.
Exposure to mundane natural environments can be psychologically beneficial, and can, for instance, improve individuals' mood. Well, the picture speaks for itself.
Η επαφή με το φυσικό περιβάλλον, μπορεί να είναι ψυχολογικά ευεργετική και μπορεί, για παράδειγμα, να βελτιώσει τη διάθεση των ατόμων. Η φωτογραφία μιλά από μόνη της.

A legend is connected to Skógafoss waterfall - it is believed that behind it you can find a chest filled with gold and treasures.
Ένας θρύλος συνδέεται με τον καταρράκτη Σκόγκαφος - πιστεύεται ότι πίσω του βρίσκεται κρυμμένος ένας θησαυρός.

According to legend, the first Viking settler in the area, hid his chest of gold in a cave behind Skógafoss, where it would be hard to reach. 
Σύμφωνα με το μύθο, ο πρώτος Βίκιγκ άποικος έκρυψε την χρυσή του πανοπλία-θώρακα σε μια σπηλιά πίσω από το Σκόγκαφος, όπου θα ήταν δύσκολο να φτάσει κανείς.
This stunning Iceland waterfall is unforgettable and one of the most popular places to visit in Iceland.
Αυτός ο καταπληκτικός καταρράκτης στην Ισλανδία είναι αξέχαστος και αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή μέρη για επίσκεψη στην Ισλανδία.
You can climb these steps to the very top of the waterfall for a unique perspective from above.
Μπορείτε να ανεβείτε στην κορυφή του καταρράκτη για μια μοναδική θέα από ψηλά.
“There is a hidden message in every waterfall. It says, if you are flexible, falling will not hurt you!”
"Υπάρχει ένα κρυφό μήνυμα σε κάθε καταρράκτη, που λέει, ότι: Αν είστε ευέλικτοι, η πτώση δεν θα σας βλάψει! "


A visit to Iceland is an unforgettable adventure itself. The Trip that Lygia & Gregoris Maliotis, Popi & Phivos Nicolaides, will always remember.
Μια επίσκεψη στην Ισλανδία είναι μια αξέχαστη περιπέτεια. Το ταξίδι που για τη Λυγία & Γρηγόρη Μαλιώτη, Πόπη & Φοίβο Νικολαΐδη, θα θυμούνται για πάντα.Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video