ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

The Palouze feast in Arsos village - Cyprus

Στη γιορτή του Παλουζέ στο χωριό Άρσος
Located in the Lemesos (Limassol) district, the pretty, wine producing village of Arsos sits in the beautiful area of ‘Krassohoria’ (wine-making villages).
Το όμορφο χωριό Άρσος, το οποίο είναι γνωστό για την παραγωγή κρασιού, βρίσκεται στην Επαρχία Λεμεσού. Εντάσσεται στην πανέμορφη περιοχή των «Κρασοχωριών».

Beautiful, traditional village in Cyprus with authentic charm un-spoilt by excessive tourism.
Όμορφο χωριό, παραδοσιακό στην Κύπρο, με αυθεντική γοητεία παρθένο από τον υπερβολικό τουρισμό.
Picturesque landscape of natural beauty, traditional place, with a beauty that springs from integrating the past with the present...
Γραφικό τοπίο με φυσική καλλονή, παραδοσιακό μέρος, με μια ομορφιά που πηγάζει από το σμίξιμο παρελθόντος και παρόντος…
A very pretty small, beautiful and traditional village, with plenty of character.
Ένα πολύ όμορφο μικρό, πανέμορφο παραδοσιακό χωριό, με πολλή χαρακτήρα.
The Church (built in the 13th century) of Apostle Philippos is located in the heart of Arsos. It has been declared an ancient monument by the Department of Antiquities.
Η εκκλησία του Αποστόλου Φιλίππου κτισμένη το 13ο αιώνα, βρίσκεται στην καρδιά του Άρσους. Έχει κηρυχθεί από το τμήμα αρχαιοτήτων σε αρχαίο μνημείο.
Popi Nicolaides and Lygia Malioti ready to plead the big icon (13th century) of Saint Philippos which is kept at the imposing stony church of the Apostle Philippos.
Η Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία Μαλιώτη έτοιμες να προσκυνήσουν τη με μεγάλη εικόνα (13ου αιώνα) του Αγίου Φιλίππου, που φυλάσσεται στο μεγαλοπρεπή πετρόκτιστο ναό του Αποστόλου Φιλίππου.
All the inhabitants of the village make their own wine, especially red wine, and keep it in big earthenware jars.
Όλοι οι κάτοικοι του χωριού φτιάχνουν το δικό τους κρασί, ιδιαίτερα το μαύρο και το φυλάγουν σε μεγάλα πήλινα πιθάρια.
Popi Nicolaides, Lygia & Grigoris Maliotis... Ready steady go to the Festival activities in the village center...
Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης... Εμπρός, έτοιμοι, πάμε για το Φεστιβάλ στο κέντρο του χωριού...
Every year, in the September -a "Paluzes" (Must Jelly) festival -is celebrated in Arsos.
Κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο γιορτάζεται στο Άρσος η γιορτή του Παλουζέ.
A fair takes place at the square of the village, where street vendors set their stands and sell their products to both the locals and the foreigners.
Γίνεται πανήγυρης στην πλατεία του χωριού όπου «παναϊρκώτες» (πωλητές) στήνουν τις τέντες τους και πωλούν τα προϊόντα τους, στους χωριανούς αλλά και στους ξένους.
Popi Nicolaides is looking happy to have the opportunity to see a small but with great historical significance, village like Arsos.
Η Πόπη Νικολαΐδου φαίνεται ευτυχής, που έχει την ευκαιρία να δει  από κοντά ένα μικρό, αλλά με μεγάλη ιστορική σημασία χωριό.
The beauty of the atmosphere are richly rewarding for everyone!
Η ομορφιά της ατμόσφαιρας ανταμείβει πλουσιοπάροχα όλους!
New smells, new tastes and new experiences for visitors from Cyprus and abroad.
Νέες μυρωδιές, νέες γεύσεις και νέες εμπειρίες για επισκέπτες από την Κύπρο και το εξωτερικό.
Popi Nicolaides, Efthymios Diplaros (Member of Parliament), Lygia Malioti and Phivos Nicolaides enjoy the joyful atmosphere.
Πόπη Νικολαΐδου, Ευθύμιος Δίπλαρος (Βουλευτής), Λυγία Μαλιώτη και Φοίβος Νικολαΐδης απολαμβάνουν τη χαρούμενη ατμόσφαιρα.
Derivatives produced from the grape -raisins, "khiofterka" (dry must jelly in rhomboid shape), "paluzes" (must jelly), "epsiman" (must molasses), "sousioukkos" (must-stick with almonds), "Zivania" (very strong, transparent, alcoholic beverage).
Παράγωγα των σταφυλιών που παρασκευάζονται (σταφίδκια, κκιοφτέρκα, ππαλουζές, έψημαν, πορτός, σουσιούκκος, ζιβανία).
The pleasure of testing delicious traditional Cyprus nuts and sweets. What a wonderful little place, quiet, and friendly place with amazing food and delights for everybody..
Δοκιμάζοντας με ευχαρίστηση τους παραδοσιακούς ξηρούς καρπούς και γλυκά. Τι υπέροχο  μέρος, ήσυχο και φιλικό, με φαγητό και γλυκά για όλους.
Lygia Malioti enjoying the beauty of the place by strolling along the narrow streets and feeling the pleasant athospere of the festival.
Η Λυγία Μαλιώτη απολαμβάνει την ομορφιά του τόπου περπατώντας στα στενά δρομάκια του χωριού και νιώθει την όμορφη ατμόσφαιρα της γιορτής.
Homemade, local, traditional products like sousoukos (Chopped almonds dipped in a boiling cream made of grapes and flour) and palouzes.
Παρασκευή γνήσιων, παραδοσιακών προϊόντων από σταφύλια όπως είναι ο σουσούκος και ο παλουζές.
Lygia Malioti and Popi Nicolaides walking among the vending kiosks and sampling the various products.
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου περπατώντας στα διάφορα περίπτερα πώλησης  και δοκιμάζοντας διάφορα προϊόντα.
Practically every product which is grown or produced in Cyprus becomes a reason to organize a fun festival.
Σχεδόν κάθε προϊόν που καλλιεργείται ή παράγεται στην Κύπρο είναι αιτία για τη διοργάνωση ενός διασκεδαστικού φεστιβάλ.
Lygia & Grigoris Maliotis and Popi Nicolaides admiring old traditional items exposed in an old building on the occasion of the Festival.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου θαυμάζουν παλιά, παραδοσιακά αντικείμενα που εκτίθενται με την ευκαιρία του Φεστιβάλ.
The the exhibition displays tools, furniture, utensils from older times related to viticulture and the other occupations of the inhabitants. 
Στην έκθεση εκτίθενται εργαλεία, έπιπλα, σκεύη παλαιοτέρων εποχών που έχουν σχέση με την αμπελοκαλλιέργεια και τις άλλες ενασχολήσεις των κατοίκων.
Traditional popular pastries called loukoumades, which resemble sweet doughnuts.
Παραδοσιακά, δημοφιλή γλυκά λουκουμάδες και άλλα.
Popi Nicolaides and Lygia Malioti in a waiting line... Waiting patiently at the long que to taste palouze!
Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία Μαλιώτη στη σειρά... Περιμένοντας υπομονετικά στη μακρά ουρά για δοκιμή παλουζέ!
Sara and Panayiotis trying the delicious traditional ‘palouze’ – a jelly-like substance made from grapes.
Η Σάρα και ο Παναγιώτης από τη Λευκωσία δοκιμάζουν το νόστιμo παραδοσιακό παλουζέ (μουσταλευριά) - ένα ζελέ- που κατασκευάζεται από σταφύλι.
The festival includes folk Cypriot dances, children's entertainment market with local products, demonstration of production process, as well as free tasting palouze.
Το φεστιβάλ συμπεριλαμβάνει λαϊκούς κυπριακούς χορούς, ψυχαγωγία των παιδιών, τοπικά προϊόντα, την επίδειξη της παραγωγής προϊόντων, καθώς και δωρεάν παλουζέ.
The event attracts many visitors and locals, who gather to admire the wonderful landscape and enjoy the special event.
Η εκδήλωση προσελκύει πολλούς επισκέπτες ντόπιους και ξένους, οι οποίοι συγκεντρώνονται για να θαυμάσουν το τοπίο και να απολαύσουν τις ωραίες εκδηλώσεις.
They grow mainly dark grapes, xynisteri, as well as new varieties suitable for the production of wine.
Οι κυριότερες ποικιλίες σταφυλιών που καλλιεργούνται είναι το μαύρο, το ξυνιστέρι, καθώς και νέες οινοποιήσιμες ποικιλίες.
Grigoris Maliotis remembering life in the village, in the rough -but beloved -years when values and principles where in the first place…
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης ανακαλώντας στη μνήμη μας, τη ζωή, του χωριού στα δύσκολα αλλά τόσο αγαπημένα χρόνια όταν οι αρχές και οι αξίες υπερτερούσαν...
The jars and the winepress for the production of the famous Arsos wine, as well as the alembics for the production of zivania can be found in most houses.
Στα πιο πολλά σπίτια υπάρχουν τα πιθάρια και τα πατητήρια για την παρασκευή του φημισμένου Αρσιώτικου κρασιού, καθώς και τα καζάνια για την παραγωγή της ζιβανίας.
Entertainment during the festival covers all ages!
Η ψυχαγωγία καλύπτει τις ανάγκες όλων των ηλικιών!
Enjoying a taste of the tradition and inheritance of this unique -in beauty -village.
Απολαμβάνοντας την παραδοσιακή κληρονομιά αυτού του μοναδικού σε ομορφιά χωριού.

A thrilling story that takes us back several years, but still interesting.
Μια συναρπαστική ιστορία που μας παίρνει πολλά χρόνια πίσω, αλλά ακόμη προκαλεί το ενδιαφέρον.
We enjoyed a few walks through the old part of the village. Wasn't sure where we were going but was happy wandering through the neighbourhoods and discovering Arsos.
Απολαύσαμε μερικά βόλτες στα παλιά σημεία του χωριού. Δεν ήταν σίγουρο πού πηγαίναμε, αλλά ήταν μια ευχάριστη περιπλάνηση μέσα από τις γειτονιές και την ανακάλυψη του Άρσους.
Buying local products and sweets. One cannot resist to such delightful local and pure produce delicacies.
Αγοράζοντας παραδοσιακά γλυκά. Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί σε τέτοιες ωραίες, τοπικές νοστιμιές και αγνά προϊόντα.
Lygia Malioti and Popi Nicolaides trying the delicious hot traditional ‘palouzes’ – a jelly-like substance made from grapes!
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου δοκιμάζουν το νόστιμo, ζεστό παραδοσιακό παλουζέ (μουσταλευριά)- ένα ζελέ- που κατασκευάζεται από σταφύλι!Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video