ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Arsos village - Cyprus

Beauties of Cyprus
The village of Arsos is one of the biggest wine producing villages in Cyprus. It is built on the slopes of Laona mountain, 1092 metres above sea level.
Το χωριό Άρσος είναι ένα από τα μεγαλύτερα κρασοχώρια της Κύπρου. Είναι κτισμένο στην πλαγιά του βουνού Λαόνα σε υψόμετρο 1092 μέτρων.
The picturesque village of Arsos is a nice place to enjoy long walks on a scenic background, for inspiration, photography and or painting.
Το γραφικό χωριό Άρσος είναι ένα ωραίο μέρος για μεγάλες βόλτες σε μια γραφική τοποθεσία, για εμπνεύσεις, φωτογραφίες ή ζωγραφική.

Thanks to this geographical position, it enjoys a wonderful cool and dry climate in summer and attracts therefore hundreds of holidaymakers.
Λόγω της γεωγραφικής του θέσης έχει ένα θαυμάσιο, δροσερό, ξηρό κλίμα το καλοκαίρι. Για τον λόγο αυτό προσελκύει εκατοντάδες παραθεριστές.
Ready steady go! Lygia & Grigoris Maliotis and Popi Nicolaides ready for a long walk through the village.
Λάβετε θέσεις, έτοιμοι, φύγαμε! Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου έτοιμοι για μεγάλες διαδρομές μέσα στο χωριό.
The beautiful village lies at the foot of Troodos, and you can enjoy wonderful views on the way.
Το όμορφο χωριό βρίσκεται στους πρόποδες του Τροόδους και προσφέρει υπέροχη θέα ο δρόμος προς τα εκεί.
A large fig tree that attracts numerous birds during its figging periods, attracts Popi's Nicolaides attention!
Μια μεγάλη συκιά που προσελκύει πολλά πουλιά κατά τη διάρκεια της καρποφορίας της, προσελκύει την προσοχή της Πόπης Νικολαΐδου!

Since the most ancient times, it has developed into a big rich wine-producing village.
Από τα πανάρχαια χρόνια αναπτύχθηκε σε ένα μεγάλο και πλούσιο κρασοχώρι.
A wonderful green scenery of unique beauty emerges from the surrounding hills.
Ένα υπέροχο καταπράσινο τοπίο μοναδικής ομορφιάς, προκύπτει με χαμηλούς λόφους που περιβάλλουν το πράσινο.
There are two versions about its name. One says that it comes from the Holy Alsos (grove) of the goddess Aphrodite, where the village is built, and the other tells us that it was one of the 4 towns founded by Ptolemy Philadelphos in the honour of Arsinoe.
Υπάρχουν δύο εκδοχές για την ονομασία του, η μια από το Ιερόν Άλσος της θεάς Αφροδίτης όπου είναι κτισμένο το χωριό και η άλλη από τις 4 πόλεις που κτίστηκαν από τον Πτολεμαίο Φιλάδελφο προς τιμής της Αρσινόης.
The village still preserves many of its old characteristics. Enjoying a taste of the tradition and inheritance of this unique -in beauty -village.
Το χωριό εξακολουθεί να διατηρεί πολλά από τα παλιά του χαρακτηριστικά. Απολαμβάνοντας την παραδοσιακή κληρονομιά αυτού του μοναδικού σε ομορφιά χωριού.
With particularly charming architecture, preserving to a large extent its traditional character.
Με ιδιαίτερα όμορφη αρχιτεκτονική, διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τον παραδοσιακό του χαρακτήρα.
The village has withstood the test of time. The village is definitely a place to take your camera.
Το χωριό έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Σίγουρα είναι ένα μέρος για πολλές φωτογραφίες.


You can spend hours wandering the narrow streets, admiring old buildings and exploring little squares and the churches.
Μπορείτε να περάσετε ώρες περιπλάνησης στα στενά δρομάκια, θαυμάζοντας τα παλιά κτίρια και να εξερευνήσετε τις μικρές πλατείες και τις εκκλησίες.
While wandering through the village – we have a taste of times that have passed and live the serenity of another era.
Περιδιαβάζοντας στο χωριό παίρνουμε μια γεύση από καιρούς περασμένους και ζούμε τη γαλήνη μιας άλλης εποχής.
Sara and Panayiotis from Lefkosia having a good time in the village. 
Η Σάρα και ο Παναγιώτης από τη Λευκωσία διασκεδάζοντας στο χωριό.
The hospitality of the inhabitants of the village, the cleanness of the houses and the streets are characteristic.
Είναι χαρακτηριστική η φιλοξενία των κατοίκων του χωριού, η καθαριότητα των σπιτιών και των δρόμων.
A lot of restorations converting old beautiful houses in modern and elegant buildings.
Αναπαλαιώσεις σπιτιών και μετατροπή τους σε σύγχρονα και κομψά κτίρια.
The wonderful picturesque yards and are full of all the varieties of flowers and greenery.
Οι θαυμάσιες γραφικές αυλές είναι γεμάτες από τα κάθε λογής λουλούδια και πρασινάδες.
Grigoris Maliotis who was born and raised some years in the village, having depth knowledge of Agioi Vavtsinias, provided us an excellent guided tour.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης που γεννήθηκε και πέρασε λίγα έστω χρόνια εδώ, με βαθιά γνώση του τόπου, μας έκανε μια εξαιρετική ξενάγηση.
An old house undur restoration and renovation. 
Ένα παλιό σπίτι υπό αναστήλωση και ανακαίνιση.
The impressive church of the village is dedicated to Apostle Philip, the patron saint of the Community.
Η εντυπωσιακή εκκλησία του χωριού είναι αφιερωμένης στον Απόστολο Φίλιππο, πολιούχο Άγιο της Κοινότητας.
Lygia Maliotis and Popi Nicolaides, enjoying the beauties of the village, the tradition and the spectacular landscape!
Η Λυγία Μαλιώτη και η Πόπη Νικολαΐδου, απολαμβάνουν τις ομορφιές του χωριού, την παράδοση και το υπέροχο τοπίο!
Lygia Maliotis and Popi Nicolaides, looking with keen interest at a part of the Apostle's relics (13th centurey).
Η Λυγία Μαλιώτη και η Πόπη Νικολαΐδου κοιτάζουν με μεγάλο ενδιαφέρον μέρος των λειψάνων του Αποστόλου Φιλίππου.
Kept at the imposing stony church of the Apostle is the big icon of Saint Philippos, which was painted around the first half of the 13th century. Popi Nicolaides ready to plead the icon.
Στο μεγαλοπρεπή πετρόκτιστο ναό του Αποστόλου φυλάσσεται η μεγάλη εικόνα του Αγίου Φιλίππου, που είναι έργο του 3ου αιώνα. Η Πόπη Νικολαΐδου έτοιμη να προσκυνήσει την εικόνα.
Inside the church, you can see its ancient woodcut iconostasis dating from the 18th century with the old icons.
Στο εσωτερικό του Ναού μπορεί κανείς να δει το αρχαίο ξυλόγλυπτο τέμπλο του 18ου αιώνα μαζί με τις αρχαίες εικόνες.
Lygia Malioti pleads with reverence the second icon of Saint Philippos and lights a candle.
Η Λυγία Μαλίωτη προσκυνά με ευλάβεια τη δεύτερη εικόνα του Αγίου Φιλίππου και ανάβει ένα κεράκι.

The magnificent Byzantine church stands in the middle of the village; it dates back to the 12th century and is unique in its kind and dimensions.
Ο μεγαλοπρεπής Βυζαντινός Ναός βρίσκεται στο κέντρο του χωριού, είναι κτίσμα του 12ου αιώνα και είναι μοναδικός στο είδος του και στις διαστάσεις του.
The beautiful roads and alleys, paved with slabs and the houses, adorned with flowers, give to the village a romantic mood.
Οι όμορφοι δρόμοι και τα πλακόστρωτα σοκάκια και τα στολισμένα σπίτια με λουλούδια, δίνουν στο χωριό μια ρομαντική διάθεση.
The village still preserves many of its old characteristics.
Το χωριό εξακολουθεί να διατηρεί πολλά από τα παλιά του χαρακτηριστικά.
The houses in the village are close to each other. It is a classic example of a densely constructed settlement.
Το χωριό είναι κτισμένο συγκεντρωτικά. Είναι κλασσικό παράδειγμα πυκνοδομημένου οικισμού.
The narrow streets, the lengthy houses (makrynaria), the spacious two-roomed houses (dichora) and the two-storied houses (anoyia), all built with impeccably hewn stones give, in combination with the tiled roofs, give a special charm to the architecture of the village.
Οι στενοί δρόμοι, τα μακρυνάρια, τα δίχωρα και τα ανώγεια κτισμένα με άψογη πελεκητή πέτρα σε συνδυασμό με τις κεραμιδένιες στέγες προσδίδουν μια γοητεία στην αρχιτεκτονική του χωριού.
The population of the village is only 300 people, however, on holidays and weekends the number increases significantly.
Ο πληθυσμός του χωριού είναι μόνο 300 άτομα, ωστόσο, τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα ο αριθμός αυξάνεται σημαντικά.
Beautifully renovated stone houses and well kept.
Όμορφα ανακαινισμένα και καλά συντηρημένα πέτρινα σπίτια.
Walking in the narrow cobbled stone streets and admiring the old stone buildings.
Περπατώντας στα στενά λιθόστρωτα δρομάκια και θαυμάζοντας τα παλιά πέτρινα κτίσματα.
Grigoris Maliotis who was born and raised some years in the village, having depth knowledge of Arsos, provided us an excellent guided tour.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης που γεννήθηκε και πέρασε λίγα μόνο χρόνια εδώ, με βαθιά γνώση του τόπου, μας έκανε μια εξαιρετική ξενάγηση.
Grigoris Maliotis, Efthymios Diplaros (Member of Parliament), Popi Nicolaides and Lygia Malioti ejoying the joyful atmosphere.
Γρηγόρης Μαλιώτης, Ευθύμιος Δίπλαρος (Βουλευτής), Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία Μαλιώτη απολαμβάνουν τη χαρούμενη ατμόσφαιρα.


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video