ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Gdansk - Poland

Το Γκντανσκ στην Πολωνία
Gdansk is a Polish city on the Baltic coast. With a population of about half million. It is Poland's principal seaport.
Το Γκντανσκ είναι πολωνική πόλη στην ακτή της Βαλτικής. Με πληθυσμό περίπου μισού εκατομμυρίου. Είναι το κύριο λιμάνι της Πολωνίας.
The city's name is thought to originate from the Gdania River, the original name of the Motława branch on which the city is situated.
Το όνομα της πόλης θεωρείται ότι προέρχεται από το αρχικό όνομα του παραπόταμου, του Μοττάβα.
Gdansk is Poland’s 6th largest city, with a fascinating history.
Το Γκντάνσκ είναι η 6η μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας, με συναρπαστική ιστορία.
The Gdańsk's impressive Gothic-Renaissance town hall boasts the city's highest tower at 81.5m. It is home to the Historical Museum of Gdańsk.
Το εντυπωσιακό γοτθικό, αναγεννησιακό δημαρχείο του Γκντανσκ, διαθέτει τον υψηλότερο πύργο της πόλης με ύψος 81,5 μ. Φιλοξενεί το Ιστορικό Μουσείο του Γκντανσκ.
There are many interesting Gothic churches in the city. Among them is the "Church of Our Lady", which is the largest church built of bricks in the world.
Στην πόλη υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες γοτθικές εκκλησίες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η «Εκκλησία της Παναγίας» η οποία είναι η μεγαλύτερη εκκλησία χτισμένη από τούβλα στον κόσμο.
St Mary’s Church is located in the middle of Old Town. It is 105m long, 66m high and the enormous squat tower is 78m high. 25000 people can easily be accommodated in this incredible building.
Η «Εκκλησία της Παναγίας» βρίσκεται στη μέση της παλιάς πόλης. Είναι μήκους 105 μ., ύψους 66 μ. και ο τεράστιος πύργος έχει ύψος 78 μ. 25000 άνθρωποι μπορούν εύκολα να φιλοξενηθούν σε αυτό το απίστευτο κτίριο.
The 1618 Golden House has the richest façade in the city. Green Gate. It was built to serve as the formal residence of the Polish monarchs.
Το Χρυσό Σπίτι που χτίστηκε το 1618, έχει την πλουσιότερη πρόσοψη στην πόλη. Πράσινη Πύλη. Κατασκευάστηκε για να χρησιμεύσει ως επίσημη κατοικία των Πολωνών μοναρχών.
Lygia Malioti found at last a Greek God in Gdansk! The Neptune Fountain next to the Town Hall, with the bronze statue made between 1606 and 1613, it is the oldest secular monument in Poland.
Η Λυγία Μαλιώτη βρήκε επιτέλους Έλληνα Θεό στο Γκντάνσκ! Η Κρήνη του Ποσειδώνα δίπλα στο Δημαρχείο. Το χάλκινο άγαλμα κατασκευάστηκε μεταξύ 1606 και 1613, είναι το παλαιότερο κοσμικό μνημείο της Πολωνίας.
Mariella Malioti next to the Monument dedicated to the famous physicist Daniel Fahrenheit, the inventor of the thermometer, who was born in Gdansk, just a block away from here.
Η Μαριέλλα Μαλιώτη δίπλα στο Μνημείο αφιερωμένο στο διάσημος φυσικό Ντάνιελ Φαρενάιτ, εφευρέτη του θερμόμετρου, που γεννήθηκε στο Γκντανσκ, λίγα μέτρα μακριά από αυτό το σημείο.
Lygia Malioti & Mariella Malioti explore the beautiful and historic center of the city, with  stunning architecture that’s heavily influenced by German, Dutch and Polish tradition. 
Η Λυγία Μαλιώτη & Μαριέλλα Μαλιώτη εξερευνούν το όμορφο και ιστορικό κέντρο της πόλης, με εκπληκτική αρχιτεκτονική, επηρεασμένη έντονα από τη Γερμανική, Ολλανδική και την Πολωνική παράδοση.
Its unique location and over a thousand years’ history shape Gdansk’s expressive and distinctive character and give it strong and implicit recognition among European cities.
Η μοναδική του θέση και η ιστορία των χιλίων χρόνων διαμορφώνουν τον εκφραστικό και διακριτικό χαρακτήρα του Γκντανσκ και του προσδίδουν ισχυρή και σιωπηρή αναγνώριση μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων.
Lygia Malioti outside the Artus Court which today Today it is a point of interest of numerous visitors and a branch of the Gdańsk History Museum.
Η Λυγία Μαλιώτη έξω από το Κτίριο Άρτους, που σήμερα αποτελεί σημείο ενδιαφέροντος πολλών επισκεπτών και φιλοξενεί μέρος του μουσείου ιστορίας του Γκντανσκ.
The Artus Court is a building in the center of Gdańsk, at Długi Targ, which used to be the meeting place of merchants and a center of social life. 
Το Κτίριο Άρτους είναι ένα κτίριο στο κέντρο του Γκντανσκ στη Μεγάλη Αγορά. Ήταν ο τόπος συνάντησης εμπόρων και ένα κέντρο κοινωνικής ζωής.  
One of Poland’s most beautiful cities, Gdansk, on the Baltic Sea, has played major roles in history, especially in the 20th-century.
Μία από τις πιο όμορφες πόλεις της Πολωνίας, το Γκντανσκ, στη Βαλτική Θάλασσα, διαδραμάτισε σημαντικούς ρόλους στην ιστορία, ιδιαίτερα τον 20ό αιώνα.
The city holds an abundance of mysteries; it has got its own spirit which makes it impossible to mistake Gdansk for any other place.
Η πόλη διαθέτει μια πληθώρα μυστηρίων. Έχει το δικό της πνεύμα που την καθιστά αδύνατο να τη συγχύσεις με οποιοδήποτε άλλο μέρος.
Large arsenal building is one of the most interesting architectural monuments of the Polish city Gdansk. Arsenal was built in 1609.
Η παλιά Μεγάλη Αποθήκη πυρομαχικών είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά μνημεία της πόλης Γκντανσκ. Χτίστηκε το 1609.
The old town of Gdansk, built on the banks of a canal, will immediately attract you. The cobblestone streets lie between the colorful houses, which are decorated with sculptures and mosaics, ending in squares full of flowers and statues.
Η παλιά πόλη του Γκντανσκ χτισμένη στις όχθες ενός καναλιού θα σας προσελκύσει αμέσως. Τα πλακόστρωτα δρομάκια ελίσσονται ανάμεσα στα πολύχρωμα σπίτια, τα οποία είναι διακοσμημένα με γλυπτά και ψηφιδωτά, καταλήγοντας σε πλατείες γεμάτες λουλούδια και αγάλματα.
While Gdansk isn’t a big city, there sure are a lot of interesting places to see. 
Ενώ το Γκντανσκ δεν είναι μια μεγάλη πόλη, υπάρχουν σίγουρα πολλά ενδιαφέροντα μέρη για να δείτε.
Gdansk stimulates art and fashion designers’ imagination, inspires artists and attracts most innovative economic trends.
Το Γκντανσκ διεγείρει τη φαντασία των καλλιτεχνών και των σχεδιαστών μόδας, εμπνέει τους καλλιτέχνες και προσελκύει τις πιο καινοτόμες οικονομικές τάσεις.
Mariella Malioti contends that: In Gdansk, as in the rest of Poland, you will enjoy very tasty food based mainly on meat and vegetables in very large portions.
Η Μαριέλλα Μαλιώτη ισχυρίζετια ότι: Στο Γκντανσκ, όπως και στις υπόλοιπες πόλεις της Πολωνίας, θα απολαύσετε πολύ νόστιμο φαγητό με βάση κυρίως το κρέας και τα λαχανικά σε πολύ μεγάλες μερίδες.
There are many various meat and fish dishes that are very widespread in the menus of local restaurants. If you want to try something truly authentic, consider ordering duck in a cranberry sauce.
Υπάρχουν πολλά πιάτα με κρέας και ψαρικά, που είναι πολύ διαδεδομένα στα μενού των τοπικών εστιατορίων. Αν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι πραγματικά αυθεντικό, σκεφτείτε να παραγγείλετε πάπια με μια σάλτσα κράνμπερι.
An intense Polish soup is Zurek – made from rye, Polish sausage and ham – . Zurek is best devoured when served inside a large crusty bread roll.
Μια έντονα πολωνική σούπα είναι η Ζούρεκ - από σίκαλη, λουκάνικο και ζαμπόν -. Η Ζούρεκ σερβίρεται καλύτερα μέσα σε ένα μεγάλο καβουρδισμένο ψωμί.
What an amazing and a fascinating place to visit, says with enthusiasm
Mariella Malioti.
Τι εκπληκτικό και συναρπαστικό μέρος για να επισκεφτείτε, λέει με ενθουσιασμό η Μαριέλλα Μαλιώτη.
 Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video