ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Ήμαρτον βρε παιδιά, μήπως είστε λίγο...


...υπερβολικοί εκεί στην Τσόχα; 

Σοβαρές αναταράξεις και με παραιτήσεις, απ΄ ότι μαθαίνω, υπήρξαν στο Σύλλογο Εργαζομένων στον Ε.Ο.Τ., με μια αφορμή, ελαφρώς "αμφιλεγόμενη"...
Ο διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών απέστειλε στο προσωπικό της Διεύθυνσής του έγγραφο, με το οποίο ζητά το αυτονόητο: ποιες εργασίες έχει εκτελέσει κάθε υπάλληλος.
Και χωρίς να καταλάβει κανείς γιατί (σ.σ. πάσα εξήγηση δεκτή), ο Σύλλογος των Υπαλλήλων εξέδωσε μια ανακοίνωση εξαιρετικά επιθετική, για την οποία όπως προαναφέρουμε υπήρξαν αντιδράσεις και παραίτηση.
Τέτοιου είδους πληροφορίες και τέτοιου είδους ενέργειες, είναι προφανείς και αυτονόητες για την εύρυθμη λειτουργία οποιαδήποτε οραγνισμού, δημόσιου ή ιδιωτικού και ειδικά στις μέρες μας.
Και γιατί όχι τα στοχεία αυτά, αλλά και όποια άλλα αντίστοιχα στοιχεία να μην χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων, αλλά και άλλων διαδικασιών (π.χ. υπερωρίες).
Μάλλον μια συνάντηση των πλευρών θα έλυνε το -ανύπαρκτ- θέμα, και σίγουρα το τελευταίο που χρειάζεται ο ΕΟΤ αυτή τη στιγμή, είναι τέτοιου είδους αντιδικίες.
Για την ιστορία η ανακοίνωση του Συλλόγου, έχει ως ακολούθως:
"Με το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 162/09-10-2015 και με θέμα «Σύνταξη φύλλου εργασιών» έγγραφο της Διεύθυνσης οικονομικών Υπηρεσιών ζητάται από τους συναδέλφους εργαζόμενους της Οικονομικής Υπηρεσίας να ενημερώσουν για τις εργασίες, τις οποίες έχουν εκτελέσει κατ’ εντολήν των Προϊσταμένων ή της ροής της εργασίας τους ανά ημέρα για το χρονικό διάστημα από 1/10/2015 έως 9/10/2015.
Εκφράζουμε την ειλικρινή έκπληξη αλλά και τον έντονο προβληματισμό μας για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του κου Διευθυντή, τα κίνητρα, τη σκοπιμότητα αλλά κυρίως την χρησιμότητα της για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ειδικά και του Οργανισμού ευρύτερα.
Κατ’ αρχάς καλούμε το κ. Διευθυντή να μας ενημερώσει εγγράφως και εγκαίρως για τις κανονιστικές ή άλλες διατάξεις που προβλέπουν τη συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται και δεν έχει υπάρξει σχετικό προηγούμενο.
Που ακριβώς προβλέπεται η αρμοδιότητά του να ζητά στοιχεία για συγκεκριμένο αριθμό πράξεων που διεκπεραιώνει όχι υφιστάμενη του υπηρεσιακή μονάδα εν συνόλω αλλά ατομικά ο κάθε εργαζόμενος και μάλιστα για εντελώς περιορισμένο και καθόλου αντιπροσωπευτικό χρονικό διάστημα;
Ακολούθως, οφείλει να μας ενημερώσει για τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης διαδικασίας και να αιτιολογήσει πειστικά σε τι συμπεράσματα ευελπιστεί να καταλήξει, αφού πληροφορηθεί τις υπηρεσιακές υποθέσεις και ενέργειες που διεκπεραίωσε ο κάθε εργαζόμενος το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και αν σκοπεύει η ίδια πρακτική να ακολουθηθεί από εδώ και στο εξής.
Κυρίως και πρωτίστως, όμως, έχει υποχρέωση να μας ενημερώσει για τις συνέπειες της για την υπηρεσιακή κατάσταση και την αξιολόγηση της απόδοσης των συναδέλφων.
Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις του υπεύθυνου Διευθυντή όμως μέχρι τότε δεν μπορούμε να μη σημειώσουμε ότι θεωρούμε την ενέργειά του απαράδεκτη από υπηρεσιακή και θεσμική άποψη και εντελώς απρόσφορη για την εξαγωγή οποιουδήποτε χρήσιμου για τη λειτουργία της υπηρεσίας συμπεράσματος.
Επιπλέον, δημιουργεί αχρείαστη αναστάτωση, αφού οι συνάδελφοι θα πρέπει να ανατρέξουν σε υποθέσεις που έχουν ήδη διεκπεραιώσει για να τις καταγράψουν και να ετοιμάσουν τα σχετικά σημειώματα με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόσθετος φόρτος και να καθυστερούν οι υποθέσεις και οι ενέργειες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.
Με αυτόν τον τρόπο κατ’ ουσία η λειτουργία του Οργανισμού αντί να υποβοηθάται και να βελτιώνεται αντιθέτως καθυστερείται και παρεμποδίζεται.
Περαιτέρω ο τυποποιημένος χαρακτήρας της διαδικασίας δεν είναι ικανός να εντοπίσει την πραγματική προσπάθεια και την αποτελεσματικότητα του κάθε εργαζόμενου, ενώ περιορίζεται και σε μη αντιπροσωπευτικό από άποψη έκτασης χρονικό διάστημα.
Και αυτό διότι ο κάθε εργαζόμενος δε λειτουργεί κατά μόνας αλλά στο μεγαλύτερο αριθμό ενεργειών και υποθέσεων απαιτείται συνεργασία και σύμπραξη με αποτέλεσμα ο καταλογισμός μιας πράξης στον ένα ή στον άλλο εργαζόμενο να μην μπορεί να γίνει με αξιόπιστο τρόπο, ενώ σε περίπτωση εξακολούθησης της ίδιας διαδικασίας και στο μέλλον είναι πολύ πιθανόν να δημιουργηθούν τριβές μεταξύ των εργαζομένων σε βάρος του συμφέροντος της υπηρεσίας.
Πρόκειται για μια πρακτική που ευνοεί συνθήκες νοσηρού ανταγωνισμού, εμποδίζει την ομαλή συνεργασία και λειτουργεί εκβιαστικά για τους εργαζόμενους που αισθάνονται ότι δεν αξιολογούνται επί τη βάση της εν γένει υπηρεσιακής τους επάρκειας και απόδοσης αλλά επί της ανούσιας αριθμητικής αποτύπωσης των εκτελούμενων από αυτούς ενεργειών
Σημαντικά ερωτήματα γεννώνται και σε σχέση με την εποπτεία και την άσκηση διοίκησης από τον αρμόδιο Διευθυντή.
Κατά παράβαση της ιεραρχικής δομής και διάρθρωσης της υπηρεσίας παρακάμπτει και ουσιαστικά «καπελώνει» τους Τμηματάρχες, με τους οποίους θα μπορούσε κάλλιστα να συνεργαστεί, ώστε να πληροφορηθεί για την απόδοση και αποτελεσματικότητα των Τμημάτων τους ως υπηρεσιακών μονάδων.
Δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι δεν έχει εικόνα της Διεύθυνσής που προϊσταται, δεν ελέγχει την κατάσταση και από αμέλεια ή πρόθεση εκθέτει και προσβάλλει τους Τμηματάρχες.
Εν τέλει όμως δημιουργεί πρόβλημα εν γένει στον Οργανισμό και τους εργαζόμενους. Για τους λόγους αυτούς καλούμε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών να διορθώσει αυτό το θεσμικό ατόπημα που δεν προσφέρει καμία υπηρεσία στην εύρυθμη κι αποτελεσματική λειτουργία της Διεύθυνσης, να σταματήσει την απαράδεκτη από υπηρεσιακή και θεσμική άποψη διαδικασία αριθμητικής καταγραφής των εκτελούμενων από τους συναδέλφους πράξεων.
Η αποτελεσματική λειτουργία της Διεύθυνσης βασίζεται πρωτίστως στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την υπευθυνότητα και όχι σε έμμεσες απειλές, παραθεσμικές συμπεριφορές και σπασμωδικές κινήσεις.
Ο Πρόεδρος Βρεττός Ιωάννης
Ο Γενικός Γραμματέας  Παπαδόπουλος Νικόλαος"


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Ταξίδια

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video